De Weere in oude ansichten

De Weere in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4502-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Weere in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Tegenover de ingang van de Noord (Tropweere) staat het woonhuis van schoenmaker Klaas Niele. Vanwege de komst van de fotograaf he eft hij zich met enkele gezinsleden en wat schooljeugd nabij de ingang van zijn woning opgesteld. Voor hem staat zijn vrouw Ant Niele-Tuinrnan; zij heeft een van haar kinderen op de arm en naast haar staan dochter Marie en zoon Martinus. Martinus, hier afgebeeld in schoenmakerswerkkleding, is later burgemeester van Egmond geworden. Jan Nipshagen heeft zich terzijde van de groep begeven en zit parmantig op het hek. Het meisje met het witte schort, geheel rechts, is Afie Portegies. Het huis van de schoenmaker, evenals het ervoor staande huis van Jan Groot, is later gesloopt. Het huis met gebroken kap, dat ernaast staat, is van Gert Portegies.

School te Weere gem. Hoogwout

26. Dit is de openbare lagere school van De Weere, die dateert van 1882. Daarnaast staat de woning die bestemd was voor het hoofd van de school, meester Van Wijck, later Van de WieI. Toen de nieuwe school aan de Veekenweg in gebruik werd genomen, kreeg deze school een andere bestemming, namelijk bergplaats voor boerenwagens enzovoort en werd een deel ervan verbouwd voor bewoning. Eigenaar werd Kl. Braak, die een boerenbedrijf aan de overkant van de school had. De laatste bewoonster, Marie Schagen, verliet het pand toen het bejaardencentrum gereed was gekomen. Zij deed dit met vreugde want het was binnen altijd kil en koud, dus slecht voor reumapatienten, Ret woonhuis van de meester werd later gesloopt en op die plaats werden twee nieuwe woonhuizen gebouwd. De school is echter gebleven, maar wie deze thans in ogenschouw neemt zal merken dat er weI wat is veranderd. De veranda, het houten hek en de w.e. op de hoek zijn verdwenen, terwijl twee grote schuurdeuren aan de voorzijde zijn aangebracht.

27. Deze fraaie dorpskiek is gemaakt aan het begin van de Noord (zoals het toen werd genoemd), thans Tropweere genaamd. Op de achtergrond staat links de boerderij van H. Poland, aan de andere kant die van L. Vlaar. De boerderij van Vlaar is in de loop der jaren sterk in verval geraakt en werd, mede doordat ze vrijwel pal tegen de weg aan stond, in 1976 gesloopt. Op de plaats daarvan staat nu een modern woonhuis. De hier afgebeelde mannen zijn bekende Weerenaars, namelijk Jan Koning, L. Vlaar, Jacob Koning, J. Hoogland en S. Koning.

28. We zijn een stukje de Noord ingegaan; het is een doodlopend weggetje. Op de aehtergrond ligt de Westfriese dijk ter hoogte van de Kolk. links, aehter de mooie knotwilgen, staat het huis dat door twee gezinnen werd bewoond, de families Koning en Bleeker. Op de weg staat de bokkewagen van P. Bleeker. Iedere dag braeht men op deze wijze de melk naar de melkfabriek, die aan de Gouwe te Hoogwoud stond. Volgens Bleeker hing er nog wei eens een "Iuehtje" nabij de bok, maar een kniesoor die daar op lette. Op de weg staan, van links naar reehts: Joop van Diepen, een onbekende, J. Koning, P. Konijn, Piet Bleeker, met hultje Marijtje Bleeker-Hand en Simon Bleeker. De jongen en het meisje naast het jonge geitje zijn niet bekend. Aan de andere kant staan: Van Diepen, nag een Van Diepen, Arie van Diepen, Marie van Diepen en Anne Konijn en de rest van de aanwezigen zijn onbekend. Naar de knotwilgen en het huis zullen we heden ten dage tevergeefs zoeken. Het is allemaal verdwenen.

29. Vanuit de Tropweere zijn we riehting Abbekerk gegaan en staan nu op de Oosterboeke1weg, waar ook nog enkele pereelen staan. Dit gedeelte wordt Harderwijk of "Harderwik" genoemd. Op de weg staat bakker Beemster bij zijn hondekar. Gezien de rijriehting is hij, na gedane zaken, op weg naar huis. In de berm staan de dames Mina Koning (met witte jurk) en Anna Konijn. Links zien we de kapitale boerderij van P. Vijn, ertegenover die van J. Langedijk. Geheellinks aehteraan zien we nog net tussen de bomen door de boerderij van de familie Bijman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek