De Vlaardingse Visserij in oude ansichten deel 2

De Vlaardingse Visserij in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Sluimer en M.P. Zuydgeest
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2900-8
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Vlaardingse Visserij in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

,,'5 LANDS WELVAREN"

VLAAROINGEN - MAASSLUIS

...... :1............. . .

I .

N. v. SCHEEPseOUWwERVEN EN MACHINEFA3RIEK

I APRIL 1921
I
Z - 3 10 17 24 -
---- -- -- I- -- -- --
M - 4 11 18 25 -
-- -- -- --
0 - 5 12 19 26 -
1- -- -- --
W - 6 13 20 27 -
-- -- -- -- I-
0 - 7 14 21 28 -
-
V 1 8 15 22 291 -
--- -- -- --I
I z 2 9 16 23 30 - I V.OTORLOGGER MODERN TYPE.

Ten slotte kwam ook het motorschip bij de vissderij in

(:"" gebruik. Het bled tot nu toe teveris zeilschip. q,k op to'

: dit gebied leverde . ."s Lands Welvaren" steeds het n~:uwste .=.

= en het beste.

: . ~

?????????????????????????????????????????? ~ ?????????? ::t.;.. ????? ala ???????? wa ?????????????????????????????????????????? ;;; ?????

57. Een blad van een reclamekalender uit 1921, uitgegeven door de werf ,,'s Lands Welvaren" (l.S. Figee). Men heeft dankbaar gebruik gemaakt van een afbeelding van de fraaie motorlogger VL 137 "Utrecht". Deze motorlogger werd bij bovengenoemde werf te water gelaten op 29 november 1916. Het schip was gebouwd in opdracht van de N.V. Zeevisscherij "Nederland" onder de directie van De Zeeuw & Van Raalt. Op 28 augustus 1934 kwam genoemde rederij onder directie van I.J. Hoogendijk. De "Utrecht" werd op 31 januari 1935 verkocht naar Logtor in Denemarken en kwam onder de naam "Edna" als vrachtschip weer in de vaart. In 1979 heeft dit schip nog een bezoek aan de Scheveningse haven gebracht.

58. Een oude afbeelding van een groep kuipers in de Fuikstraat. De eigenaar van deze kuiperij was David Drop, die de kuiperij van zijn vader had gekoeht. Op de voorste rij, zittend (vijfde van links), zien we de eigenaar David Drop. Op de aehterste rij staan: Hoogerwerf (tweede van links), Drop (derde van links), Hoogland (vierde van links), Hoogerwerf (tweede van reehts) en Hoogland (eerste van reehts). De Fuikstraat is het verlengde gedeelte van de Vossenstraat, vanaf de Landstraat, ook weI Fuik genaamd.

I

.1 o,,~

. 'j ,",

.,

"

I· I

59. Een unieke opname uit 1913 van de houten logger ex-Vl., 115 "Charlotte" van de rederij Warneke. Het schip werd op 3 maart 1885 te water gelaten bij de werf van weduwe D. de Zeeuw te Vlaardingen als VL. 115 "Hendrika". De logger werd gebouwd in opdracht van de rederij "Delft", directie N.J. Bekooy. Op 6 april 1887 werd de VL. 115 aan Warneke verkocht en werd toen VL. 115 "Charlotte". De "Charlotte" was tevens het eerste schip van J.H. Warneke. Reder W. den Dulk Jaczn. te Scheveningen kocht het schip op 22 maart 1913 en de logger werd toen de SCH. 173 "Nelly". Op de foto is het nieuwe nummer reeds aangebracht over het bestaande nummer 115. Op de inzet is dit goed te zien. De letters SCH. moeten nog worden aangebracht. Op 6 januari 1916 werd de logger weer verkocht en werd toen SCH. 173 "Rust Roest" van de rederij D. de Jong en S. Taal.

60. Op de werf van M. van der Kuyl te Slikkerveer, scheepsbouwmeester F. Pot, werden in maart 1903 twee stalen loggers te water gelaten voor rederij Joost Pot te Vlaardingen: de VL. 42 "Dageraad II" op 23 maart en de hier afgebeelde VL. 41 "Dageraad I" op 16 maart. Het schip werd nieuw uitgehaald door schipper Bastiaan van Heere. Van 1906 tot 1912 voer de logger vanuit Duitsland als OE. 29 "Juno" voor de Fischerei Aktien Gesellschaft "Weser", directie A. Pot. Als VL. 197 "Sindoro" kwam het schip weer in de vaart voor de in 1913 opgerichte N.V. Visserijmaatschappij "Vulkaan", directie J. Pot en Nico L. Pot. Op 16 april 1926 werd het schip verkocht aan Meerburg's Noordzeevisscherij en Haringexport te Katwijk aan Zee en werd de KW. 3 "Piet en Leendert Huibert". In 1929 werd het schip omgebouwd tot motorlogger en in 1957 voor de sloop verkocht.

61. Na terugkeer van de haringvisserij wordt de VL. 41 "Vier Gezusters" op 2 augustus 1925, onder schipper L. Verbaan, de Nieuwe Haven te Vlaardingen binnen gesleept. De stalen logger werd op 1 juni 1908 te water gelaten bij de werfvan de Gebroeders Van der Windt aan de Korte Dijk te Vlaardingen. Het schip was gebouwd voor rekening van de rederij A. Verboon. Schippers op de VL. 41 waren Gerrit van Noord, Abraham van Noort, A. v.d. Ent, P. van der Steen, G. Kuiper, J. Rog, W. de Niet en L. Verbaan. Op 4 februari 1927 werd de VL. 41 "Vier Gezusters" verkocht en afgemijnd door A. Pais te Rotterdam. Uiteindelijk werd het schip op 10 maart 1927 gekocht door Salomon Frenkel.

62. In de Koningin Wilhelminahaven ligt hier de stalen zeillogger SCH. 176 voor de kant. Deze logger werd gebouwd bij werf A. de Jong te Vlaardingen als SCH. 176 "Noorderlicht", voor rekening van rederij A. de Jong te Scheveningen. Het schip werd op 22 augustus 1913 te water gelaten, Op 15 december 1918 werd de "Noorderlicht" verkocht aan de firma Schoneveld van der Cloet & Monchen en werd SCH. 176 "Rosa Marie". Rederij D. van der Heul te Vlaardingen kocht de logger op 7 februari 1922 en bracht hem als VL. 145 "Julie" in de vaart. In 1927 werd de "Julie" omgebouwd tot motorlogger. De "Julie" werd op 5 september 1932 aangekocht door scheepswerf "De Dageraad" te Woubrugge en werd KW. 153 "Tineke". De foto dateert van 1918.

63. Omstreeks 1925 liggen in de Nieuwe Haven, voor het rederijpand van D. van der Heul, de stalen loggers VL. 146 "Cornelia Wilhelmina" (ex-SCH. 265 "Justina Elisabeth") en de VL. 145 "Julie" (ex-SCH. 176 "Rosa Marie"). Beide loggers werden door D. van der Heul aangekocht in februari 1922 van de N.V. v/h firma Schoneveld van der Cloet & Monchen. Links ligt de stalen logger SCH. 27 "Clara" van J.K. Knoester (ex-VL. 39 "De Merwede", ex-SCH. 192 "De Merwede"). De "Clara" werd in 1927 naar Rotterdam verkocht en werd RO. 1 "Bruinvisch". Op de voorgrond een motorschuit geladen met vaatjes haring voor de export naar Amerika. De "Julie" werd in 1932 de KW. 153 "Tineke" en de "Cornelia Wilhelmina" werd in dat jaar de SCH. 42 "Cor en Annie".

I ;.

64. De stalen zeillogger VL. 90 "Joanna Saturna II" wordt, na een succesvolle haringreis, de haven van Vlaardingen binnen gesleept. De logger werd op 11 juni 1903 te water gelaten bij de werf van Boele & Pot te Bolnes voor rekening van de rederij J.H. Warneke. De VL. 90 werd op 6 oktober 1922 verkocht voor f 4800,- aan K. Knoester te Scheveningen en werd VL. 90 "IJsel VII". Op 15 december 1926 vertrok het schip naar Scheveningen en nam niet meer aan de visserij deel.

65. Bij de rederij J.H. Warneke aan de Oosthavenkade liggen voor de kant de stalen loggers VL. 90 "Joanna Saturna II" en de VL. 117 "Andre". Schippers van de "Joanna Saturna II" waren Pieter Vrijland, Teunis Mos en Hendrik Visser. Op 1 november 1909 had de VL. 90 een record vangst van 504 kantjes haring. Op 6 oktober 1922 werd de logger verkocht aan K. Knoester te Scheveningen. Het schip werd de VL. 90 "lIsel VII" van de N.V. Zeevisscherij "De Ilsel". Aan de overzijde is nog de spoorhaven te onderscheiden met het daarin gelegen drijvende zwembad.

I·" I

66. In 1878 en in 1880 bracht de rederij Hoogerwerff & Co. twee ijzeren schroefstoomloggers in de vaart. Het waren de "leenimf" en de "Triton". De "leenirnf was uitgerust met een stoommachine van 6 pk., die zowel de schroef als het spil in beweging bracht. Uiteindelijk liep de proef op een fiasco uit, In 1884 werd de stoommachine uit de "leenimf" verwijderd en twee jaar later ook uit de "Triton". Op de afbee1ding ligt de VL. 55 "Triton" op de helling van de werf van Verwey aan de Hoflaan, omstreeks 1900. Onder schipper Piet van Keulen werd de "Triton" bij de Haaks(gronden) in januari 1903 overvaren door de stoomtrawler HM. 56 "Judith" van de Nederlandsche Stoomvisscherij. Bij deze ramp kwam de gehele bemanning van de "Triton", negen Vlaardingers en drie Pernissers, om het leven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek