De Scheveningse Visserij in oude ansichten

De Scheveningse Visserij in oude ansichten

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3431-6
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Scheveningse Visserij in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Omstreeks 1900 is de linker born van de rederij Van de Roovaart teruggekomen van de reis. De vis staat in manden opgesteld in het zand en zal spoedig verkocht worden. Belangstellenden staan de vis alvast te keuren, in afwachting van de afslager en keurmeester. Nadat de vis door de keurmeester gekeurd was, begon de afslager de vis af te slaan, totdat iemand "mijn" riep. De keurmeester fungeerde tijdens de afslag als "stokhouder". Met zijn stok wees hij de partijen vis aan die afgeslagen werden.

Scheveningen

Na den Vischafslag

- ... >' ..

10. Was de vis eenmaal verkocht, dan moest deze naar het dorp vervoerd worden. Meestal werd dit door voerlieden gedaan als het om grotere hoeveelheden ging, Er waren echter ook vrouwen die dit voor een vergoeding deden. Meestal waren die vrouwen zelf visverkoopster en waren het dus gewend met een zware mand vis op hun hoofd te lopen. Op de foto zien we zelfs een vrouw met twee man den op haar hoofd. Het schijnt ook voorgekomen te zijn dat men met drie man den op het hoofd liep.

11. Een wat meer gedetailleerde foto van een visvrouw van voor de eeuwwisseling. Het is onbegrijpelijk hoe men met zo'n grote maud vis zulke grote afstanden kon afleggen. Wanneer men aileen al naar al die zware kleren kijkt, krijgt men het al warm. De hoed die deze vrouw draagt, was er speciaal voor om er een maud vis op te zetten.

Schevening sche Kieederdracht

12. Ook de zeelieden waren op een speciale manier gekleed. Iedereen zal zich de typische petjes herinneren die in Scheveningen "zeepnapjes" genoemd werden. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn ook het korsjak en de klepbroek verdwenen. Nu kunt u deze kleren aileen nog maar bewonderen tijdens een bezoek aan het Visserijmuseum Scheveningen.

13. Behalve dat de schepen sinds 1808een visnummer voerden, hadden zij ook nog andere merktekens, zoals op de hier aangegeven lijst. Hierdoor was het mogelijk de schepen van grote afstand al te herkennen. Sommige lieden waren daar expert in en wisten al lang voor anderen welk schip er aankwam.

""'y

rv--,

n_"V

"·,,G

" .. ,.::=

I~.,,~

I

"C 00·,,6

,,-".

"r:-~

"V"

v ????? t~~
,. ~.-
, " Jot. _o.o.w.~
, " elM ?.?. 0..0-
" w _l),,4J.ot ?? ~
, w ?.??. o..a. w,_
.. ,._v.-
, '" ?.?...? ~-, ...
, c_< ?. _
. .. ...-" .. -
" " ....c ?. _
" " .- ?..
" " CMo(~
" ". pv-._
..
" ~,-
,. ",
" '" -_ ..
" ,., 11 ??.???? _
.. ' ...?. -
~ '" J.J ?? _
" .. .. ".-
" ... ~.-
" '" w""-w ??????
" I-W __
" , .. 0-._
" ,,, ()".I, ??? "-_
" '_ ... 0...-
" 'fl W ? oi.l __
,. ", ,- .. -
,. '" 11.'''-
" '" 1_' ...?
" ,. ,,-.-- ....
" " c z w
" '" .?? l ___
" U6 ? C ---
" .. MN<o.", __
" ", ..1_.
" 10: w ??. C. <11_.
,. I ~ ,... __ J ???
" " ....?.? v..-,
" '" c..rl~
., " w ?? c. ___
., '" c-.._
" -'-
., u: .....?..
" ~ ....
., , ._e.-
.. " 1>4'0 ???? _
" <:- .?? _CI.I-
" , , ___ Ow-
" ., e-. ...?.... l __
" n, ....
" ,,, C_. f I_a
,. '" _ .. '-
" , c-._
" " -,-
" '" e... .?. J- ?? :_-
" ,., c;.....+~ __
,. ,. ??....
.. " lo<.,lv"(loooo' ,-
" '" ~ ?.?..
" ", ???. '(..,l
" " W_e-
.. ..... (-
. , , .. c. ... ll_~
, .. a- ..?. ~ __
" '" Co ---.
.. ~ .-
.. .. .??.??..?.? 11_
" oz_
" " W ????????
,.. """~...to. .. 14. De SCH.124, "Energie II", van de reder J.J. de Niet is hier in de baai van Lerwick tussen 1895 en 1900 gefotografeerd. Het schip staat hier op de bodem van de baai, omdat het zo ernstig 1ek was dat het niet meer droog te pompen viel. De bemanning van de born zien we hier op de voorgrond en we herkennen in de man links, met de bolhoed, Arie Spaans. De man precies in het midden is Kees Bron en de derde van rechts is Jochem Bronsve1d.

-'

15. Van nog oudere datum is bovenstaande foto, genomen tussen 1890 en 1895. De Hollandse vissers hebben vele jaren een goede relatie met de Shetlanders gehad. De baai van Lerwick was een pleisterplaats voor de Hollandse vissers. Waren de vissers daar in de buurt aan het vissen, dan werd daar meestal het weekend doorgebracht. Er waren een speciaal Hollands zeemanshuis en een kerk. De achterste logger op de voorgrond is de MA.142 en daarvoor ligt de MA.143, beide van de'reder Uitenbogaardt. De born links is de SCH.150, "Vrouw Johanna", van de reder Jac. Prank.

16. De Hollandse vissers die Lerwick bezochten, werden ze!f vaak gefotografeerd. Deze ansichtkaart werd door een bekend reder in Scheveningen, die in Lerwick zaken deed, naar farnilie in Holland gestuurd. Onder de Scheveningers moeten vee! van deze kaarten gecirculeerd hebben. In mijn verzameling is een twintigta! van dergelijke kaarten.

/

17. De foto van deze hou ten logger en bomschuit is nog gemaakt in de tijd dat Scheveningen nog geen eigen haven had. De schepen zijn hier afgemeerd in de haven van Vlaardingen, vlak naast de "Pelmolen", De logger SCH.332 was eigendom van de reder A. Hoogenraad. In 1900 was Cornelis Plugge de schipper. Aan het merkteken is te zien dat de bom waarschijnlijk van de Scheveningse reder M. de Niet Azn. is.

?

18. Voordat men met de bouw van de eerste haven begon, werden er talloze ontwerpen gemaakt. Er werd gekozen voor het ontwerp van de heren Lindo, De Bruyn en Bekaar. Merkwaardig is dat reeds in andere ontwerpen rekening werd gehouden met het feit dat de deining in de haven niet te groot mocht worden. Daarvoor werden dan ook allerlei voorzieningen gemaakt in de plannen. Dat het ontwerp van bovengenoemde heren daarin niet voorzag, bleek al spoedig. Toen eindelijk in 1899 werd besloten de haven te graven, kwam het werk spoedig op gang. Reeds in 1901 werd deze foto gemaakt, tijdens de bouw van het zuiderhavenhoofd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek