De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1623-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

87 'De Gooyer' viel en valt van alle kanten op in het stadsbeeld. We zien hem hier over het water van de Nieuwe Lijnbaansgracht (Plantage Muidergracht), voorbij de Muiderpoort en de Oranje-Nassaukazerne. Het plantsoen in het midden tussen de gracht en de Sarphatistraat werd aangelegd nadat in 1905 daar de rails waren verwijderd, die de verb in ding vormden tussen het Weesperpoortstation en de Nieuwe Vaart.

Rmslerdam Sarphallstraal mel Mulderpoorl

88 'De Gooyer' gezien van de Funenkade rand 19 1 O. De molenaars kijken van de stelling naar beneden gedurende een korte onderbreking van hun werk. De wieken zijn bijna geheel met de zeilen bedekt en er kan dadelijk weer verder gemalen worden. De paal links van de molen behoorde tot de bovengrandse verbindingen van de gemeentetelefoon. Het huisje daarvoor is een overdekte losplaats van de stadsreiniging, waar vuilnis uit de wag ens in de schuiten werd overgeladen ter vervoer naar de belt, later de vuilverbranding.

89 'De Gooyer' in verval omstreeks 192 6. De stelling ontbreekt, zodat de nag wei aanwezige wieken niet meer op de wind gekruid en met zeilen belegd kunnen worden. Voor de bedrijfsuitoefening was dat niet zo'n bezwaar, omdat sinds 1899 de drie koppels mol ens ten en door een gasmotor konden worden aangedreven. De eerste gasmotor van 1 6 pk werd in 1903 vervangen door een van 30 pk.

90 Bij raadsbesluit van 19 september 1928 werdDe Gooyer' door de gemeente Amsterdam voor f 3.500,gekocht. De restauratiekosten werden geraamd op f 35.500,-, waaraan 'De Hollandsche Molen' f 500,bijdroeg. De netto opbrengst van de exploitatie werd geraamd op f 1.200,-'s jaars. De gemeente verrichtte de aankoop van de mol en ter uitvoering van de op haar rustende publiekrechtelijke taak am uit estetisch of cultuur-historisch oogpunt belangrijke gebouwen voor ondergang te bewaren.

Het herstellingswerk geschiedde in geregeld overleg met 'De Hollandsche Molen' . Toen de wieken en

de as werden verwijderd, bereikten deze vereniging van verschillende kanten alarmerende berichten. Oak op straat was de belangstelling groot, zoals op deze foto van de melkbezorger met de bus op zijn fiets.

91 'De Gooyer' tijdens de restauratie in januari 1930. Deze omvatte het maken van een nieuwe zwichtstelling, het aanbrengen van een transportinrichting, het plaatsen van graankaren en maalstaelen, het vernieuwen van de rietbedekking en het uitvoeren van schilderwerk. Voor een ion en de exploitatie waren verder een elektrische lift en een licht- en krachtinstallatie no dig. Voor de veiligheid werd een brandsproeiinrichting aangebracht.

De twee waning en in het stenen onderstuk werden grondig opgeknapt.

De betrokken gemeenteambtenaren standen eerst sceptisch tegenover de restauratie, maar later waren ze enthousiast.

92 Tijdens de restauratie van 'De Gooyer' werden drie foro's gemaakt van de rietdekkers, die aan de kap van de molen bezig waren. Op de eerste zien we met een pijl aangeduid waar ze zesendertig meter boven de begane grand hun arbeid verrichtten. Daarbij werd de typische Amsterdamse lijn, een wat platte, brede kap met een niet zo sterk geknikte noklijn, vervangen door de huidige nogal bolle, hoge kap.

93 Op de tweede fota zijn de rietdekkers, steunend op dekklauwen of kluivers (stoeltjes waaraan twee lange tan den bevestigd zijn) , bezig met dekspaan of drijfbord het riet aan te brengen op de molenkap.

94 De derde fota van het rietdekkerswerk aanDe Gooyer' laat zien hoe een van de werklieden binnen de kap het geteerde touw, waarmee het riet wordt vastgelegd aan de latten, terug steekt naar zijn collega op de kap.

950pdezein1934verzan den briefkaart zien we 'De Gooyer' na voltooiing van de restauratie. Aan de stelling is een bard vastgemaakt met het opschrift Gerestaureerd door GEBR. DE BOER]bz. OOSTZAAN. Deze firma heeft veel molens gebouwd en gerestaureerd, waarbij soms gebruik werd gemaakt van onderdelen van doar haar in N oardHolland afgebroken molens.

96 'De Gooyer' en omgeving rand 1935, gezien van de Mauritskade. Duidelijk is te zien dat bij de restauratie de wieken zijn verbeterd volgens het systeem Dekker, waarmee voor het eerst gedraaid werd op 15 maart 1930. 'De Gooyer' was de eerste korenmolen waarap dit systeem werd toegepast, dat tevoren bij poldermolens al zijn nut bewezen had. De Dekkerswieken zijn bij de zware storm van 13 november 1972 verloren gegaan en in 1976 is het oudhollandse wieksysteem weer aangebracht. De spoorlijn leidde sinds 1878 van het Muiderpoortstation naar het Entrep6tdok.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek