De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Johan van der Made
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2299-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Handboogschutterij .Les Taxandres". Naast meerdere kruisboogverenigingen bestond er op Wagenberg ook een handboogschutterij. Deze vereniging was thuis in cafe "De Ploeg" van P. Luykx en zou zijn opgericht in 1862; op het vaandel staat evenwel 1864. Op 15 augustus 1922 werd het zestigjarig bestaan gevierd en dat was een mooie gelegenheid om een foto te laten maken. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: meester Waelput, Janus Dirkse, Koos Paimans, Jan Luykx, Janus Verhaard en Adr. van Alphen (7). Op de middelste rij: Janus Langenberg, Jan van Alphen, kapelaan Schouten, Wout van GUs, Gorris Luykx en Peer Luykx. Zittend: Peer Paimans, Frans Darnen, Jan Gordens (koning), Toon Cornelissen en Toon de Leeuw.

50. De fanfare .Dnze Vrije Uren", opgericht 12 juri 1891. "D'n erremenie" van Wagenberg bij het veertig- of vijfenveertigjarig bestaan. Staande op de achterste rij, van links naar rechts: Jan de Leeuw, Toon Vermeulen, Bas Vermeulen, Nard Verhaard, Jan van Bragt (vaandrig), Adriaan Rovers, Nard van Groezen, Jan Blijlevens en Kees Vermeulen (cafe "Harmoniezaal"). Op de tweede rij: Willem Vermeulen, Kees Looze (drager grote trom), Jan van Zundert, Cor Stoop, Kees Verhaard, twee onbekenden, ? Brenters, Toon Vermeulen, Willem van Vugt en Jan v.d. Reijt. Zittend: Bart den Bever, Dre Vermeulen, meester Waelput, Dries van Gastel, Jan van Alphen (directeur), Harrie de Leeuw, Leen van Dorst, meester Mouwen en Bas van Gastel. Op de grond: Piet Vermeulen en Nico Langenberg Adrzn.

51. De geitenfokvereniging. Vroeger hadden veel mensen een geit en was men aangesloten bij de "geitenbond", die over enkele eerste klas bokken beschikte, Op Wagenberg stond er een bok bij Cees van GUs aan de Nieuwstraat en een bij Van Oosterhout (later Embr. van Groezen) op het Nooitgedacht. De kampioensgeiten zien we hier omstreeks 1935, met hun eigenaars en/of eigenaressen, in Prinsenbeek, Van links naar rechts staan: Willem van Groezen, Jan de Jongh ("de Post"), Piet van Dorst, Cees Jacobs, Piet Roovers, Gerrit Raayrnakers, Toon van Oosterhout, vrouw Cas-van Groezen en haar man Cees Cas, Wout Looze (met pijp), An Avontuur, vrouw Jacobs-Versteijnen en geheel rechts Koos van Gils,

52. Voetbalclub WVc. De Wagenbergse voetbalvereniging WVC is opgericht in 1945, maar ook ver veer de Tweede Wereldoorlog werd hier al gevoetbald. In 1920 bestond WVV en nadien waren het de clubs Willem III en WVC waarin de Wagenbergse mannen spee1den. Waarschijnlijk in 1936 is het tweede elf tal van WVC gefotografeerd, nadat deze ploeg in Made een bekerwedstrijd had gewonnen. Staande, van links naar rechts, zien we: Jan Broeken (Pzn.), No1 van Loon, Louike Broeken (Lzn.), Nard van Groezen en Drik van Alphen. Knielend: Toon Schrauwen, Dingeman Janssens en Piet de Leeuw. Zittend: Toon Reniers, Piet van Meel en Jan Vermeulen. In Terheijden bestond al in 1913 de club TVV.

53. De spaarclub "Sparen doet garen". In het cafe "Ret Einde van de Wereld", hoek Wagen(bergsche)straat-Wildestraat, was zo'n vijfenvijftig jaar geleden deze spaarclub thuis. Wekelijks werd door de leden een klein bedrag in een pot gedaan, waaruit eenmaal per jaar een teeravond kon worden gehouden. We zien hier, zittend van links naar rechts: Willem van der Sanden (cafehouder-boer-vrachtrijder), Seger Cas, Janus van der Sanden (met ledenlijst), Kees Fens en Kees Broeken. Staand: vrouw Van der Sanden, Jan van Gageldonk, Janus en Toon Jacobs, Jan Broeken, Goof Jacobs, WilIem Cas, Janus Brenters, Toon de Jong en Janus de Ridder. Op de stoel staat Marie Broeken. De man met de "monika" is Peerke Dingemans (van Lage Zwaluwe).

54. .Brabants dorpsleven'' in de Wagenbergse straat. Omstreeks 1915, of misschien wel eerder, moet deze opname zijn gemaakt, die pas geruime tijd later als fotokaart schijnt te zijn uitgegeven. We kijken hier op het erf van de kinderen Gastelaars, die woonden op het tegenwoordige adres Wagenstraat 42. Cornelis kiept een mand leeg in de kar. Twee gezusters vegen het erf en putten water uit de diepe waterput. De hier zichtbare stal, alsmede het aangebouwde woonhuis, zijn kort nadien afgebrand. De links buiten beeld gebleven Vlaamse schuur staat daar nog steeds. Op de achtergrond zijn de takken van een noteboom te zien, die langs de straat heeft gestaan.

LANGEWEG

55. Dorpsstraat 1906. Voor 16 september 1910 heette Langeweg Slikgat. Het is dus geen bijnaam, zoals velen nog denken, De bewoners slikten het niet langer om met zo'n minder welluidende woon- of geboorteplaats door het leven te moeten. De paters waren bovendien bang met deze naam leerlingen van het seminarie te verliezen. Over de toepasbaarheid van de naam valt echter weinig te redetwisten wanneer we ons de situatie op de foto voorstellen na een flinke stortbui. links zien we cafe Van Kaam, heden ten dage "De Tempelier", Verder de bakkerij van Van Steenhoven; het personeel poseert. Veel geveltjes hadden de vorm van een flessehals, De derde man van links is klompenmaker Van Turnhout.

56. Schoo/straat 1915. Deze naam heeft de straat te danken aan het feit dat hier in 1830 een schoollokaal met onderwijzerswoning werd gebouwd. De Schoolstraat werd eerst "Slikgatschen Dijk" genoemd. De woning rechts - met het kruisje - is het schoolhuis, dat gebouwd werd in 1881. In 1907 werd op dezelfde plaats een nieuwe school gebouwd; in 1970 werd het gebouw onttrokken aan zijn onderwijsbestemming en eind 1982 gesloopt. De gewoonte bestond om de boomstammen helder wit te verven. Enerzijds werd dit gedaan ter bestrijding van ziektes, anderzijds om een late-avond-ganger de weg te wijzen. Jammer genoeg zijn de vele bomen verdwenen. Kijkt men vandaag de dag in de straten, dan past de vergelijking met een vensterbank zonder bloemen.

57. De Zuiddijk. De Zuiddijk is de verbinding tussen Langeweg en Zwartenberg. In de jaren 1921 tot 1924 werd op deze dijk een keiweg aangelegd, zoals we die op het "Dorpsgezicht" zien. Nodig was dit wei, daar langs de dijk de steenbakkerij van Van Aken gevestigd was en op Zwartenberg onder andere de houtzagerij van Aarden. Bij het dorp vonden we langs de dijk nog enkele winkeltjes; het pandje links was het snoep- en tabakswinkeltje van Jans de Vries, het tweede pand rechts de bakkerij van Janus Reniers. De Reesloot, lopend ten zuiden van de dijk, is in 1474 gegraven en was oorspronkelijk de grens tussen het hertogdom Brabant en het graafschap Holland.

58. De Steenweg. De Steenweg was het gedeelte van de Lange Weg ter hoogte van het huidige dorp. AI in 1287 is er sprake van een weg vanuit de stad Zevenbergen naar het oosten, doeh die was toen sleehts anderhalve kilometer lang. In 1388 wordt er weer melding van gemaakt. Het was een vaart met aan weerszijden een weg. Het was de verbinding tussen Zevenbergen en de weg van Moerdijk naar Terheijden. Op de foto de Langeweg ter hoogte van het dorp. Naast de woning van de hoofdonderwijzer, reehts, stond v66r november 1944 de villa van Wijtvliet, die uiterlijk veel overeenkwam met het zusterhuis. Ondanks de vemielingen in de Tweede Wereldoorlog en de aanleg van de betonbaan in het begin van de jaren zestig, heeft dit gedeelte zijn vorm- en kleurrijke karakter behouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek