De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Johan van der Made
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2299-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De eerste kerk en de pastorie. Vanaf 1796 heeft Wagenberg een eigen kerk; tevoren moest men in Terheijden ter kerke gaan. Het was aanvankelijk een bescheiden, rechthoekig gebouw, dat in 1856 werd vergroot met een priesterkoor in de zogenaamde Waterstaatstijl. Een sterk geIijkend priesterkoor treffen we aan in het kerkje op het Bredase Begijnhof. In 1856 is ook de pastorie gebouwd, waarin sindsdien de negende pasto(o)r woont. De toren werd in 1816 tegen de kerk aangebouwd en daarin hing een klok. De bouwkeet en de hoop stenen duiden op bouwactiviteit en wel op de bouw van de tegenwoordige kerk, die op 11 oktober 1904 plechtig werd ingewijd. Het oude kerkje werd gesloopt en op die plaats is in de jaren dertig het wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis gebouwd.

G .? rete uit ,

. -

--

------- ?.?

40. De omnibus voor "De Roskam". Tot en met 1920 onderhield deze met twee paarden bespannen omnibus de verbinding tussen Made en Breda. Deze voorloper van het openbaar vervoer werd geexploiteerd door Ant. van Alphen, de waard van het logement "De Roskam". Bekende koetsiers waren Theruske van Alphen en Toontje Anthonissen, die hier bij het span poseert en de bijnaam "de bus" heeft meegekregen. Via de achterzijde konden de passagiers instappen en in de winter bevonden zich warmwaterstoven in de bus. Het voormalig schoolgebouwtje, achter de omnibus, was de stalling voor rijtuig en paarden. Voor het schilderachtige winkeltje van De Leeuw staat een bakkerskar.

41. De Brouwerijstraat omstreeks 1920. Kort na de Eerste Wereldoorlog stonden beide voorste huizen aan weerszijden van de straat er nog. Bij een grote brand in 1924 zijn deze huizen met rieten daken tot de grond toe afgebrand. Ook het pand van slager P. Stoop (niet te zien) is toen verloren gegaan. In het huis rechts op de foto woonde de weduwe C. van Groesen. Aan de overkant had Janeke Mureau een winkeltje en haar man Fer Levens was stoker op "het papfabriek". Zijn huis stond ver naar voren, evenals de oude boerderij van Frans van Ginneken (daarna Drik Damen), waardoor de straat hier vrij smal was. Het fraaie huis daartussen is gebouwd in 1906 en werd bewoond door Ant. van Alphen, oud-herbergier van "De Roskam". Ook dit stuk straat is thans geheel gewijzigd.

Groete uit Vagen er g

42. De Brouwerijstraat in 1910. lets verderop trof onze fotograaf dit straatbeeld aan. De man met zijn vreemde "doos" met een doek op een driepoot, zoals een fototoestel er toentertijd uitzag, trok veel bekijks. Van rechts naar links staan te kijken: 2. Naantje Scheermakers, 3. Anna van Oosterhout, 4. haar zus Sjaan en 5. Anna van de Reijt. De beide mannen in het midden, met hun fietsen, zijn we al meer tegengekomen. Links staat nog de vooruitspringende boerderij van Frans van Ginneken. Het derde huis was van de familie Van Schendel en is bij een hevig onweer afgebrand. Aan de rechterkant woonde bakker Dries van Gastel en daarnaast Adriaan Vermeeren, die een winkeltje in ellengoed dreef.

Gitg. Nauta, Velsen. 2442.

D rpstraat, - W A.GEoKBERG.

43. De Brouwerijstraat in 1904. Wederom een opname die gemaakt werd tijdens de bouw van de kerk, die in de steigers staat, aehter het torentje van de oude kerk. Op de aehtergrond woonde nog smid Paimans. De drie huizen links vooraan werden bewoond door leerlooier Jan de Jong, de gezusters De Glas, die een winkeltje dreven, en Mieke van Dooremaal. In het huis met de stoeppalen woonde Jan van de Reijt, de molenaar, en na hem Corn. Somers, die zadelmaker was. Let op de schuine paal op de hoek van het pad naar de molen, bedoeld om karwielen te laten afsehampen. Geheel reehts ziet u een gedeelte van het in 1883 gebouwde huis van de "bovenmeester" Ant. van der Meeren. Bij zijn woning stond tevens de jongenssehooI.

44. De rnolen van Wagenberg. Ongeveer een eeuw heeft deze houten korenmolen aan de gemeentegrens met Hooge en Lage Zwaluwe gestaan. Het was een zogenaamde gesloten standerdmolen, die in het begin van de vorige eeuw op een heuveltje was gebouwd. Het molenaarshuisje stond daarachter, vlak aan de met bomen begroeide Thysseweg, Vanaf ongeveer 1840 was de molen eigendom van de molenaarsfamilie Van de Reijt, die hier thans een graan- en kunstmesthandel drijft. Het huisje is omstreeks 1912 vervangen door het huidige pand Thysseweg 19. Voor het malen is toen een stoommalerij gebouwd. Kort na de Eerste Wereldoorlog is de molen gesloopt. Deze afbeelding is een reproduktie van een door de Wagenbergse huisschilder Leen van Dorst voortreffelijk gemaakt schilderijtje.

45. Bierbrouwerij en cafe "De Zon". In het zonlicht staat hier cafe "De Zon" aan het einde van de Brouwerijstraat "op het kruispunt", dat op de foto nog een echte kruising van vier smalle wegen vormde. In 1680 is het pand gebouwd als herberg. Omstreeks 1700 troffen we er een brouwerij aan, die tot 1928 bekend heeft gestaan als "Bierbrouwerij De Zon", Met een bierwagen werd het bier, en ook de door de brouwer gemaakte limonades "op kogelflesch", bij de herbergen in de omgeving bezorgd, De laatste bierbrouwer was Andries van de Reijt, die in het oude pand wederom een cafe inrichtte. Thans heet dit trefpunt "De Ruif". Het huis links in de schaduw, van Jac. Breeders, is in 1950 gesloopt als eerste aanzet voor een ruimer kruispunt.

46. Nieuwbouw van een boerenschuur in 1914. Op de plaats waar de oude schuur van Gijs Breeders, bij het kruispunt, was afgebrand, is in 1914 een nieuwe gebouwd. Op de aehterste rij zien we, van links naar rechts: Janus? (bijgenaamd "den does", uit Made, die bomen vierkant kapte), de drie werklieden uit Terheijden zijn vermoedelijk Dijkers (opperman), v.d. Biggelaar (aannemer) en Gerrit Sehets, de vrouw van Theeuw Akkermans met kind, Dien v.d. Brand (met bierfles van brouwerij "De Zon"), Gijs Broeders, The den Exter (met glas), onbekend, Koos Broeders (Parallelweg) en Dries v.d. Reijt (brouwer). Op de voorste rij: Gerrit Joosen, Sjaak, Naantje en Marie Breeders, onbekend knechtje, Marie Akkermans, Bertha Broeders met Sjak Akkermans op de arm, Jantje de Jong en Bart van Dijk.

47. De open bare jongensschool: Op 11 september 1906 werd klas vier van meester Van Leeuwen op de foto gezet. We zien op de achterste rij, van links naar rechts: Janus Huybregts, Willem van der Made (? ), ? Ligtvoet, Bart Kanters (van Stuivezand), ? Welten, Jantje de Leeuwen George Luykx. Op de tweede rij: ? v.d. Biggelaar (?), Piet Rijke, Janus van Bragt, onbekend, Gielleke van Groezen, Janus (? ) van Gils, Janus de Ridder en Frans Jacobs. Zittend: Jantje van Gils, Sjaak van der Meeren (zoon van de "bovenmeester"), Janus Janssens, Gerrit Norbart (met lei), Bart van Dijk, Cor Schrauwen, Piet Verhaard en Willem of Rinus Rovers. De jongensschool heeft van 1883 tot 1944 gestaan naast Brouwerijstraat 27.

48. De missienaaikring. Staande, van links naar rechts: To Stoop, Jacqueline van Gastel, Angeline de Leeuw, Anna van Oosterhout, Anna Rovers, Tonia van Oosterhout, Tonnie Hop, Adriana de Jongh, Truus van de Ven, Marie van Schendel, Naan van Dijk, Betsy van de Korput en Nelly van Alphen. Zittend: mevrouw Van Alphen-Luykx, pastoor Van Oers, mevrouw Tona Damen-Hop en Marie Rovers. De missienaaikring vervaardigde kleren voor de missie en organiseerde voor dat doel ook fancy-fairs. Deze foto dateert van omstreeks 1935.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek