De Weere in oude ansichten

De Weere in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4502-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Weere in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Van vrijwel alle Westfriese dorpen is inmiddels een boekje verschenen dat betrekking heeft op het culturele leven omstreeks 1900. Het dorp De Weere dreigde niet te worden opgenomen in deze serie omdat het behoort tot de gemeente Sijbekarspel, Abbekerk en Hoogwoud en van deze dorpen is inmiddels een boekje verschenen. Maar uit geografisch oogpunt gezien en omdat De Weere een eigen samenleving heeft, was het toch wel noodzakelijk ook over dit stukje West-Friesland een boekje te maken. Te lang kan er heden ten dage niet meer mee worden gewacht. Immers, de bronnen van informatie worden schaarser en die informatie vindt men bij de genera tie bewoners die rond de eeuwwisseling leefde.

Ik hoop dan ook (al zal ieder het zijne over dit boekje zeggen) dat iedereen dit boekje als een waardevol bezit zal beschouwen en ik wil, alvorens de pen over te dragen aan meester H. Langedijk, allen hartelijk danken voor de informatie die men mij gaf', zodat de uitgave van dit boekje mogelijk werd gemaakt.

J. van der Gulik

INLEIDING

Het kerkdorp De Weere, gelegen op een afstand van ongeveer tien kilometer van Medem blik en vijftien kilometer van Hoorn, behoort tot de gemeente Sijbekarspel, Abbekerk en Hoogwoud; de rooms-katholieke kerk en de school staan op het grondgebied van Sijbekarspel. Reeds vbb: 1400 worden pastoors vermeld uit de parochie Lambertschagen, die als kerkpatroon de heilige Lambertus had. De geestelijke bedieningvan De Weere had van daaruit plaats. In 1817 kreeg De Weere een eigen kerk, die onder pastoor Boom (1904-1907) op dezelfde plaats door de nu nog in gebruik zijnde kerk werd vervangen. Tijdens de bouw van deze laatste deed de boerenwoning waarin nu de familie G.J. van der Peet woont, dienst als hulpkerk.

De in dit boekje afgedrukte oude ansichten zijn uit het tijdvak van ongeveer 1880 tot 1930, onder het pastoraat van de eerwaarde heren Alenbeek 0865-1893), Van Leeuwen (tot 1904), Boom (tot 1907), Stroomer (tot 1911), Duivesteyn (tot 1917) en Van Oostwaard (tot 1930).

In De Weere zijn veehouderij, tuinbouw en bollenteelt belangrijke bestaansmiddelen.

De kronkelende Driestedenweg, met de forse stolphoeven en een grote verscheidenheid in bouw van de burgerwoonhuizen, levert een pittoreske indruk. Nieuwbouw en verbouw hebben het aanzien van het dorp beduidend veranderd. Dank zij de oude dorpsgezichten, beschikbaar gesteld door enkele bewoners, kunnen de (vroegere) bewoners van De Weere hun dorp vanuit grootvaders tijd zien belicht.

Van de mensen met de meest voorkomende namen, Koning, Klaver, Van Diepen, Verlaat of Rood, hebben velen voor de straatfotograaf geposeerd. Bij de ouderen zullen de verbleekte herinneringen worden verhelderd, bij de jongeren zal een glimlach om de mond komen bij het zien van onder meer de ouderwetse kleding. Elck wat wils.

H. Langedijk

1. Het eerste plaatje in dit boekje is een kopie van een schilderij dat in de vorige eeuw werd gemaakt door Vetter en het is te zien in de pastorie van de kerk. Het geeft ons een mooi beeld van de situatie zoals die omstreeks 1880, in aIle rust en stilte, was. De Veekenweg is hier nog een landpad dat de verbinding vormt met de kernen Abbekerk en Sijbekarspel. De kerk met toebehoren staat op grond welke tot Sijbekarspel behoort. Links zien we de daken van de boerderijen, die later in verband met de bouw van het schoolcomplex werden gesloopt. Het leuke houten brugje is inmiddels ook vervangen, evenals de kerk. Wat ons thans nog aan dit plaatje herinnert is de pastorie, die is gebleven. Het houten huis naast de kerk is de kosterswoning annex wagenberging.

2. Deze luchtopname laat ons zien hoe fraai de vorm van de nieuwe kerk is, een schepping van architect J. Molenaar. De eerstesteenlegging, door pastoor A. Vergeer, vond plaats in 1905.

Links naast de kerk ontwaren we de fraai aangelegde tuin, waar het voor de geestelijkheid ongetwijfeld goed toeven is; erachter ligt de begraafplaats. De kerk werd in 1963 door brand zwaar geteisterd. Het interieur en het dak werden het zwaarst getroffen, maar door intensieve inzet van diverse brandweerkorpsen bleef de kerk behouden en werd ze geheel hersteld. Rechts van de kerk is de situatie geheel veranderd. De boerderij en schuur van H. Poland zijn gesloopt, om plaats te maken voor een parkeerterrein en de aanleg van de Pastoor Tetterodestraat. Op de weilanden zijn woonhuizen gebouwd en het bejaardencomplex "De hooge Weere",

3. We staan hier bij het woonhuisje van de familie Konijn, waar een grote schare belangstellenden zich voor de fotograaf heeft opgesteld. Op onze tocht door het dorp zullen we enkele personen meermalen zien, ze zijn met de fotograaf meegegaan. De namen van de mensen zullen we aan de hand van de verkregen informatie vermelden. Het vrouwtje met de hul is Betje Jong-Overrnan, naast haar staan Dorus Konijn en Klaas Jong en achter haar Manus Konijn. Achter het hek staan Naatje KonijnTuinman, vader Konijn en zoon Jan. Aan de andere kant van de straat, bij het hek, staat Herman Langedijk, die later hoofd van de lagere school in Spierdijk is geworden. Naast hem staan Piet Konijn, Anne Klaver en Nelie Stokman en achter haar Kuiper. De grote man is Piet van Westen, dan volgen Emma Klaver. Jaap Langedijk en Dekker en achter hen Stein Rood-Hoogland, met haar dochter op de arm. Het meisje met het zwarte kapertje is Nel Rood. Achter haar staan Jan Snip, Sijf Langedijk en Kuiper. Naast Betje Jong-Overman zien we Marie Konijn, Jan Stokman en Klaver.

4. Een kiekje uit het dagelijkse leven in De Weere, maar nu veertig jaar later, op dezelfde plaats genom en. In de verte nadert bakker Beers met zijn bakfiets om zijn laatste klan ten van brood te voorzien. Mevrouw J. Boots-Dam, met haar kind op de fiets, is afgestapt om voor de fotograaf te poseren. Ze staat bij het reeds eerder genoemde huisje, waarin thans mevrouw Van Wonder en woont. Ernaast zien we de kruidenierswinkel van J. Koning, vervolgens het woonhuis van Jac. Ros en dan de boerderij van familie Van Wonderen. Geheel rechts staat het huisje dat nu in tweeen wordt bewoond door L. Laan en de weduwe Beernster-Haakrnan, daarvoor door Kees Groot. Er is aan deze situatie nog maar weinig veranderd. De Weere is een van de weinige dorpen in West-Friesland waar het nag rustig is. De straat is vrijwel ongewijzigd en de jeugd kan er, zij het met enige oplettendheid, nog spelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek