De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

Auteur
:   E.J. Demoed
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4114-7
Pagina's
:   164
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Hier diezelfde hoek van kortbij. Links op de voorhoek het pand van Grevers. Voor het pand van bakker Hulshuizen (met gesloten luiken) zien we in de Leeuwenstraat het leeuwtje staan, waaraan de straat haar naam ontleend. Dit 1eeuwtje werd daar omstreeks 1870 in de tuin geplaatst en is afkomstig van het gesloopte kasteel Buren. De vrouw op de middenweg heeft juist twee emmers water gehaa1d en brengt ze aan het juk huiswaarts. Dat water werd getapt uit een van de dorpspompen, welke tussen de beide woningblokken aan de rechterkant (niet zichtbaar) staat.

103u···Ii: .???. J. "'i. p ?.??? ' ????.? r'

'0,2 ?... t. H. v.

Het veer m r pont - Renkurn.

104

We willen Renkum niet verlaten dan nadat we ook nog even de Veerweg zijn ingegaan en daar vanaf de aanlegsteiger van de pont naar Randwijk, een blik hebben geworpen op de langsstromende Rijn. Het was Jan Bol uit Heteren, die in 1862 van het Renkumse markebestuur toe stemming verkreeg om met de veerpont te gaan varen en hier aan te leggen.

Oitg. 'auts., Velsen.

2151.

Groat uit RESKUM.

Dorpstraat,

Als we weer zijn teruggekeerd op de Dorpsstraat, gaan we rechtsaf in de richting Heelsum. Alvorens dit echter te doen, kijken we nog even rond en zien dan links het kort tevoren (1910) gebouwde winkelhuis (van Hoefsloot) en de daarachter staande woningen. Rechts achter het stoephekje de slagerij van Burgers, terwiji het grote gebouw op de achtergrond de villa Rijnzicht van de familie Kroese is.

105

#;

~~~ '.,: .

. ? ~ J:;."

'':'-t-.",. .

.x,.~.""

'.'~

DOl"p . rruat. Henkurn.

Uit~. tir;r,a Ad. " Ncpp~n. 'ieck!J:n.

106

Als we de Dorpsstraat verlaten, ligt de Utrechtseweg voor ons. Rechts de gedeeltelijk ondergelopen uiterwaarden en links de villa Lemcoo, de sta1houderij van Van Remmerden en de hoofdonderwijzerswoning van de hier in 1862 gebouwde dorpsschool.

Dit brugje in deze landelijke omgeving over de Heelsumse beek vraagt thans onze aandacht. Het is het schamel restant van een eens belangrijke verbindingsbrug in de Tremouillese allee, welke het kasteel Doorwerth over de Noordberg en door de Jufferenwaard, met het dorp Renkum verbond. De Renkummers kennen dit brugje als het vishek, omdat men na hoog water in de waard, veel vis ve6r het latwerk onder de brug, kan wegscheppen.

107

108

Via de Utrechtseweg en de Kerkweg zijn we weer in Heelsum belanden weI nader in het beekdal bij de in 1892 gebouwde dameskostschool. Deze school werd door de dames Keizer verplaatst vanuit de Dorpsstraat in Renkum, naar dit zoveel rustiger punt hier.

Deze dameskostschool is echter in het vorige jaar opgeheven, waama in het gebouw een kinder-vacantiekolonie is gevestigd.

109

110

V66r het kindervacantiehuis hebben we een prachtig gezicht over het beekdal, dat hier de Drieskamp heet, naar het vroegere bouwland dat de Heelsumse beek omzoomde.

Heelsum Gezicnt op 't Kerkje

- .~

Door het beekda1 naar Doorwerth gaande, va1t ons direct het Heelsumse kerkje op, dat op de rand van een hoogte voor ons ligt. Dit kerkje werd reeds in 1517-1519 gebouwd. Rechts de in 1883 gebouwde dorpsschool met onderwijzerswoning. Deze school is van de gemeente Doorwerth, doch dient tevens voor de kinderen uit Heelsum.

111

???? '- -<-101$"

"- .:

Gemee-ntehuis Val1 D~orwerth.

112

lets meer naar links zien we het juist (in 1912) gereedgekomen gemeentehuis van de gemeente Doorwerth. Hier zetelt burgemeester Wttewaal van Stoetwegen met zijn twee arnbtenaren.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek