De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1623-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17 Het besneeuwde gemaal van de Overbrakerbinnenpolder wilden we in deze serie Amsterdamse mol ens niet laten ontbreken, want oak stoomgemalen kunnen al tot de monumenten gerekend worden. Dit gemaal werd in de jaren twintig geelektrificeerd. Het is na de opheffing van de Overbrakerbinnenpolder per 1 januari 1963 met de rechten en plichten van dit waters chap overgegaan aan de gemeente Amsterdam. Deze heeft het gemaal volautomatisch gemaakt.

De foto werd gemaakt door A. Boomkens, hoofd-

opzichter bij de Dienst der Publieke Werken. Op de achtergrond gashouder en schoorsteen van de Westergasfabriek.

Van de Zaagmolenpoort tot de Leidsegracht

18 Hier standen op de bolwerken Slotermeer, Rijkeroort, Rijk, Nieuwkerk en Osdorp de molens 'De Hooiberg' (1), 'De Bloem' (2), 'De Victor' (3), de 'Grote Stinkmolen' of "t Roode Hart' (4) en de 'Kleine Stinkmolen' of 'De Star' (5). De laatste twee waren aanvankelijk zeemtouwersmolens en later moutmolens vo or bierbrouwerijen. Ze werden in 1808 en 1797 afgebroken en zijn dus nooit gefotografeerd. Buiten de Singelgracht zien we de volmolen 'De Eendracht' (6) en houtzaagmolen 'De Haan' (7), die voorkomt op een

van de foro's van 'De Victor' . Verder zien we bij 8 de rosmolen achter Prinsengracht 346 en bij 9 de beide speelmolens aan het Molenpad. Met lOis de destilleerderij van Lucas Bols aan de

Rozengracht aangeduid, die in 1902 een windmolen had op de Westfaalse en Rijnlandse tentoonstelling in Dusseldorf.

19 Molen 'De Hooiberg' op bolwerk Anjeliers of Slotermeer tijdens schaatswedstrijden op de Singelgracht op 21 februari 1870. Op de achtergrond de Westertoren. 'De Hooiberg' was in 1614 als wipmolen met stelling gebouwd en veranderde in 1750 in een bovenkruier. Hij began als gort- of grutmolen, was van 1682 tot 1856 moutmolen voor de gelijknamige brouwerij voorloper van Heineken en eindigde zijn bestaan in 187 1 als korenmolen.

20 In 1614werdaanhet einde van de Bloemgracht op bolwerk Rijkeraort een standerdmolen opgericht. Deze werd in 1768 vervangen door een bovenkruier, die de naam

'De Korenbloem' of 'De Bloem' kreeg. De standerdkast kan men nag aantreffen op een gevelsteen aan de Marnixstraat 285. Op de nummers 289-295 is nag iets van de bebouwing aanwezig die rand

'De Bloem' gestaan heeft. Ze lijkt sterk op de huizen die we op afbeelding 46 rand molen 'De Liefde' zien staan.

21 In 1878 moest korenmol en 'De Bloem' wijken van bolwerk Rijkeraort. Hij werd weer opgebouwd aan de Haarlemmerweg, op een terrein dat destijds in de gemeente Slaten (N.H.) lag, maar dat sedert 1921 tot Amsterdam behoort.

De gemeente Amsterdam kocht volgens raadsbesluit van 15 november 1927 voor f 34.670,- de grand waarap 'De Bloem' stond, daar zij over de terreinen aan de Haarlemmerweg wilde beschikken in het belang van de volkshuisvesting. Gelukkig werd de mol en gespaard, waarbij

hij in verband met de ingrijpende veranderingen in zijn omgeving moest worden opgevijzeld.

22 'De Bloem' is lange tijd bemalen door leden van de familie Schuurman.

Op deze kaart zien we de heer Schuurman op de maalzolder aan de uitloop bezig het meel uit de maalstoel op te vangen.

23 De heer Schuurman aan het billen van een molensteen van 'De Bloem'. Dit scherpen van de voor het malen nodige groeven geschiedt met een speciale hamer, de bilhamer, die aan beide slagzijden als beitel is uitgevoerd.

24 P. van Slooten, die tussen 1833 en 1841 eigenaar geweest was van volmolen 'De Eendracht' aan de Baarsjes, kocht in 1844 houtzaagmolen 'De Wip' aan de Buitensingel tussen Raampoort en Zaagmolenpoort. De houtzaagmolen verkocht hij in 1852, maar hij behield de op een deel van de molenwerf door hem in 1845 gebouwde volmolen 'De Eendracht' . De volgende eigenaar A.H. Tierie plaatste in 1 879 een stoommachine van 14 pk bij de molen. In 1884 werd het wiekenkruis verwijderd. In 1889 werdDe Eendracht' afgebroken. Op deze win terse foto zien we rechts de achtergevels van

huizen aan de Van Oldenbarneveltstraat bij het Van Oldenbarneveltplein.

25 Korenmolen 'De Victor' werd in 1614 als standerdmolen 'De Smeerpott' gebouwd op bolwerk De Roos tegenover de Rozengracht. Wegens bouwvalligheid werd in zijn plaats in 1685 een stellingkorenmol en opgetrokken die door Pieter Linperch in zijn Moole-BoekArchitectura Mechanica in 1727 in enige constructietekeningen is afgebeeld. Het pontje op de voorgrond onderhield tot 1893 over de Singelgracht de verbinding tussen de Jordaan en het Lange Bleekerspad langs de Bleekerssloat, de latere De Clercqstraat.

26 Molen 'De Victor' met in het midden van de foto de Westertoren. Het lage gebouw meer naar links herb erg de twee openbare lag ere scholen. Het werd in 1877 gebouwd en in 1890 met een verdieping verhoogd. Na 1929 kreeg het bekendheid als Herman Heijenbrocks Museum van de Arbeid, dat als Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek de voorloper werd van New Metropolis, thans Nemo geheten. Het oude schoolgebouw werd in juni 1983 afgebroken en op die plaats staat nu een brandweerkazerne.

De voormalige molen de Victor, gezien van al de Oude Buitensingel bij de Raarnpoort,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek