De Weere in oude ansichten

De Weere in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4502-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Weere in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Zangvereniging "Maria Christina" ergens in den lande, gefotografeerd tijdens een concours. De zangers en zangeressen zijn, van links naar rechts, op de voorste rij: Marie Langedijk, G. Huisman, Jan Nipshagen, dirigent R. Moeskops, Jan Groen, Trien Jonker, Leonie v.d. Wiel, Emma Sneek, Nel Huisman en Krienes Kamp. Middelste rij: Wim Beers, Marie de Lange, Jansje Boots, Martha van Diepen, Betje Stap, Trien Boots, Vroni van Diepen, Aagje Feld, Aagje van Diepen, Aaf Kunst en Alie Muller. Bovenste rij: J. Hoek, Jan Schouten, Jaap Schutte, Dirk Klaver, Jan Veeken, Jan Sneek Jbzn., P. Besseling, A. Nipshagen, J. Feld, Manus Niele en Kees van Diepen.

36. Schoolfoto, gemaakt aan de zijkant van de school. Op de achterste rij staan, van links naar rechts:

Jan Besseling, Jo Besseling, Doris Sneek, Toon Kuypers, Herman Langedijk, Sijf Langedijk, P. Klaver en Arie Klaver. Volgende rij: onderwijzeres N. de Boer, Mien Koning, Marie Niele, Vronie Nipshagen, Nel Bos, Aafje Klaver, Divera Langedijk, Marie Kuypers, Gre Besseling, Alie van Diepen, Geertje Sneek en hoofdonderwijzer Joh. v.d. Wiel. Volgende rij: onderwijzeres Nelly van Wijck, Clara Bos, Gre Klaver, Ma Niele, Grietje Bos, Divera Niele, Nel Kuypers, Betje Besseling, Geertje van Diepen, Nelie Besseling en Marie Langedijk. De twee personen op de volgende rij zijn Adriaan van der Wiel en Francisca van der Wiel. Voorste rij: Jan Niele, Jan Nipshagen, Piet Bos, Antoon Nipshagen, Gre Nipshagen, Dirk van Diepen, Cees van Diepen, P. van Diepen en Martha van Diepen.

37. Op 1 mei 1928 werd deze nieuwe, bijzondere parochiale school, "Petrus Canisius" genaamd, in gebruik genom en. Ret vijftigjarig bestaan van de school wordt dit jaar herdacht en valt samen met de uitgave van dit boekje. Was de school aan de Boekelweg er een met drie lokalen, de nieuwe kreeg er zes. Ook meester Joh. v.d. Wiel werd van een nieuw onderdak voorzien en betrok de comfortabele woning naast de school. Als leerkrachten werden aangesteld mejuffrouw R. Koning en meester W. Rupert. Vanuit de pastorietuin is deze opname gemaakt, waarvoor zo te zien aile leerlingen zich hebben gemeld. Inclusief de leraar, die ter hoogte van de ingang staat, teilen we vijfenzeventig personen. Hieruit mogen we concluderen dat het bouwen van deze school geen overbodige luxe is geweest.

38. Tot besluit laten we u een mooie opname zien van Arie Wit, de bulloper, hier afgebeeld in de buurt waar hij woonde, het Paradijs. Meer dan veertig jaar heeft hij deze functie vervuld en is daarvoor koninklijk onderscheiden. Uit oude archiefstukken blijkt dat de tijd van gaan en de route waren voorgeschreven. Ret lopen diende 's morgens en's avonds te geschieden, met inschakeling van twee bullen. Wanneer 's morgens de ene bul de route Gouwe-Aardswoud en de noordkant had volbracht, was's avonds de beurt aan zijn collega om de koeien in de Zuiderweere en Harderwik met een bezoek te vereren. Tijdens het lopen werd gedurig op de hoom geblazen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek