De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten

Auteur
:   E.J. Demoed
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4114-7
Pagina's
:   164
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Ret herenhuis "de Keyenberg" is het centrum van een uitgestrekt 1andgoed, eigendom van de familie Schimme1penninck, welke familie het huis als een buitenhuis bewoond. Aanvankelijk heette dit 1andgoed "de Beken" naar de doorstromende beken. Ret huis is omstreeks 1820 door de toenmalige eigenaar,jhr. C. Munter gebouwd.

83

Keienberg Renkum

84

In deze omgeving ademt alles een diepe rust. Het is dan ook een genot voor de kinderen om met hun moeders aan de beek te toeven en daar in het frisse water pootje te baden.

-'~'

"Quadenoord" bij Renkum

,/ .'

De oude boerderij met de watermolen, staande op de Kwadenoord, heeft altijd een bijzondere plaats in deze omgeving ingenomen. Nadat de oude boerderij omstreeks 1885 is afgebrand, werd het gebouw gesticht dat wij op deze afbeelding zien.

85

86

De watermolen, aangedreven door een van de Renkumse of Kwadenoordse beken, is nog lang gebruikt voor het malen van koren. We zien hier de landbouwer Beekhuizen bij het oude waterrad.

ezicht bij den Quadenoor9' .--

UI!9·ii.,>an T ussenbroek.

De omgeving van de Kwadenoord wordt nog overwegend bepaald door de heide, waarop de schaapskudden hun voedsel vinden. De heer Koker uit Wageningen, die dit goed in 1872 aankocht, heeft echter reeds grootse plannen voor ontginning en bebossing.

87

I erstellingsoord - .Bo chrust" - Renkum.

88

We keren weer naar het dorp Renkum terug en doen dat door het dalgebied van de beken, totdat we op de Hartenseweg komen. Daar zien we aan de noordzijde het in 1909 gebouwde herstellingsoord voor longlijders, gesticht door dr. W. Kersten en genaamd "Boschrust". Later zal dit een vacantiekoloniehuis voor kinderen worden.

Kortbij dit herstellingsoord geeft een zware beukenlaan toe gang tot het sanatorium Oranje Nassau's Oord, ontstaan nadat Graaf van Rechteren van Appeltern in 1881 zijn goed Grunsfoort verkocht aan koning Willern III, die het landgoed herdoopte in "Oranje Nassau",

89

90

Bij haar aftreden als regentes in 1898, bestemde koningin-moeder Emma het nationaal huldeblijk voor de inrichting van een sanatorium, waartoe zij haar goed Oranje Nassau beschikbaar stelde. Na daartoe te zijn ingericht, werd dit landgoed in 1901 a1s Oranje Nassau's Oord voor patienten opengesteld,

WAGENINGEN, - Oranje Nassauoord. 179l

Het oude herenhuis vormt de kern van het sanatorium en hierin worden dan ook de eerste klas-patienten opgenomen. De Renkummers spreken van de paleis-patienten.

91

; Draaiha] .- Sanatorium. Oranjc :NM&aU·S-Qonl.'· RE:NKt:. "

92

In de onmiddellijke omgeving van het hoofdgebouw kunnen de patienten in alle rust kuren, waartoe de op de foto reehts aanwezige lighal zelfs draaibaar is gemaakt. Zo kan deze lighal geheel van de windrichting afgekeerd worden.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek