De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1623-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7 ChocolaadmolenDe Zeeuw' aan de Spaarndammerdijk, aquarel van H.M.]. Misset (1875-1958). Daar Missets geboortejaar het jaar van de afbraak van de mol en was, mogen we aannemen dat hij naar een fota gewerkt heeft, zoals we zeker weten dat hij in andere gevallen gedaan heeft, bij voorbeeld bij 'De Gooyer' waar hij de in dit boekje onder 84 opgenomen fota natekende en de tekening het jaartal 1905 meegaf.

8 ChocolaadmolenDe Zeeuw' aan de Spaarndammerdijk, zoals deze tussen 1854 en 1870 afgebeeld werd op het drukwerk van de firma D. en I.C. de Boer. Het wipstellingmolentje was in 1776 gebouwd, nadat zijn voorganger bij een overstroming verwoest was. In 1871 ging'De Zeeuw' deel uitmaken van de in 18 11 opgerichte chocolaadfabriek van Frederik Korff. In 1 875 werd een stoommachine geplaatst, waarna de windmolen is afgebroken.

J.

MOLE N Dr Z£EUW

J ~ ~ (j~J H~t~ e.

)

9 Gedrukte nota van Korff in 1911 bij het honderdjarig bestaan van de firma, toen de heerlijke, verfrissende cacaodrank Fosco, die met melk of spuitwater gedranken werd, grate opgang maakte. Naast de fabriek in de Watergraafsmeer, met de trein van Amsterdam naar Utrecht op de voorgrand, is in de inzet het cacaomolentj e

aan de Spaarndammerdijk te zien. De fabriek uit 1895 werd in 1980 gesloten en is in 1981 afgebraken.

2 6 C:.~

Fosco

ytrfrim lIdl Cacao ran

lOOp deze stereoscopische fota van P. Oosterhuis uit augustus 1859 staat molen 'De Kraal' tussen de Willemspoort uit 1840 (links) en het stationskoffiehuis uit 1845 (rechts).

Naar deze foto, die door A. Jager in de handel werd gebracht, heeft Tinus de Jongh een tekening gemaakt.

11 De Brauwersgracht van de Lindengracht naar het westen gezien. Op deze stereoscopische foto, door Q.Vomstreeks 1865 gemaakt als nummer 2095 van de serie Views of Hol-

land, is aan het einde van de gracht korenmolen 'De Kraal' op bolwerk Sloterdijk te zien. 'De Kraal' was in 1 614 als standerdmolen gebouwd en rand 1726 een bovenkruier geworden.

Deze werd in 1839 na brand herbouwd en zau in 1880 verplaatst worden naar Westbraek bij Utrecht.

12 Korenmolen 'De Kraal' op het reeds afgegraven bolwerk Sloterdijk, naar een gekartonneerde foto van omstreeks 1870. Het grate gebouw links op de achtergrand is de Amsterdamsche stoomsuikerraffinaderij 'Java' aan de Grate Bickerstraat, die op 8 september 1874 door brand werd verwoest.

13 P. Oosterhuis fotografeerde op 17 juni 1872 vanaf een haag punt op de werf van Hendrik Jonker de aanleg van het spoorwegviaduct langs de Haarlemmer Houttuinen. Het leverde een prachtig stadsgezicht op, waarop we in het midden korenmolen 'De Kraal' kunnen onderscheiden. Achter 'De Kraal' lag buiten de Singelgracht de Zaagmolenbuurt, waarvan enkele molenwieken te zien zijn. De op het origineel al nauwelijks te ontdekken vlaggen waren uitgestoken ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Sophie.

14 In Westbroek, waar hij een wipmolen verving, kwam 'De Kraal' in een landelijke omgeving terecht. Naast de graanmalerij van de firma Schuurman diende hij sinds 1958 oak de elektriciteitsopwekking, maar dat vergde veel van de molen, die zelfzwichting op beide roeden kreeg, de molenaar en het provinciale elektriciteitsbedrijf, dat speciale regels moest vaststellen omtrent de door 'De Kraal' geleverde stroom. Geleidelijk raakte de opwekkingsinstallatie dan oak in onbruik. (Foro 79 uit Nederlandse Molens in oude ansichten.)

15 De molen links is korenmolen 'De Kat' op bolwerk Karthuizers tegenover de Lindengracht, in 1861 door Jacob Olie gefotografeerd. De molen gaat gedeeltelijk schuil achter het molenaarshuis van zijn naamgenoot, houtzaagmol en 'De Kat' aan de Kattensloot. Oak die is niet helemaal te zien, omdat de opzichterswoning van de as belt aan de Kostverlorenwetering ervoor staat. Korenmolen 'De Kat' was van 1614 tot het begin van de achttiende eeuw een standerdmolen. Toen werd hij vervangen door de bovenkruier die in 1869 werd afgebroken.

1 6 De enige poldermolen op Amsterdams au de grondgebied was de in 1646 aan de Haarlemmertrekvaart gebouwde mol en van de Overbrakerbinnenpolder, oudtijds polder van Sloterdijk en Overbraak. In 1884 werd hij vervangen door een stoomgemaal ten westen van de te zelfder tijd gebouwde Westergasfabriek. Deze fota maakte p. Oosterhuis in de laatste

j aren van de molen, die op 9 december 1884 verkocht werd aan N.W Boele.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek