De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1623-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27 Staande op de Nassaukade bij cafe 'Concordia' van W Koens, op de hoek van de Tweede Hugo de Grootstraat, nam Jacob Olie in 1890 deze fota, waarop we 'De Victor' weer uit een andere hoek zien, met links het gebouw van de openbare lagere scholen en voor de molen het volgens raadsbesluit van 14 december 1887 gebouwde en op 1 januari 1889 geopende zittingslokaal van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst.

28 Dat 'De Victor' van verre te zien was, blijkt uit deze opname, die rand 1890 gemaakt werd van de paltrak-houtzaagmolen'De Haan' aan het Steenpad bij het Kwakerseiland, tegenwoordig ongeveer de hoek van Da Costastraat en Potgieterstraat. Boven de bomen van de Buitensingel staat'De Victor' met volle zeilen te malen.

29 In de Buitensingelweg lag over de Overtoom een ophaalbrug, die de Luie Brug genoemd werd, omdat hij zo langzaam open- en dichtging. Oak vanaf dat punt was 'De Victor' te

zien, uitstekend boven de daken van de loodwitfabriek van de firma Willink, Hoogeveen en Co. Tot 1850 was daar een rosmol en in gebruik.

Links van de molen zijn de beide torens en de topgevel te zien van de gereformeerde Raamkerk aan de Hugo de Grootkade.

30 De Bleekerssloot naar de stad gezien, met in de verte de Westertoren en 'De Victor"In 1890. Al neemt op deze fota van Jacob Olie de molen slechts een ondergeschikte plaats in, wij namen haar tach op omdat ze een goede indruk geeft van de buurt waar de moienaar op uitkeek als hij op de stelling van zijn molen stand.

31 Molen 'De Victor' gezien van de Lijnbaansgracht. De brug over de Singelgracht ligt er al, maar de aansluiting aan de weg lijkt nag niet geheel gereed te zijn. We kunnen deze fota dus op begin 1 893 dateren. Boven de oorspronkelijk per schip bereikbare poort van de molen de gevelsteen, die we op de volgende foto beter kunnen zien. Tussen de boom en de mol en is in de verte de reeds wiekenloze romp te onderscheiden van paltrok 'De Haan', die aan het begin van het Kwakerspad stand.

32 De gevelsteen van 'De Victor' toont de beschermheilige van het korenmolenaarsgilde, Sint Victor van Marseille, wiens feestdag op 21 juli viel, maar in Trier, Zuid-Frankrijk en elders op 10 oktober. Hij diende omstreeks 300 in het leger van keizer Maximianus en weigerde als christen te offeren op het altaar van Jupiter. Daarom werd hij veroordeeld am door een molensteen verpletterd te worden. Toen dit niet lukte, werd Victor onthoofd. Meestal is hij als krijgsman afgebeeld, maar op deze steen, die deel uitmaakt van de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, vertoont hij zich in bisschopsgewaad. Het onderschrift luidt:

Een prins die treckt in 't veld am victori te behaalen

door Godes seegen ben ick gesteld tot burgerdienst te maalen

anna 1685

Op verschillende punten wijkt deze bijgetekende fota, die als nummer 21 voorkomt in Onze Hollandsche Molen, tweede reeks, af van degene die gemaakt werd taen de steen zich in het Stedelijk Museum bevond en die o.a. gereproduceerd werd in Ons Amsterdam van 1978 op blz. 19.

33 G.H. Breitner is beroemd am zijn schilderijen van doorbraken, bouwputten, heiwerken en ophogingen. Aan de picturale vastlegging ging vaak de fotografische vooraf. Bij de aanleg van de Van Lennepbuurt kiekte hij deze zandkruiers, die hun kar gevuld hebben uit een in de Singelgracht gemeerde schuit. Op de achtergrond mol en 'De Victor' in vol bedrijf.

34 In 1895 heeft

'De Victor' er versierd bijgestaan met vlaggen op de kap en op de einden van de roeden en de molenzeilen gevlochten door het hekwerk van de roeden. Op die manier uitte de molenaar zijn vreugde over de totstandkoming van de lijn Dam-Bilderdijkstraat van de Amsterdamse Omnibus Maatschappij. Deze lijn liep door de De Clercq straat, zoals de in 1892 gedempte Bleekerssloot op 27 februari 1895 genoemd was. Het poortje links is van leerlooierij 'Het Zwarte Paard' van G. Sinck en Co.

35 Hier kruist de tram naar de Bilderdijkstraat de lijn HaarlemmerpleinLeidseplein aan de voet van 'De Victor' . De molenaar heeft de versiering van de wieken genomen en hij is druk aan het malen. Nu de zeilen uitgerold zijn, kunnen we goed zien dat ze vele malen versteld zijn. Het haalde niet aan nieuwe te kopen, omdat de toekomst van 'De Victor' zo onzeker was.

36 Op deze kaart is 'De Victor' nag volop aan het werk. We hebben een mooi gezicht op het bouwblok Rozengracht 228-236, waarin zich aan de korte zijde cafe 'Molen De Victor' bevindt. Deze vijf percelen werden in augustus 1894 voltooid. In de gevels zijn stenen aangebracht met ANNO 1894. De P op de windvaan duidt op de bouwheer P. Prins Pzn. Tussen het cafe en de molen zien we het hoge dak met de dakruiter en een van de torens van de rooms-katholieke kerk De Liefde aan de Bilderdijkstraat.

'Mamixstraat

JJmster.ctam

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek