De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

Auteur
:   E.J. Demoed
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4114-7
Pagina's
:   164
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

.?. ·ieuwenwcg RENK(;){

--

Via het zogenaamde laantje van Oranje Nassau's Oord gaan we dorpswaarts. V66r ons ligt het houten brugje over de beek en daarachter zien we de Nieuweweg en Onder de Bornen (langs de beek). Die Nieuweweg werd in 1872 aangelegd als een rechtstreekse verbinding tussen de villa Kortenburg en het dorp. Ornstreeks de eeuwwisseling ontstonden de op de foto aanwezige woningen.

93

1 Bruggetje, toegang ~ gevende n~r he ?.

... alla~OT1um "Or3nje .. .assau's Oord" te Renkum

94

Op Onder de Bomen gekomen en in noordelijke richting ziende, ontdekken we aan de rechterzijde enige oude bebouwing, in hoofdzaak een soort keuterboerderijtjes. Het voor een deel zichtbare tweede huis herbergt een van de vele wasserijtjes, welke we hier in de nabijheid van de beek aantreffen.

"Onder de boomen" naar HARTE.

HEXKU)L

lets dichterbij gekomen - let eens op dat oude en diepgelegen boerderijtje - ziet u links een afdak over de beek, waaronder de wasbaas de textiel wast. Die textiel, overwegend afkomstig van het sanatorium, wordt in het heldere beekwater gewassen en door de kinderen in een kruiwagentje naar de waning aan de overkant gereden, waar moeder het gewassen goed op de Hjn hangt.

95

Dorpsstraat, Renknm bij 't Hotel Oampman.

Uitg. E. R. lIaaass e, R.nkum.

/

96

Op de Dorpsstraat aangekomen, gaan we eerst even reehtsaf in de riehting van Wageningen. De grote villa reehts is die van de timmerman en aannemer Mentink. In de bocht op de aehtergrond, hotel Campman. Mentink poseert hier met een kneeht en de handkar even voor de fotograaf.

---

RENf(UM

Hote 1 rJ Campman" ....

Hotel Campman nu van dichterbij. Het is een zeer oude herberg, welke kort tevoren door de heer Campman is overgenomen van Van Veelen. Het huidige gebouw is door de nieuwe eigenaar opgetrokken, die we mer voor zijn zaak zien zitten keuvelen met de uitgever van deze kaart, de heer E. A. Manasse.

97

Inkomst Wageniagsche zijde. RENKUM.

Uitg. Em. A. Man""se, Booth.

98

Als we de Dorpsstraat ten einde zijn en de weg naar Wageningen veer ons ligt, keren we weer terug en zien dan reehts de grote villa Redinehem, welke de heer H. W. Leygraaf, eigenaarvan de bierbrouwerij "de Bok" aan de overzijde van de weg, in 1863 voor zich liet bouwen.

Aan de noordzijde van de weg staat de R.K. kerk, welk gebouw op 29 september 1840 door pastoor Taabe plechtig werd ingewijd en opgedragen aan Maria Heme1vaart. Het gebouw draagt in de topgeve1 het opschrift "Deo sacrum".

"R. O. Kerk."

Renkum

Bij de Lindenbsem

100

Als we even voorbij Onder de Bomen zijn moet u toch eens even omzien naar Renkums oudste gebouw, de uit 1694 daterende Kosterie met het daarachter aangebouwde schoolhuis, hetwelk tot 1858 als zodanig heeft dienst gedaan. V66r de Kosterie de in 1813 geplante lindeboom, zulks ter herinnering aan de komst van de Prins van Oranje. Links op de achtergrond de waning van timmerman Mentink (zie ook blz, 96).

Dorp straat, Renkum.

Verder gaande naderen we nu het dorpscentrum. Links de woningen van de familie Scherrenburg en rechts de beukenhaag rond de moestuin van de oude pastorie. In 1905 werd hier een woning gebouwd voor dr. Haverkom van Rijsewijk.

Uilg. firma Ad. w. No~pe ?? R"ium.

101

102

De woning, welke we op de vorige atbeelding rechts op de achtergrond zagen, ziet u hier van dichtbij. Daar woont de verslaggever van de Renkumse courant en hier kunnen de ingezetenen voor een kwartje hun nieuwtjes kwijt. Op de achtergrond links het pand van Hulshuizen, op de hoek van de Leeuwenstraat.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek