De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Johan van der Made
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2299-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De gemeente Terheijden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ercphijnvch Scminerw Patel's Cupucijncn, Ldngewc J.

SPec ptildl !lrootCI1

69. De grote koer van het seminarie. Op de plaats waar nu de pastorietuin ligt, bevond zich tot 1944 de speelplaats van de drie hogere klassen van het Seraphijns Seminarie. Het seminariegebouw is, in tegenstelling tot het klooster (rechts), rijkelijk versierd met trapgeveltjes, tegelfiguren boven de grote raampartijen, smeedwerk bij het balkon. De gebouwen die we op de foto zien zijn na 1944 geheel verdwenen. De huidige pastorie staat ongeveer op de plaats van het gebouw rechts. Er zijn maar weinig mensen in Langeweg die zich op deze grote koer niet ook eens hebben kunnen uitleven. Immers, van 1956 tot 1970 werd hier geschommeld, gedraaid, gegleden, geklommen, gegraven en gewipt in speeltuin "Sint-Janneke".

70. Heilig Hartkerk, klooster en seminarie in vogelslucht. In 1931 werd het seminarie uitgebreid met een vleugel op de scheiding tussen grote en kleine koer. De benedenverdieping van deze vleugel bestaat nu nog. De vierkante vorm van het klooster, met in het midden het binnenhof of pandhof, is hier goed te zien. Rond het hof liep een pandgang met ramen; het enige dat men van hier dus kon zien was de hemel. Uitgezonderd de vleugel aan de voorkant, is het klooster verdwenen. Achter het seminarie ligt de kloostertuin met -kerkhof (tot 1959 in gebruik). Naast de kerk en seminarie de "Wei", die vanaf 1923 gebruikt werd voor sport en processies, uiteraard niet tegelijkertijd. Ziet u ook het honk van de verkenners en de kiosk van "Muziek Veredelt"?

71. Open bare lagere school, 11 september 1917. Daags tevoren gewaarschuwd voor de komst van de fotograaf, kregen de jongens hun zondagse kleren aan of werden de klompen schoongemaakt en de haren geknipt. Links zit "mesjeu" Van der Peijl, achter hem staat zijn dochter Henriette; rechts monsieur Gerritzen. Te zamen zijn deze leerkrachten ruim honderd vijfentwintig jaar belast geweest met het onderwijs aan de Langewegse jeugd. Enkele bekende namen zijn: Rom van Schijndel in de bovenste rij, ongeveer in het midden, en naast het hoofd der school staat Piet van Minderhout. Het jongetje met de lei is Piet Reniers. De openbare lagere school werd in 1925 tot een bijzondere school omgevormd, met als patroon St.-Iozef.

72. 16 maart 1920. Bezoek monseigneur Pacificus Bos. Om de missie-ijver van de Langewegse bevelking en de seminaristen levend te houden, kreeg Langeweg regelmatig bezoek van kapucijnen uit de rnissie. Deze missionarissen werden dan vanaf station "Langeweg" feestelijk ingehaald door de verenigingen, instellingen en scholen. Hier de aankomst van monseigneur Bos. Op de achtergrond zien we de huidige Hamseweg. Op de voorgrond de rooms-katholieke jeugdorganisatie en daarachter de Vrijwillige Burgerwacht. Op het schoolplein werd een welkomstwoord gesproken door monsieur Van der Peijl, Voor de ouderen onder ons nog enkele bekende gezichten: ongeveer in het midden pater Maximilianus, Dingeman Wevers; bij de rooms-katholieke jeugdorganisatie Frans van Alphen, Rom van Schijndel en de gebroeders Van Geel,

73. Sacramentsprocessie op de Wei. Van het Rijke Roomsche Leven heeft de sacramentsprocessie zijn sporen nagelaten in de herinneringen van de ouderen. In 1926 was het voor het eerst dat klooster!ingen, seminaristen en mensen uit het dorp deze processie liepen in de openlucht. Vanuit de kloosterkerk werd het Allerheiligste naar een rustaltaar op de Wei gebracht. Na een godsdienstoefening trok de processie weer naar de kerk. Bruidjes, verkenners, fanfare, godsdienstige verenigingen met hun vaandels, vrouwen en mannen in twee gescheiden groepen gingen de priester onder de baldakijn vooraf. Na de oorlog werd de sacramentsprocessie in de tuin van de zusters gehouden, die uitging van de noodkerk.

74. De Vrijwillige Burgerwacht. De foto dateert van oktober 1924, toen in Langeweg het vijftigjarig bestaan van kerk en klooster werd gevierd. Op de achtergrond het klooster. De Vrijwillige Burgerwachten werden opgericht naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Het was een plaatselijke vereniging, die ter beschikking stond van de burgemeester. Zij kon optreden als aanvulling van de politie om mee te werken aan de handhaving van orde en rust. Aanvankelijk kon iedereen zich opgeven als lid. Vanwege de grote toeloop werd later de beperking opgelegd dat alleen dienstplichtigen boven de dertig jaar in aanmerking kwamen. De schietoefeningen vonden plaats te Hazeldonk bij de Kapelberg. Medio 1940 is de burgerwacht door de Duitse bezetter opgeheven en nimmer teruggekeerd.

75. Fanfare "Muziek Veredelt", opgericht 8 juni 1929. Op de bovenste rij, van Jinks naar rechts: Janus den Ridder, Hendrik van Turnhout, Janus van Beek, Jan de Koning, Theo Kommeren en Piet Quaytaal. Tweede rij: Cor Wevers, Fay Quaytaal, Jan van Beek, Jan Akkermans, Willem Wevers, Jan van Turnhout, Thijs van Turnhout, Rom van Sehijnde1, Qruin Kapitein en Janus van Gee!. Derde rij: Cor van Gee1, Lauw van Beek, Antoon Wevers, Toon van Nunen, Cor en Toon van Turnhout, Janus van Gils, Wout Verwater, Janus Broere, Adam Stoop, Jan Sehuurmans, Piet van Gils en Bertus van Moergastel. Zittend: Kees van Gils, Jac de Ridder, Jan Vrins, pater Hyacintus, monsieur Van Egeraat, directeur Laro, Dingeman Wevers, Kees van GUs en Gijs Kwaytaal, Deze foto is gemaakt bij gelegenheid van het afseheid van voorzitter Van Egeraat in 1931.

76. "Gezellen Voetbal Club Langeweg". Waarsehijnlijk een van de eerste en daarom oudste voetbalclubs van Langeweg was GVCL. Andere voetbalclubs die Langeweg rijk is geweest zijn: de Langewegse Voetbal Vereniging (LVV), Velocitas (dit betekent snelheid) en de door monsieur Gerritzen opgeriehte jeugdvoetbalclub Door Vrienden Opgericht. Momenteel houdt de in 1938 opgerichte voetbalc1ub Voetbal Ons Vermaak de bal aan het rollen. Op de foto staan, van links naar reehts: Lauw van Beek, Hendrik van Turnhout, Simon van Beek, Bertus Gielen, Janus Haanskorf, Piet van Turnhout, Hannes Heymans en Toon Mouwen. Zittend: Kees Kommeren, Harry Verdaas en Jan van Turnhout.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek