De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Johan van der Made
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2299-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Nieuwstraat. Bet "Nieuwstraatje" is niet zo "nieuw" meer, zoals op deze foto van omstreeks 1935 te zien is. Typische negentiende-eeuwse huizen staan aan de linkerkant keurig in het gelid. De bewoners waren toen de families Van Groesen, Marijnissen, Verdijk, Norbart, Rasenberg en Schellekens. Bet huis rechts op de voorgrond is omstreeks 1920 gebouwd, nadat het vorige op deze plaats was afgebrand. Bet tweede huisje is later omgewaaid. Aan die zijde woonden toen De Ridder, Verwaters, v.d. Made, Marijnissen en Van Beijsterveld. Een merkwaardigheid was en is dat de halve straat, voor de huizen, eigendom is van de meeste bewoners. De met struiken en bomen begroeide greppel in het midden van de straat vormde de grens van de wederzijdse eigendommen.

30. De Dorpsstraat omstreeks 1935. In de jaren dertig zijn de huizen links gebouwd; de "Franse kap" was een typische bouwstijl in het begin van deze eeuw. In het eerste huis woonde Leentje van Stiphout. Dan de huisschilder A. van Vugt en waar de bakkersknecht staat woonde H. de Ridder. In het vierde huis was de schoenhandel van A. de Bont gevestigd en tevoren het postkantoor. Verderop staan enkele arbeidershuisjes. De rook uit de schoon steen van de boterfabriek onttrekt bijna de kerktoren aan het oog. In het huis met de gepleisterde gevel woonde B. Mureau. Achter de heg gaan enige oude huizen schuil, die laag stonden en de voorzijde aan de Onderdijk hadden; deze dateerden van de tijd dat de Dorpsstraat nog een onverharde dijkweg was.

D rpslraal. Wa~enber~

?

,

31. De Dorpsstraat omstreeks 1920. Deze foto is duidelijk ouder dan de vorige opname. Het plaveisel bestond nog uit klinkers. In het huis rechts woonden Theodoor en Marie Blijlevens, die een kruidenierswinkeltje dreven. Op de winkelruiten stonden de namen van de toentertijd bekende merken van koffie en thee. Het huis daarnaast van P. v.d. Korput verkeerde nog in zijn oorspronkelijke staat. In het volgende woonde P. Reniers. Het huisje links is een oud arbeiderswoninkje, met een rieten dak, waarin C. van Vugt woonde. Ernaast staat het huis van Jan de Jong en op de achtergrond is het oude winkelpand te zien van Toon Damen.

32. Bij de zadelmakerij van Dirkse. Reeds v60r 1900 werd hier de zadelmakerij van Dingeman Dekkers gevestigd. Na diens overlijden in 1905 was het zijn schoonzoon Joh. Dirkse die het bedrijf voortzette. Omstreeks 1910 werd het winkelpand gekiekt, met de familie Dirkse en een schare kinderen en passanten, die staan te kijken naar de verrichtingen van de fotograaf. In het midden, met rieten dak en houten zijgevel, zien we het boerderijtje waar Naantje de Bruijn en later Jos Vrolijk in hebben gewoond. Rechts is gedeeltelijk een van de twee huisjes te zien die bij de bevrijding van Wagenberg in 1944 door een born zijn verwoest. De persoon op de voorgrond is waarschijnlijk Nellis "de Braai" Bastiaansen. Uiterst links staat Jan "de kruk" Loose met zijn oliekar.

oroe e uit

az no~r-,

33. Cooperatieve stoomzuivel en kaasfabriek .Bt-Gomarus". Tegenover de zadelmakerij stond de melkfabriek. De fabriek werd in 1899 op particulier initiatief gesticht en in 1910 in een cooperatie omgezet. In 1912 werd een tweede melkfabriek opgericht; dat was een condensfabriek. Behalve kaas werd hier ook boter gemaakt, waardoor de fabriek in de volksmond als "het botterfabriek" bekend heeft gestaan. De plaatselijke melkhandelaren betrokken er hun melkprodukten om in het dorp te venten. In het cafe "In de Zwaan" was in 1910 P. van Gils kastelein. De op de foto zichtbare paal draagt de telefoondraad naar de nog weinige telefoonaansluitingen; de fabriek had telefoonnummer 2.

Groete tit ': ::'"n _ r:

34. De Dorpsstraat in 1910. Waarschijnlijk na het uitgaan van de school was de fotograaf in het dorp; een niet alledaags gebeuren. De meisjes droegen een schort, met al of niet een omslagdoek, en de jongens een pet. Aan de voeten zien we klompen, het gewone door-de-weekse schoeisel, Het grote huis links, van W. Darnen, is hier pas bewoond; tevoren heeft hier een boerderij gestaan. Daarnaast woonde srnid Van Loon. Aan de rechterkant staan de hoge deuren van de wagenmakerij van L. Schrauwen open. Naast hem woonde nog een smid, narnelijk J. van Stiphout. Uiterst rechts is nog net een paal te zien van de inrijpoort naar de boerderij van Van Tetering, die door brand werd verwoest.

ro ete uit Wagenaerg

35. Rijwielhandel J. van Bragt. Bij het begin van de tegenwoordige Postweg is deze foto in 1910 gemaakt. Het pand, waarin lange tijd het postkantoor gevestigd is geweest met als kantoorhouder Wont van GUs, werd toen bewoond door rijwielhersteller Jan van Bragt. Zijn voorraad fietsen is buiten gezet en de buurtbewoners en passanten zijn erbij gaan staan. Vijf jaar later werd de zaak verplaatst naar het nieuw gebouwde huis (thans) Dorpsstraat 57. Hier vestigde zich toen klompenmaker Leen de Bever. Dit pand is in 1981 door nieuwbouw vervangen. In het lage huisje met het rieten dak woonde Janus Metsaars, die schoenmaker was. Gedeeltelijk te zien is de werkplaats van timmerman-aannemer Adr. Gordens.

Groete uit agenber g

36. "Groete uit (het centrum van) Wagenberg". Omstreeks 1910 is een serie ansichtkaarten gemaakt, waarvan u er al enkele heeft gezien. Deze foto toont de Dorpsstraat bij de kerk. Rechts woonde toen J. van Alphen, directeur van de boterfabriek, en daarnaast woonde Jac. Paimans, wiens leerlooierij schuin tegenover zijn huis stond, voorbij cafe "De Ploeg". Voor de kerk staat een Iantaarnpaal; tot 1903 heeft daar een huis gestaan. Dan volgt de hoge pastorie. Bij cafe "De Arend" van C. Verhaard zien we een voederbak voor paarden. Daarbij staan waarschijnlijk Jan en Piet Verhaard. De twee mannen met hun fiets kunnen de gebroeders Dickens zijn, die als straatmakers werkten. In het midden staat wijdbeens Jan de Jong, de molenaarsknecht.

37. Panorama van Wagenberg. Vanuit de kerktoren is in de jaren twintig deze opname gemaakt, die ons een heel aardig beeld geeft van de huizen in de Dorpsstraat in die tijd. Op de voorgrond kijken we op het huis van J.W. van Alphen. Verderop staat de boerderij van de kinderen van Andries van Alphen, die in 1944 is verwoest. De rechterzijde van de straat is hier al volgebouwd, maar v66r 1900 stonden er slechts twee panden, namelijk die van timmerman-winkelier J. Gordens en van bakker-winkelier C. van Bragt. Het cafe van C. Verhaard dateert van 1900 en de motoren- en rijwielenzaak van J. van Bragt van 1915. Het huis van kleermaker P. Welten (bij de "seinpaal") is pas gebouwd. Duidelijk is ook het verloop van de smalle klinkerbestrating te zien.

38. Interieur Sr-Gummaruskerk; Hoewe! het interieur van deze kerk niet veel heeft geleden onder de vernieuwingsdrang van de jaren vijftig, is het toch aardig om nog eens een kijkje te nemen in die toch we! mystieke ruimte van weleer. Het opvallendste element is de nu verdwenen preekstoel, die gehee! in stijl en vormgeving overeenkwam met de altaren en communiebanken. In het priesterkoor zijn de armaturen te zien van de olielampen. De hoge, gebrandschilderde ramen in het priesterkoor, die tijdens de bouw van de kerk in 1904 waren geschonken door Wagenbergse priesterzonen, werden tijdens de oorlog zwaar beschadigd. De zitplaatsen werden toen nog verpacht. De kerk is een schepping van architect P. van Genk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek