De Scheveningse Visserij in oude ansichten

De Scheveningse Visserij in oude ansichten

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3431-6
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Scheveningse Visserij in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Als de netten op het erf gerepareerd werden, dan was het een passen en meten wat de ruimte betreft. Toch gebeurde het vaak op deze wijze, zoals hier op de foto op een erf, tijdelijk van de reder A. van der Toorn aan de Badhuiskade. Ook waren op de erven de taanketels, waarin de katoenen netten getaand werden. Rechts op de foto zien we nog nieuwe, ongetaande netten over de looprol hangen. Waarschijnlijk is rechts daarvan de taanbak. Dit grote erf lag aan de Badhuiskade, vlak naast de Gondelstraat en het werd in 1903 gefotografeerd.

ยท .

":

Schevettingen - Netten boetsters.

40. 's Zomers werden de netten naar het land gebracht met nettenwagens. Dan liet men de paarden langzaam over het land lopen, terwijl men er zelf achter liep om de netten van de wagen te trek ken. Later werden de netten uitgespreid, zodat zij snel droogden. Dan kwamen de boetsters, die dan de gaten en scheuren repareerden of soms zelfs hele nieuwe stukken inzetten. Het zogenaamde boetveld ligt tussen de Van Alkemadelaan, de Pompstationsweg en de watertoren. Ook nu is het veld er nog in zijn oorspronkelijke staat, Het is niet duidelijk te zien in welke richting de foto werd gemaakt,

41. Omstreeks 1910 werd deze foto gemaakt aan boord van een houten logger in de oude haven. In de krebben rechts zien we de breels liggen. De naam krebben is afgeleid van kribben. Op de breels liggen wilgen hoepels om de tonnen te kunnen repareren. Voor de mast aan bakboord (links) staan enkele tonnen met zout om de gekaakte haring te zouten. Voor de mand op de voorgrond zien we nog net een stukje van de reep, waaraan tijdens het vissen de netten verbonden waren.

42. Nog een foto van de werf waarvan we reeds bij nummer 22 een foto zagen, nu eehter op een later tijdstip. Op de plaats waar deze helling was, is nu de haven waar de sehepen van de Norfolk Line liggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er in de oude haven dukdalven afgebroken. De brokstukken werden met de lieren van de helling over de havenbodem gesleept en op de helling getrokken. Op de foto zien we geheel reehts de SCH.443, "Yolande", van de rederij N.V. Reederij Unie. Daarnaast de SCH.S6, "Poolster", van de reder Maarten den Dulk Gzn.

43. Deze foto toont ons dezelfde situatie als de vorige, van een andere zijde genomen. Nadat de tweede binnenhaven in het begin van de jaren dertig geopend was, beschikte Scheveningen over nog een sleephelling. Deze werd toen door de Scheveningers "Nieuwe Sleep" genoemd en de bovenstaande "Oude Sleep". De machinehal die we links op de foto zien heeft ook na de Tweede Wereldoorlog nog een aantal jaren dienst gedaan. De sleephelling in de tweede binnenhaven was bijna voor Scheveningen verloren gegaan, toen de N.V. Sleephelling-Maatschappij Scheveningen failliet ging. Gelukkig wordt de exploitatie nu voortgezet door de firma Hoogenraad en Kuyt B.V.

44. Vlak voor de ingang van de veilige haven zien we hier in januari 1920 de SCH.174, "Maarten", gezonken. De logger was eind december 1919 onder bevel van schipper Jan Westerduin de haven in komen varen en is toen voor de semafoor lek gestoten. De logger was eigendom van de rederij N.V. v/h Fr. Vrolijk en werd in juli 1919 als kotter van Lowestoft aangekocht. Op de voorgrond zien we een van de Iieren staan, waarmee het schip naar het strandje in "De Kom" werd getrokken. Ook van de voorplecht zien we een lijn naar het strandje lopen, waar ook lieren stonden.

45. De SCH.174, nu op het strandje in "De Kom". Na dit ongeval was het te kostbaar de logger bedrijfsklaar te maken. De onderdelen die nog bruikbaar waren, werden er afgehaald en de rest werd in brand gestoken.

46. Hoewel deze foto niet direct met de visserij van Scheveningen te maken heeft, is het toch de moeite waard deze hier te plaatsen, omdat dit schip jarenlang een trekpleister voor de Scheveningers was. Dit oorlogsschip uit de geliquideerde Duitse oorlogsboedel werd van Duitsland naar Rotterdam gesleept om te worden gesloopt. Tijdens storm brak de sleepverbinding en strandde de "Hildebrand" op 19 december 1919 op het Stille Strand voor het pad naar de Duivelandsestraat. Jarenlang heeft men over het slopen gedaan. In januari 1969 heeft men tijdens laag water de resten van dit schip nog kunnen zien.

Scbeoeningen. 1/ischafslag

47. Aan de zeezijde van de oude haven stond een houten gebouw, dat als visafslag gebruikt werd en dat dateerde van 1911. Het gebouwtje was vijftig meter lang en tien meter breed. In de loods waren bakstenen tafels van drie maal drie meter; waarop de vis uitgestald werd. Het stond op dezelfde plaats als waar nu de grote vishal aan de eerste binnenhaven staat. In deze visafslag werd hoofdzakelijk vis verkocht die aangevoerd werd door scheepjes die de kustvisserij beoefenden. De foto werd gemaakt in het begin van de jaren twin tig.

en veningen. Vi cher haven

48. Uit deze!fde periode is deze foto van de "Breggetjes". Tot de Tweede Wereldoorlog werd er intensief gebruik van gemaakt. Tijdens deze !aatste oorlog werd om onbekende redenen het loopvlak verwijderd. Daarna is dit niet herste!d, zodat er nooit meer vee! schepen afgemeerd werden. Men moest over de balken balanceren om op de schepen te komen. Toen de nieuwe vis!oods werd gebouwd in 1964, betekende dit het einde van de "Breggetjes".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek