De Wereld Jamboree van 1937

De Wereld Jamboree van 1937

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4508-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Wereld Jamboree van 1937'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VOORWOORD

De Wereld Jamboree van 1937 wordt in de historie van scouting beschouwd als een van de belangrijkste mijlpalen. Het wereldkamp in Vogelenzang was voorpaginanieuws. Tienduizenden Nederlanders gingen er op bezoek. Bijna aIle toenmalige Nederlandse verkenners namen er aan deel, De Jamboree leeft daardoor voort in de herinnering van velen. Lectuur over die Jamboree is, na een halve eeuw, bijna nergens meer te vinden. Daarom leek het mij leuk om ter gelegenheid van de 50e verjaardag een herinneringsalbum samen te stellen. Basis daarvoor vormden de ansichtkaarten en foto's in mijn verzameling. Ik kreeg de hulp van vrienden uit de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars van Scouting Objecten. Met name wil ik daarbij noemen W. Six van Oterleek, die ruim 20 foto's uit zijn coIlectie afstond. Een bijzondere bij-

drage leverde ook J. van Ingen, die aan het kamp als staflid deelnam en er, achter de schermen, bijzondere foto's maakte die niet eerder zijn gepubliceerd. Iedereen die de Jamboree indertijd bezocht, heeft vanzelfsprekend zijn of haar eigen herinneringen. Zij zuIlen in dit boekje ongetwijfeld bepaalde dingen missen. Door met veel foto's te werken en de teksten zo kort en algemeen mogelijk te houden, heb ik hopelijk voldoende ruimte gelaten om de persoonlijke ervaringen daarbij in te passen. En voor de jongere scouts (Nederland telt er ruim honderdduizend), geeft het boekje zo toch de sfeer weer van toen. Ikzelf ben niet oud genoeg om deze Jamboree te hebben meegemaakt, maar ik heb veel plezier beleefd aan het graven in de souvenirs. Ik hoop dat dit boekje bij alle lezers, oud en jong, wat van dat plezier overbrengt.

JAMBOREE-LIEDJE

In negentien-drie-zeven dan zal je wat beleven

dan komt de Jamboree in Nederland.

Dan staat uit aile landen van aile rang en standen

de jeugd van blank en bruin hier hand in hand.

Dan zingen scouts uit Labrador, Japan en Alkmaar op 't Nederlandsche grondgebied heel vroolijk metelkaar!

De Schotten dragen rokken

de Polen wandelstokken Hongaren hebben pluimen op hun hoed.

Amerika een rijbroek Britsch Indie een hoofddoek

De Zweden staan die witte mutsjes goed!

Maar allen dragen in hun hart het groote ideaal dat niet afhanklijk is van ras, van land of stand of taal.

Refrein:

Jamboree, Jamboree, J-A-M-B-O-R-E-E, Iamboree-ree-ree Jamboree, Jamboree, wij zijn verkenners van B.-P.

Geert Hendrik van Dongen Een Amsterdamsche jongen

met peenhaar en veel sproeten op 't gelaat zoekt in dit groote leger

een ras-wasch-echte neger

als trouwe bondgenoot en kameraad.

Geert sprak geen woordje Engelsch, Jim misschien een stuk of vier Toch ruilden ze van alles en ze hadden dik plezier.

De wereld is vol broodnijd.

Vandaar dat men zich doodstrijdt; We raken steeds maar dieper in 't moeras.

Een jeugdbond aller volken zal metterdaad vertolken

dat aan de jeugd een betere toekomst was

De wereldbond van Padvinders stuurt daar bewust opaan; het spreekwoord zegt nog altijd: .Jong geleerd

is oud gedaan. "

1. In negentien-drie-zeven, toen kon je wat beleven, toen kwam de Jamboree in Nederland. 27.000 padvinders uit aile werelddelen kampeerden in Vogelenzang. In de kranten werd het een jongenskruistocht genoemd, een kruistocht voor de vrede. Wie dat kamp meemaakte, heeft het zijn leven lang niet verge ten.

2. Belangrijke personen verschenen bij de opening op de eretribune: rechts de hoofdverkenner van Nederland, Staatsraad J.J. Rambonnet. In het midden koningin Wilhelmina, beschermvrouwe van de Jamboree en links de 80-jarige Chief Scout Robert Baden-Powell. De Jamboree was groot nieuws en heel Nederland leefde mee.

3. En het leek weI of heel Nederland dat bijzondere kamp zelf wilde bezoeken. Dagelijks verwerkte de kamppoort grate drommen bezoekers. Op topdagen werden weI 80.000 toegangskaartjes verkocht. Geen wonder dus dat veel Nederlanders, oud-scouts of niet, goede herinneringen hebben aan die zonnige dagen in augustus 1937.

4. Om het begin van dit alles tevinden, moeten we terugnaar 1932. Toenorganiseerdede Vereeniging De Nederlandsche Padvinders een Nationaal Kamp in Wassenaar. Dit was een proef om te zien of de vereniging in staat was zo'n groot gebeuren te organiseren. De kampbevolking beperkte zich tot "slechts" drieduizend scouts, waaronder 150 buitenlandse gasten, maar bleek toch ruim voldoende om deelnemers en organisatoren dolenthousiast te maken. Beschermheer prins Hendrik verrichtte, in padvinders-uniform, de opening en zag o.a. de band van de Schotse scouts voorbij marcheren.

5. Het Nationaal Kamp van 1932 was een groot succes. Dat steide ook Chief Scout Lord Baden-Powell vast, toen hij het slot van het kamp meemaakte. Hij verzocht Hoofdverkenner Rambonnet om de vijfde WereId Jamboree, die voor 1937 op het programma stond, te willen organiseren. Het was de crisistijd, dus werd het de hoofdverkenner niet gemakkeIijk gemaakt. "Een padvinder gIimiacht en fluit onder alle moeiIijkheden," zo wist Rambonnet. "Ik heb nooit in mijn Ieven zoveel moeten gIimiachen en zoveel gefloten als toen," bekende Rambonnet later.

6. Dit is verkenner Wout Kuyk uit Haarlem. Of is het Henk Vogel uit Den Haag? Of toch nog een ander? De meningen zijn verdeeld. Zijn naam mag dan vraagtekens oproepen, zijn portret kreeg wereldbekendheid. Deze foto vormde namelijk de basis van de affiche en van de sluitzegel die in grote oplages het komende kamp in Nederland en erbuiten bekendheid gaven. Dezelfde verkenner stond ook op de brochure "U komt", die door heel het land werd verspreid. Zo hielp hij mee om van de Wereld Jamboree een succes te maken.

7. Maar de propaganda was vanzelfsprekend geen zaak van slechts een jongen. Aile Nederlanse padvinders, van welp tot oubaas, hielpen mee. Deze ansichtkaart toont hoe in Amsterdam een propaganda-avond gehouden werd. En net zo ging het in alle plaatsen waar padvindersgroepen gevestigd waren. Daar werd onder andere de film getoond van het Nationaal Kamp 1932 om de bezoekers vast in de juiste sfeer te brengen.

8. De radio was in de jaren dertig een populair propagandamedium, zo bleek. Deze fotokaart toont een opname voor de NCRV-microfoon. De Haagse Waterscouts en de krontjongband van de Jonge Verkenners, ook uit de hofstad, brachten de sfeer van het kampvuur in duizenden huiskamers. Het J amboreeliedje "In negentien drie zeven ... " was een tophit. Ben hitparade was er niet in die dagen, maar het feit dat duizenden Nederlanders het lied vijftig jaar later nog spontaan kunnen zingen, vormt het beste bewijs van de populariteit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek