De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

Auteur
:   E.J. Demoed
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4114-7
Pagina's
:   164
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten'

<<  |  <  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  >  |  >>

Grindweg.

Oosterbeek.

Een Iaatste terugblik op het Iandelijke Oosterbeek, door een blik op de Grintweg, vanaf het punt waar de V ogelweg op deze weg uitkomt. U ziet dat hier alles nog viak is en ternidden van het bouwland slechts enkele woningen en boerderijtjes staan. De woningen rechts op de achtergrond zijn omstreeks de eeuwwisseling gebouwd als dubbele arbeiderswoningen, als voorbode van de geleidelijke verschuiving van het agrarische dorp naar een werkend dorp.

163

NASCHRIFT

Nu we op ons punt van uitgang zijn teruggekeerd en we daarmede een tijdperk van meer dan een halve eeuw aehter ons laten, is het goed ons tenslotte nog te realiseren dat weinig ongewijzigd bleef. De tijd stond niet stil en greep in waar we missehien het beeld van vroeger hadden willen vasthouden. De windmolens (blz. 17 en 80) hebben het moe ten afleggen tegen de elektriciteit en de stoomtram (bIz. 34) heeft het veld geruimd voor de elektrisehe tram en deze op zijn beurt weer voor bussen. Het praehtige gebied van de Duno en de modelboerderij "het Huis ter Aa", hebben plaats moe ten maken voor een minder frisse rubberfabriek (1919), terwijl het gemeentehuis van Doorwerth (bIz. 112) sinds 1923 geen gemeentehuis meer is maar een pastorie, omdat in genoemd jaar de gemeente Doorwerth bij de gemeente Renkum werd gevoegd.

Zo is er in die halve eeuw veel veranderd. Maar ook veel verdween om plaats te maken voor geheel andere en nieuwere ere atie s, zoals de villa's "de Dennenkamp" (bIz. 28) en "de Sonnenberg" (biz. 45). En voor zover de natuurlijke groei geen wijzigingen in het beeld van de westelijke Veluwezoom deed ontstaan, dan hebben de oorlogshandelingen in 1944/45 met de daarop gevoIgde evaeuatie van dit gebied, wel gezorgd voor een destructie. Vee! ging toen verloren van hetgeen u in dit album nog hebt kunnen bewonderen, waarbij ik u met name wijs op hetgeen is afgebeeld op de bIz. 18,23,25,26, 31,35,69,70,71,78,96, 100, 115, 116, 123, 143, 146, 147, 152 en 160. Om van de bebouwing in de Renkumse Dorpsstraat maar niet eens te spreken. Maar gelukkig is ook nog veel bewaard gebleven en dat is waard om ter plaatse te worden bezien.

<<  |  <  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek