De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Johan van der Made
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2299-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten uit Terheycen

" Zand

19. Bij "Vlietzorg". Wij bevinden ons hier buiten de bebouwde kom van Terheijden. Tot ongeveer 1915 begon hier daarom wijk C. De linkerzijde van de straat was nog open terrein. Tussen de bomen is een oud huis te zien, waarin meerdere gezinnen tegelijkertijd hebben gewoond. Aan de overkant woonden A. van Oers, C. Delhij en de landbouwer A. van Dongen, bij wiens boerderij een grote Vlaamse schuur stond. Naast die schuur staat het woonhuis van de oud-brievengaarder P. Welten. Het huis "Vlietzorg", van rijwielhersteller J. van Riel, heeft hier nog zijn mooie voorgevel en stoeppalen met kettingen. De naam heeft het behouden en herinnert aan vroegere tijden, toen langs het huis een uitwateringsvliet van de Zegge liep.

20. De Bredaseweg. De naam Rompa is meer dan honderd jaar verbonden geweest met het Ieerlooiersbedrijf in Terheijden. Deze looierij heeft vooral bekendheid genoten om zijn tuigleder. Voor de bedrijfsgebouwen lagen destijds de looiputten. De woning van fabrikant W. Rompa is in de Tweede Wereldoorlog emstig beschadigd om daarna fraai te worden herbouwd. In de schaduw van de lindebomen stond het cafe van J. de Deugd (voorheen Schets). Dit gedeelte van de Bredaseweg tot aan Breda is nieuw aangelegd in 1820. Tevoren moest het verkeer via de nog onverharde Bergen en de bochtige weg door de Hartel. Verderop bestond aansluiting met de Oude Baan en de Oude Terheijdenseweg tot aan de toenmalige Boschpoort.

21. De eerste brug over het Markkanaal. In de jaren 1914-1915 is het Markkanaal gegraven. Daarvoor werd een "ijzeren man" als graafmaehine gebruikt. Op 4 oktober 1915 is het kanaal voor de scheepvaart opengesteld. De brug lag ongeveer vijftig meter naast de Bredaseweg, die toen officieel "Grote Weg van Moerdijk naar Breda" werd genoemd. Het was een ijzeren draaibrug. Door het opendraaien van de brug ontstond links en reehts een doorvaartopening voor de passerende schepen. In het huis met de fraai geschilderde luiken woonde de burgwachter. De foto is vanaf het noordelijk jaagpad genomen. In 1937 is op de plaats van de tegenwoordige brug een betonnen boogbrug gebouwd, die al in mei 1940 door oorlogsgeweld werd vernield.

22. Het zangkoor "St.-Cecilia". Het rooms-katholiek kerkkoor in de bezetting van omstreeks 1905. Achterste rij, van links naar rechts: W. Moonen (1882), J.F. van Aken (1866), L.A. van Breemen (1887), W.P.J. de Hoogh (1873), J.G. van Bekhoven (1885), J.A.J. Beljaars (1889) en W. Rompa (1886). Tweede rij: C.A. van Breemen (1884), P. van Aken (1869), W. Rompa (1849), J.J.J. Beljaars (1887), A.J. Krijnen (1891), W.F. Wolters (1853) en A.P.M. de Beer (1865). Zittend: dirigent A.F. Tikkel (1844), J. Kock (1839), M. Kock (1849), pastoor Mies (1848), kapelaan Th. Albada Jelgersma (van 1904 tot 1909), H.I. de Bie (1866) en G. Verlinden (1877). Op de grond: C.J. Smulders (1889) en A.F. Kock (1885).

23. Het kloveniersgilde "Sint-Antonius". Het gilde vierde in 1908 zijn driehonderd vijftigjarig bestaan en is hier voor het oude raadhuis gefotografeerd. Van links naar rechts staan op de voorste rij: Hein Visker (hoofdman), Kesje Damen (draagt als oudste gildelid de vogel, omdat er toen nog geen keizer was), Aai Schets Azn., Matth. van Oosterhout, Aai Schets Jzn., Kees van Meel, Frans Damen, Jan van Meel en Jan Schets. Achter hen, in dezelfde volgorde: Toon van Gils, Marijn Rovers, Frans Krijnen, Aai Schets (cafe "De Vriendschap"), Hein Schets (met oude vlag), Willem van Meel, ? Damen (? ) (met standaard, werd meegedragen te paard), Thijs Rovers, Sjaak Rovers, Adr. van Dijk, Schalk Dijkers, Piet Verlegh en Piet van Meel (de koning met schildjes).

24. Het "St.-Thomasgesticht" in 1909. In hun beste kleren en met schoenen aan mochten de kinderen van de zusterschool op de foto. Staand, van links naar rechts: Bart Rovers, ? Hamels, onbekend, Cor Darnen, Jaaske van Gils, Bertha v.d. Vorst, ? van Nunen en Marie van Leent. Tweede rij: Jo Diepstraten, ? van Riel, Nel van Gils, tweemaal Van Nunen, onbekend, Mientje Stroop, ? Vermeulen, Piet van Leent en Janus Martens. Derde rij: Anna Diepstraten, ? Harnels, onbekend, Bertha van Gils, Cor van Riel, Marie en Rika de Bruin, Marie van Loon, Nel Langerak en Piet Diepstraten. Op de grond:

Peet van Meel, The Diepstraten, Willem Stroop, Cor van Dun, Sjef Kanters, Frans Lodewikus, Kees van Aken, Tinus Dijkers en Sjaak Rovers.

25. De kindsheid. Jaarlijks werd een kindsheidoptoeht gehouden. Door de straten trok dan een optoeht van kinderen, die door de zusters waren verkleed als pater, zuster, negertje of ehineesje. Ook liepen er versehillende heiligen, engeltjes, bruidjes, een paus en enkele zoeaven mee. Omstreeks 1920 is deze groep gefotografeerd onder leiding van juffrouw Jo van Breemen. Naast haar staan, van links naar rechts: Anna en Marie Vissers, Tonia Rornpa, Pien en Miep v.d. Berg en Fientje de Hoogh. Op de voorste rij: Louise en Leonie Diepstraten, Corrie Rompa, Liza en Corrie Mingaars, Bets Rompa, Dia Mingaars en Jaantje Delheij. In het midden staan, getooid met gouden kroontjes, vleugels en attributen, "Geloof, Hoop en Liefde".

26. De harmonie .Beoefening der Toonkunst", Uit de in 1858 onder deze naam opgeriehte toonkunstvereniging is in 1888 de harmonie voortgekomen. U ziet hier - omstreeks 1920 - staan, van links naar reehts: Frans Ley ten (met het oude vaandel), Piet Mingaars, Theo Rasenberg, Frans Rasenberg, Dorus Diepstraten, Piet Rasenberg, Antonie Rombouts en Koos Vermunt. In de middelste rij: Adriaan Rovers, Harrie Dijkers, Antoon Krijnen, Frans Rovers, Frans Engels, Hein Visker, Cor Krijnen en Hein Diepstraten. Zit tend de comrnissarissen en het bestuur: Jan Luyten, Piet van den Broek, J.J. Strang (direeteur), Willem Klerks, Marinus Nieuwesteeg, Adrianus van Alphen en Jan van Gastel. Dit jaar (1983) viert deze vereniging haar honderd vijfentwintigjarig bestaan.

27. De KJV en de KJM in 1929. Van links naar rechts op de achterste rij: Anna van Vught, Bets Lodewikus, Tonia Braat, Nel van Vught, Kaatje Visker, Cor van Geel, To Lodewikus en Jaan Darnen. Tweede rij: Tonny Diepstraten, Net v.d. Reyt, Jo Krijnen, Dina v.d. Enden, Jo Commeren, Annie Nieuwesteeg, Anneke Diepstraten, Cor Weterings, Marie Snoeren, Nelly Ley ten, Jaantje Langerak en Marie Delhey, Derde rij (KJM): Sjan Krijnen, Jo Engels, Til Diepstraten, Riet Rompa, Liza Welten, Nel Darnen, Mien van Wijk, Jo Smulders, Nel Lodewikus, Naan van Nunen, Jaantje Weterings en Cor van Bekhoven. Zittend: Martha Rompa, juffrouw Raayrnakers (catechiste), kapelaan Meus, Dien van Bekhoven en Jo v.d. Enden. Op de grond: Riet van Leent, Sjana Gorissen, Jaantje v.d. Reyt, Leentje en Toos Gorissen.

WAGENBERG

28. Het vanouds bekende "Wit Huis". Komende vanaf Terheijden gaan we rechtsaf, naar Wagenberg. Daar is sinds mensenheugenis het "Wit Huis" een begrip en een orienteringspunt geweest. Rond de eeuwwisseling was de weduwe van Arie de Leeuw hier koffiehuishoudster. Daarna zijn een tijdlang Leen Melisse en Toontje "de bus" Anthonissen herbergier geweest. In 1934 is Hein Diepstraten in het "Wit Huis" gekomen en na hem diens schoonzoon Frie Rasenberg met zijn vrouw Dien, tot 1970. Vijf jaar later is het pand helaas afgebrand. Het was een trefpunt voor vele passanten en ook voor de vissers, die in de "weel", ach ter het cafe, hun hengeltje kwamen uitgooien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek