De Vlaardingse Visserij in oude ansichten deel 2

De Vlaardingse Visserij in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Sluimer en M.P. Zuydgeest
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2900-8
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Vlaardingse Visserij in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. De stalen logger VL. 145 "Olga en Willy" staat hier gereed voor de tewaterlating op 13 februari 1903 op de helling van de werf van de Gebroeders Van der Windt aan de Korte Dijk (bij de molen) te Vlaardingen. Het schip was gebouwd in opdracht van de rederij D. van der Heul, In 1908 werd de rederijnaam Zeevisscherij Maatschappij "De Noordzee", Schippers op de VL. 145 waren Willem Post, Leendert Erkelens, Pieter van Beek en Comelis Pronk. In december 1918 ging het schip naar de Visscherij Maatschapij "Sperwer", directie Jan van Vrede, te IJmuiden en werd IJM. 378 "Cor", onder schipper P. Kulk.

Vlaardlnqen

Koningln Wilhelminahaven

":>" -v, <

,

.. ~

28. Een kijkje aan de Nieuwe Haven te Vlaardingen omstreeks 1913. Rechts een rij loggers van de rederij Van der Heul, Van Dam en Joost Pot. Links ligt de motorlogger VL. 22 "Eliane" van de rederij Louis de Munter en Guy de Coninck te Brussel. De logger werd op 31 mei 1911 te water gelaten bij de Gebroeders Boot te Leiderdorp. In 1914 werd de naam van het schip veranderd in "Jan Schippers"; de logger voer toen voor de Maatschappij "Hollandsche Zeevisscherij". De VL. 22 werd nieuw uitgehaald door schipper Dirk Wapenaar. Op 20 januari 1917 werd het schip vrachtlogger. Rederij J. Maan te Katwijk aan Zee kocht het schip op 4 april 1924 en werd to en KW. 41 "De Hoop". In 1930 voer de logger als KW. 41 "Nanne Simon". Ten slotte ging het schip in 1942 voor de kust bij Noordwijk verloren.

Vlaardingen

Hal1engezicht

29. Wederom een kijkje op de Oude Haven te Vlaardingen. Rechts het verkooplokaal, waar de vangsten van de loggers verkocht werden. Links liggen de houten loggers VL. 33 "Willem Barendszn." van de rederij Drop & Goedknegt en de VL. 63 "Batavier" van A. de Haan voor de kant. De VL. 33 werd op 18 februari 1908 te water gelaten bij de werf van A. de Jong te Vlaardingen. De scheepstimmerwerf "De Hoop" te Schiedam liet de VL. 63 op 16 mei 1907 van stapellopen. De "Willem Barendszn." werd in 1914 naar Maassluis verkocht en werd MA. 14; de naam bleef ongewijzigd. Het einde van de "Batavier" kwam in 1925 toen het schip voor de sloop verkocht werd aan Salomon Frenkel. De foto dateert van circa 1910.

30. Een opname uit 1915 van de boetsters van de Visscherij Maatschappij "Mercurius" - directie Joost Pot Fzn. en Frank Pot Fzn. Van links naar rechts: J. Korpershoek-Goedknegt, J. Paalvast, A. van Dorp, E. Brussaard-van Toor, moeder en dochter Hollenberg en M. Hoogerwerf-Wapenaar, Zittend links van de koffieketel Lena in 't Veld en rechts Cornelia Benjert.

31. Een zeldzame opname van een Vlaardingse haringloopster op het voormalige station Delftse Poort te Rotterdam. Hier afgebeeld is mevrouw Maartje Oversluizen-Poot, Gedurende vele jaren ging zij iedere dag met de trein naar Rotterdam om in de zomer haring en in de winter bokking, sprat en zure haring te verkopen. Nadat zij in de loop van de middag weer thuis was, ging zij nog haring speten (haring op stokken bevestigen voor de rokerij) op de rokerij van Maarleveld. Een hard bestaan met schrale verdiensten.

32. Overzicht van de scheepstimmerwerf J. Verwey Jr. (werf "De Hoop") aan de Hoflaan te Vlaardingen omstreeks 1912. Het schip in aanbouw is het passagiersstoomschip "Maasnymph", gebouwd voor de Brielsche Stoombootmaatschappij. Op 23 juni 1912 werd de "Maasnymph" te water gelaten. Op de reparatiehelling ligt de houten logger SCH. 350 "Johannes Franciscus" van de rederij Jac. Joh. van der Zwan. De werf werd opgericht in 1878 door de heer Jacob Verwey senior en door zijn zoon Jacob Verwey junior overgenomen op 30 juli 1903. Bij onderhandse verkoop op 18juli 1914 werd de werf verkocht aan Albert de Jong te Scheveningen, die reeds aan de Havenstraat te Vlaardingen een werf bezat. De akte van verkoop werd gepasseerd op 15 september 1914.

33. Een afbeelding van het werfpersoneel van de scheepstimmerwerf van Jacob Verwey junior aan de Hoflaan te Vlaardingen. In het midden van de foto staat de zoon van de werfeigenaar Jacob Verwey Jacobzoon (22 maart 1885 - 17 december 1971) - de man met de pijp. Bij de oprichting van de werf, in 1878, was door de gemeente Vlaardingen bepaald dat er op een zeker gedeelte van de werf niet gegraven mocht worden. Op dit gedeelte werden namelijk vroeger dode, voor de slacht afgekeurde koeien, paarden en varkens begraven. Op de helling is nog een zojuist geteerde houten logger te zien, De foto is omstreeks 1905 gemaakt.

34. Portretten van enkele Vlaardingse scheepsbouwmeesters. Links: Leendert van Dam, geboren op 24 augustus 1853 te Vlaardingen en aldaar overleden op 13 april 1914. De scheepswerf Van Dam aan de Havenstraat te Vlaardingen was sedert 1822 in het bezit van de familie Van Dam. Midden: Albertus de Jong, geboren op 8 juli 1853 te Vlaardingen en op 10 januari 1918 te Scheveningen overleden. De heer A. de Jong bezat in Vlaardingen een scheepswerf aan de Havenstraat en aan de Hoflaan. Rechts: Jacob Verweij junior, geboren op 18 november 1857 te Vlaardingen en overleden op 13 mei 1924. De heer J. Verweij junior was eigenaar van de oorspronkelijk door zijn vader opgerichte scheepswerf aan de Hoflaan.

35. Een Scheveningse bomschuit op de helling van de scheepswerf "De Hoop" van Jacob Verwey te Vlaardingen. Het is de SCH. 56 "HeiligerIee" van de rederij A. Hoogenraad te Scheveningen. Van 1883 tot 1907 heeft er voor deze rederij een bomschuit SCH. 56 "Heiligerlee" gevaren. Zeker niet altijd hetzelfde schip, daar bomschuiten niet Ianger meegingen dan zeven tot twaalf jaar. De bomschepen moesten door het ontbreken van een haven op het strand landen, waren daar weI voor gebouwd, maar door het stoten op het zand in de branding hadden zij een korte Ievensduur. Gedurende de storm van 18 op 19 juni 1897liep de SCH. 56 op het strand van Scheveningen schade op.

36. "Behouden teelt." De bemanning van de VL. 115 "Vooraan" is bezig met het afsnijden van de stoomlogger. De seizings worden van de netten gehaald. Voor de VL. 115 is nog de schoorsteen van de stoomlogger VL. 156 "Koningin Emma" te onderscheiden. Voor de wantwagen staat - tweede van rechts - Bernhard van Dorp, later schipper van de Doggermaatschappij. De foto is in de jaren dertig genomen aan de Nieuwe Haven te Vlaardingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek