De Scheveningse Visserij in oude ansichten

De Scheveningse Visserij in oude ansichten

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3431-6
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Scheveningse Visserij in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Het is lang geleden dat we een dergelijke foto aan de haven konden maken. In september 1912 kon dat nog wel, toen de SCH.414, "Merwede", van de N.V. MH. Merwede, met veertig last haring de haven was komen binnen varen. De laatste trek, dicht onder de wal, was zo groot geweest dat de vissers nog op de kaakplank zitten te kaken. De logger stond onder bevel van schipper Jac. Corn. Groen. Op 12 januari 1916 is deze logger met schipper Dirk Groen op een mijn gelopen, waarbij de hele bemanning omkwam. Achter de SCH.414 ligt de SCH.213, "A. de Niet", van de N.V. VisscherijMaatschappij "Zeewaarts".

50. In het jaar 1925 zien we hier de SCH.368 aan de vleet liggen. De "Jeanne" was van de reder J.J. van der Zwan en Zn. en de schipper in dat jaar was Evert Grootveld. De twee vlaggen geven aan dat er hulp nodig was. De sloep op de voorgrond vaart waarschijnlijk naar het hospitaal-kerkschip "De Hoop". Aan de grote gaffel aan de voormast kunnen we zien dat het zorner was. De kleine gaffel zien we aan bakboordzijde hangen.

51. Met schipper Arie Roos aan boord vertrekt de SCH.316, "Jacoba", van de reder Maarten van der Toorn-den Dulk naar zee. Het is de eerste reis voor de haringteelt in 1925. In Kralingen (Rotterdam) werd de logger in 1910 gebouwd voor de reder C. den Dulk Jzn. De logger heette toen "Agatha" en het nummer was SCH.444. Op 16 januari 1916 werd de logger overgeschreven op naam van de reder M. van der Toorn-den Dulk. Tot 1935 is de logger bij dezelfde reder in Scheveningen gebleven. Hierna is ze verkocht aan een Katwijkse reder. Het nummer werd toen KW.59, "Floris".

52. Machteloos ligt de SCH.315, "Arendje", in het zand voor de semafoor vastgeketend. Op 27 febmari 1927, 's avonds om half negen, voer de logger, met schipper L.A. Dijkhuizen aan het roer, de haven binnen. Tussen de havenhoofden kreeg de logger een enorme klap van een achterop komende zee, waardoor het roer onklaar werd. Nadat de logger eerst tegen het zuiderhavenhoofd was gegooid, kwam ze daarna toch op het strandje bij het noorderhavenhoofd terecht.

53. Omstreeks het jaar 1927 werden de volgende drie toto's gemaakt aan de landzijde van de eerste binnenhaven, waar nu de "Pijp" is. In dat jaar was het nog steeds gebruikelijk de aangevoerde vis op de kade te verkopen. Op vlonders werd de verse vis uitgelegd en met rieten matten voor de zon afgedekt. Er was aan de andere zijde van de haven in 1911 wel een visloods gebouwd, maar die werd aileen gebruikt om vis van de kustvissers te verkopen. In 1932 werd de grote hal aan de tweede binnenhaven in gebruik genomen, tot ook deze in 1964 buiten dienst werd gesteld. In deze hal werd toen alle aangevoerde vis verkocht. De haring werd echter geveild in de mijnzaal aan de oude haven.

54. Op het tijdstip dat de vis bij afslag verkocht werd, hadden alle belangstellenden zich rond de vis opgesteld. Nadat aangegeven was welke partij vis verkocht zou worden, begon de afslager met tien cent tegelijk af te slaan, totdat iemand met een knik of gebaar te kennen gaf dat hij voor die prijs op dat moment kocht. Werd er tong verkocht, dan ging dat per snees, dat zijn twintig stuks tongen. Op de foto zien we de afslager Leen Taal, met wit jasje en strohoed. Links van hem staat Piet de Mos, de naschrijver, in donker pak en strohoed. Op de voorgrond, tussen de vis en ook met stroh oed en donker pak, is Jac. Vrolijk van de rederij Vrolijk.

55. Veel bekende personen van devorige foto zijn ook hier weer te zien, maar ook een aantal nieuwe belangstellenden is gearriveerd. Er waren visverkopers die soms samen een partij vis kochten. Moest de vis dan verdeeld worden, dan gaf dat weI eens problemen. Men maakte dan twee helften en vroeg dan een derde zich om te draaien en te zeggen voor wie de aangewezen helft dan was. De laatste keer dat de vis van de bommen op het strand verkocht werd, was in 1903. We hebben in 1961 op het strand voor de boulevard een reconstructie van een dergelijke visverkoop nog eens kunnen zien.

56. Ook deze mooie foto werd vanaf de pier gemaakt. Deze stalen zeillogger was eigendom van de reder P.l. Roeleveld. De "Corma", hier op weg naar de visgronden, stond in 1925 onder bevel van schipper Arie van der Zwan. We zien deze logger nog een keer terug op foto 107, maar dan van een motor voorzien en verlengd.

57. De eerste binnenhaven, gezien naar het noorden. De loggers liggen hier netjes op een rij, met hun achterzijde tegen de kademuur. Deze methode van afmeren gaf veel problem en tijdens harde wind en storm. De schepen lagen dan door de sterke deining tegen elkaar te bonken, zodat veel averij ontstond. De logger op de voorgrond is de SCHA02, "Huibertje", van de reder J. den Dulk en Zn. Het schip werd in 1918 met het nummer SCH.213 gekocht van de rederJ.Z. Vrolijk. Het bouwjaar was 1911. In 1928 kreeg de logger een motor en in 1948 werd ze verlengd. Door de firma Parnatex werd ze in 1964 aangekocht voor de sloop.

58. Voordat de schepen naar zee vertrokken, moest natuurIijk de nodige proviand aan boord gebracht worden. Men deed dat liefst zo laat mogeIijk en daarom was het soms noodzakelijk met een vIet naar het midden van de haven te roeien, waar de schepen dan klaar lagen voor vertrek. Op deze foto zien we de vIet op weg naar de schepen. Achter in de vIet zien we iemand van het personeel van de bakkerij Buddingh in de Keizerstraat met enige broodmanden zitten. De vIet is vermoedelijk op weg naar de houten zeillogger SCH.226, "Zes Gebroeders", van de reder M. Varkevisser en de SCH.341, "Phoenix", van de reder J. den Dulk en Zn. De foto is omstreeks de Eerste Wereidooriog gemaakt.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek