De Scheveningse Visserij in oude ansichten

De Scheveningse Visserij in oude ansichten

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3431-6
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Scheveningse Visserij in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Niet zo lang voor de haven helemaal gereed was - in 1904 - werd deze foto vanaf de zuidzijde gemaakt. In andere ontwerpen was voorgesteld een deur in de haveningang te maken, op de plaats waar nu de damwand op de foto te zien is. Bij slecht weer kon deze dan gesloten worden, zodat de schepen geen hinder van deining zouden hebben. Later zou blijken dat dit voorstel nog zo gek niet was, want reeds in 1905 werd er een "Deiningscommissie" ingesteld, die moest onderzoeken hoe de problemen opgelost konden worden. Ret uiteindelijke resultaat was dat de tweede binnenhaven werd gegraven.

20. Een belangrijke bedrijfstak van de visserij was de seharrendrogerij. Tegen het einde van de vorige eeuw werd deze foto nabij de vuurtoren gemaakt. De seharren die gedroogd moesten worden, werden eerst gepekeld. Daarna werden ze aan stokken geregen en op een rekwerk te drogen gehangen, zoals op de foto te zien is. Wanneer het ging regenen, werden de seharren afgedekt met rieten matten, die we ook reehts op de foto zien. Veel van deze seharren werden naar Belgie geexporteerd, Een groot probleem vormden de loslopende honden, die natuurlijk van de vis vraten als ze de kans kregen. Er werden allerlei wetten gcmaakt om het loslopen van deze dieren aan banden te leggen.

21. Direct nadat de haven gereedgekomen was, in 1904, werd deze in gebruik genomen. Omdat de schepen toen nog geen motorvoortstuwing hadden, werden ze met een sleepboot naar binnen of naar buiten getrokken. De sleepboot "Staalduin" heeft ook jaren deze taak vervuld. Sorns werden we! drie of vier schepen tegelijk de haven uit getrokken.

Grceten ult SCHEVE_ TINGE T

1

I

22. Al spoedig werd ook de sleephelling aan de zuidzijde van de haveningang in gebruik genomen. Tot enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft men hier gewerkt. Door de oorlogshandelingen was de helling na 1945 niet meer geschikt om er schepen te bouwen en werd dan ook spoedig buiten dienst gesteid. De eerste born die we zien is de SCH.200, "Vrouw Maria", van de reder P. den Dulk. De schipper in 1904 was Jac. den Heyer. De andere born is de SCH.34, "Voortzetting", van de reder M. Varkevisser. In 1904 was Arie Buis de schipper.

23. Na het openen van de haven bleek dat de ingang ervan snel verzandde en daarom was het nodig dat er regelmatig zand weg gezogen werd. De "Blanka", die hier ligt te zuigen voor de semafoor, heeft tientallen jaren in Scheveningen dienst gedaan. Pas in de jaren zestig werd het schip buiten dienst gesteld. De "Blanka" heeft hier nog een open stuurhuis, dat later door een dieht is vervangen. In 1935 is de "Blanka" met slecht weer tijdens het zuigen gebroken en gezonken. De delen zijn later met een bok gelicht en aan elkaar gemaakt. De loggerbom op de achtergrond is de SCH.424, "Anna Louise", van de reder N.A. de Niet. In 1910 was Mich. van der Harst schipper op deze loggerbom.

.)

,

> V laardingen

De !javen ep Koninginnedag

24. Evenals op foto 17, zien we hier enige Scheveningse loggers in Vlaardingen tijdens koninginnedag. De eerste logger die we zien, de SCH.3l4, was een houten logger van de reder D. Zuurmond. De foto werd in 1904 gemaakt en in dat zelfde jaar was Martinus Kuiper op deze logger schipper. Ook de tweede logger komt van Scheveningen en het nummer is bijna zeker SCH.246. De derde logger is de VL.50 van de reder Joost Pot.

25. Het historisch overzicht van de Scheveningse visserij zou niet compleet zijn als er geen toto's van scheepsrampen bij waren. De eerste foto hiervan laat ons de SCH.160, "Maria en Johanna", zien, van de reder Jas. Knoester. De logger was in 1904 gebouwd en strandde 25 augustus 1908. Door het breken van de sleeptros werd de logger ten noorden van de haveningang op het strand geworpen. De foto werd tijdens de stranding gemaakt, op het moment dat de logger boven op een strekdam staat, waarvan we de paaltjes kunnen zien. Later werd de logger op het strand geworpen, maaris met behulp van sleepboten toch vlot getrokken.

26. Dat het ook in de haveningang kon misgaan, bewijst deze foto van de SCH. 77, " Albatros" , van de reder Corn. Roeleveld. Niet zo lang na de Eerste Wereldoorlog was de logger hier drooggevallen. Omdat de haveningang niet te diep mocht worden in verband met defensiemaatregelen, liepen de loggers hier vaak met zakkend water vast.

27. Vol trots poseert hier de bemanning van de SCHA22, "Adriana", voor de fotograaf. De logger werd in 1903 te Delfshaven gebouwd voor de rederij N.V. Reederij-Maatschappij Scheveningen. Later werd de logger verkocht aan de reder Jac. Tuit en heette toen "Wisselvallig". In 1927 zou de logger gesloopt worden.

28. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze logger, de SCH.342, "Zeemeeuw", door de reder lac. den Dulk en Zn. aangekocht. In 1918 was Wouter Rog de schipper van deze logger. De logger vertrekt hier uit de baai van Lerwick, net na de Eerste Wereldoorlog. Men ziet de reddingsloep naast het schip gebonden, zodat we kunnen constateren dat de mensen aan de wal zijn geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek