De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Johan van der Made
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2299-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. .Jlet Einde" van Terheijden. Met .Jiet einde" is natuurlijk het "Meulen-end" bedoeld, een genoeglijke buurt aan de noordzijde van het kerkdorp. Aan de op de achtergrond zichtbare korenmolen heeft dit sfeervolle stukje Terheijden zijn naam te danken. Zo omstreeks 1910 werd deze buurt in het zonnetje gekiekt. Ook een voorbij fietsende dame, in een lang gewaad, stapte af voor het "gebeuren". Op de voorgrond staat slager Sagius (? ), die zo van zijn werk lijkt te zijn weggelopen. In het huis links woonde groenteboer Hein Nolten, die zijn land in de Schapenbogerd had liggen; tevoren was Leendert Puts er woonachtig. Achter de heg heeft een waterpomp gestaan, waar de mensen die zelf niet over een put of pomp beschikten water konden halen.

10. Het Moleneind. Omstreeks 1915, toen "De Arend" uit 1742 nog helemaal wit was, vielen de merkwaardige molenwieken op. De grote reclameplaten die molenaar Kock op zijn molen heeft laten aanbrengen, wijzen erop dat het hem niet meer zo "voor de wind ging". Op de baard stond te lezen:

"De Arend 1756", waarmee het jaar werd bedoeld waarin de molen na een brand was herbouwd. De houten paal geleidde in die tijd de telefoondraden. Links vooraan woonde in het begin van deze eeuw Aai Diepstraten, die metselaar en herbergier was; na hem was P. Rasenberg bewoner van dit pand.

11. Het "Slotje". De oudste foto in dit boekje is deze opname van het statige "Slotje". Bijna honderd jaar geleden is het afgebrand en niet meer opgebouwd. Het heeft gestaan achter de oude boerderij Schansstraat 17, de oorspronkelijke bijgebouwen van deze eertijds aanzienlijke buitenplaats. Er hebben steeds vooraanstaande personen gewoond in dit grote herenhuis, dat omgeven was door een gracht. De oudere benaming .Jiet omwaterd blokhuis" doet denken aan een mogelijke strategische functie in samenhang met de Kleine Schans. Op het dak is een klokkestoeltje te zien.

12. Het overzetveer van Schets. Ongeveer tegenover -- het voormalig cafe - "Het Veerhuis", aan het einde van de Markstraat, heeft gedurende enkele honderden jaren de woning van de seheepsjager gestaan. Eertijds werden sehepen voortgetrokken door paarden, die over het trek- of jaagpad liepen. Omstreeks 1910 woonde daar Johannes Sehets, die een pontje had waarmee hij boeren en vee de rivier de Mark overzette. Zijn woning stond op grondgebied van de voormalige gemeente Prineenhage, aan de overkant van het water. Bij het "Nieuw Veer", in de riehting van Langeweg, lag een grotere veerpont, waar ook een kar of een rijtuig op kon.

Kerkdreef. Groeten uit Terheijden.

13. De Kerkdreef De oudste naam voor de Markstraat is niet Kerkdreef maar Molenstraat. Tot 1644 heeft namelijk aan de Markhaven een houten standerdmolen gestaan. Eeuwenlang is daar al bedrijvigheid. Op deze foto van rond 1920 zien we links een gedeelte van de kunstwolfabriek van J. de Beer. Reeds vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw stond dit bedrijf bekend als ,,'t bullenfabriek", waar veel mensen hun kost verdienden. Voorbij het hek begint de Kleine Dreef. Op de hoek woonde Van de Biggelaar. Aan de rechterkant staat het klokgevelhuis van Ant. Nolten, die melkboer was.

~ ~ ._ .?....?.

14. De Markstraat nag als Dreef. De Markstraat heette vroeger Dreef of Kerkdreef. Omstreeks 1900 is deze sfeervolle opname gemaakt. Rechts staat het grote pand waarin destijds H. Scholten woonde. Bezijden de gemetselde stoep staan een olielantaam en een telefoonpaal. Verderop woonden onder anderen J.F. van Aken, de zadelmaker, en Sanneke van Gageldonk, die boorden, frontjes en mutsen waste. Links kijken we tegen het huis van Ant. Rasenberg, die het cafe "De Drie Klompkes" uitbaatte. Let ook op de kleding van die tijd. De vrouw met de emmer is Kaat Nelemans uit de Kleine Dreef. De keibestrating dateert van 1892 en is in de Schansstraat nog altijd aanwezig.

15. De protestantse kerk. De protestantse geloofsgemeenschap van Terheijden komt samen in dit pittoreske kerkgebouw, dat dateert van 1809 en thans de reformatorische kerk wordt genoemd. Boven de ingang bevindt zich een grote gedenksteen, die nog herinnert aan de bouw: De eerste steene aan deze kerk zijn gelegd door Johannes Telders en Catharina Hendrika Wessels den 3 hooimaand 1809. Deze oorspronkelijk hervormde kerk is gebouwd met financiele steun van koning Lodewijk Napoleon. Het is een classicistisch zaalgebouw met een klokketorentje op de voorgevel. Links is nog de oude boerderij van Jetje Koremans te zien.

Terheyden

Dorpstraat

16. De Dorpsstraat, nu Hoofdstraat. Opvallend rustig is hier de Hoofdstraat in het begin van deze eeuw met een kuierende onbekende heer en een bakker achter zijn broodkar. Links vooraan woonde tot zijn overlijden in 1913 burgemeester G. Loonen. Na hem heeft hier J. van Aken gewoond en was er de drukkerij van Faasse gevestigd. Daarnaast ziet u de huizen van schilder W. Rovers (na hem slager P. Mingaars), M. v.d. Reijt, A. Huijsmans, kruidenier Delhij en het hoge pand van de rijksontvanger D. Brandenburg. Achteraan woonde juffrouw Gevaert nog, maar reeds lang is daar een winkel gevestigd met aanvankelijk een benzinepomp ervoor.

Groeten uil Terheyden

'I Zand

17. 't Zand. Vroeger heette het zuidelijk deel van Terheijden-dorp, vanaf de tegenwoordige toegangswegen naar de wijken "Molenpolder" en "Zegge", 't Zand. Het grote huis op de voorgrond (gebouwd in 1909) behoorde toe aan de molenaarsfamilie Kock, doch heeft plaats moeten maken voor de Zeggelaan. Binnen onze gemeentegrenzen staan nog verscheidene huizen van dit type. In het lage pand troffen we tot 1917 de winkel van Janse-meu Vrolijk (later bakkerij Geppaart). Vervolgens Frans Engels, de sigarenmaker, en daarnaast de bakkerij "Cooperatief" van J. Nuyten. Voorbij het muurtje woonde klompenmaker L. Servranckx en dit is het enige huis dat er thans nog staat.

I hev c 0:1

. r /. ...

18. 't Zand omstreeks de eeuwwisseling. Rond 1905 is deze opname gemaakt. Duidelijk is de toren van de St-Antonius-Abtkerk te zien, zoals die bij de restauratie van 1876 is verhoogd en tot de brand in 1922 deze vorm heeft gehad. De hoge paal was een telefoonpaal; elektriciteit kende men hier in die tijd nog niet. Links staat nog de eeuwenoude boerderij van Cornelissen, die eveneens door brand zou worden vernie1d. Op de straat staan, van links naar rechts: Mie Cornelissen, Marie van Heusden-van Breemen met dochter Wieske, onbekend, Sientje Krijnen-Cornelissen met Nel aan de hand en Gerard op de arm, slager Van Heusden, Marie Visker-Rasenberg met Cor, opoe Visker en Koosje Back:x met haar petroleumkar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek