De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1623-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

67 Links verfhoutmolen 'De Eendracht' aan de Onbekendegracht op een anonieme stereoscopische fota van omstreeks 1865, uitgegeven door N.D. te Parijs. Rechts het schilderij van Claude Monet uit 1 87 1 dat ten onrechte 'le moulin De Gooyer a Amsterdam' werd genoemd. Het lijkt zozeer op de foto, dat men zich kan afvragen in hoeverre de schilder erda or gei"nspireerd is. Als 'mill at the Onbekende Gracht' maakt het doek thans deel uit van de Beck Collection in het Museum afFine Arts te Houston in Texas.

68 Met het afkomende materiaal van 'De Eendracht' werd in Achterveld bij Leusden een korenmolen gebouwd. Deze Zandbrinker molen verbrandde in mei 1940 tijdens de gevechten aan de Grebbelinie. (Foro 74 uit Nederlandse Molens in aude ansichten.)

De Zandbrlnker Molen ..

leusden.

. :'.,

"

69 Omstreeks 1855 maakte Eduard Isaac Asser deze foto van korenmolen 'De Hand' op bolwerk Muiden. Dit was een betrekkelijk nieuwe molen, die in 1845-1846 herbouwd was, nadat zijn uit 1662 daterende voorganger 'De Drie Prinsen' in 1843 was afgebrand. De fotagraaf stand op bolwerk Outewaal en keek heen over de brug voor de Muiderpoort. Rechts op de achtergrond is nag korenmol en 'De Valk' op bolwerk Diemen te zien. 'De Hand' moest in1863 wijken voor de cavaleriekazerne, "De Valk'Tn 1866 voor het militair hospitaal.

70 De chocolaadmolen 'De Vriendschap' van]. en C. Blooker aan het Oetgenspad, de latere Eerste Oosterparkstraat, naar een reclamekaart uit 1883. Op de voorgrond links de spoortrein naar Utrecht, op de achtergrond het silhouet van de stad. 'De Vriendschap' was aanvankelijk als rosmolen gebruikt voor de bewerking van verf en tabak, maar werd in 1814 chocolaadmolen. De windmolen werd in 1825 gebouwd. In 1854 werd een stoommachine van 8 pk naast de molen geplaatst, terwijl in 1876 een fabriek werd bijgebouwd met een stoommachine van 35 pk.

71 Op 30 december 1884 werd het grootste gedeelte van Blockers' bedrijf door brand verwoest. De windmol en bleef echter gespaard en heeft tot augustus 1 886 nag een belangrijke bijdrage in de cacaoproduktie geleverd. Toen werd de nieuwe fabriek aan de Weesperzijde bij de Omval in gebruik genomen en de vestiging aan de Eerste Oosterparkstraat gesloten. De molen werd onttakeld, maar Jacob Olie fotografeerde de romp nag

op 30 oktober 1895, toen in het molengebouw een karrenverhuurderij gevestigd was. Op de achtergrond het Weesperpoortstation.

72 Molen 'De Vriendschap' zoals hij op de wereld-

ten to on stelling in Chicago in 1893 als praeflokaal van de firma Blooker gereconstrueerd was. Aan de achterzijde van de reclamebriefkaart staat dat Blookers cacao alleen echt is in geslaten, verzegelde bussen van 1/2, 1 /4 of 1 /8 kilo netto en dus niet door de verkopers uit een grate fles of bus voorgewogen kan worden.

73 Op de wereldtentoonstelling in Chicago waren vele bedrijven met windmol ens vertegenwoordigd. Die van Blooker staat op deze foto nit Victorian and Edwardian Windmills and Watermills van]. Kenneth Major en M. Watts iets links van het midden. Het is de enige volledige 'Hollandse' mol en in het beeld, waarnaast er links nag een staat met verbrijzelde wieken. De windmolens, die wij wei Amerikaantj es noemen, zijn verreweg in de meerderheid.

., ,,_ .??????? ,_ ?? , ?????. _..-.-. "" ,10 \ ~ ? ?. _ ""r--_.'1oo.'Ii,1~,."..., ??. - ???.?? ????.? ?.?? ~ ???.????????? f ??? ,.., ????? _"l"'.~ I,~ ~.""""'M"",, ?..?..??.?.?? _ ????? IIooLil .??? ?? 1b. ?? ,.,.._ ??? "",1Ir lMJI'MW ???.?? .-.

,I

., ' I

Van de Muiderpoort tot bolwerk Zeeburg

74 Op de bolwerken Outewaal, Oosterbeer en Zeeburg staan de molens 'De Ruyter' (1), 'De Gooyer' (2) en 'De Zan' (3). Bolwerk ]aap Hannes heeft geen molen, maar aan de binnenzijde staat de houtzaagmolen van de OostIndische Compagnie (4). Verder zien we de stadsvuilwatermolens (5 en 6). Op het onderstuk van de buitenste (6) werd in 1 8 14 de verplaatste 'Coover' herbouwd, terwijl het achtkant in Leimuiden terecht kwam als poldermolen. Bij 7 staat de boormolen, op het fundament waarvan in 1 80 1

chocolaadmolen 'De Goede Verwachting' werd opgetrokken. Ten slotte staat bij 8 aan de Hoogte Kadijk de in 1714 gestichte cementmolen, die in 1739 als

houtzaagmolen werd ingericht. Hij kreeg de naam 'De Groote Leeuw' en brandde af op 30 januari 1794.

75 In 185 1 werd aan de Schans tussen Muiderpoort en Oranje-Nassaukazerne de garancinefabriek van Mendel en Bour in gebruik genomen. Daar werden met behulp van zwavelzuur verfstoffen gewonnen uit meekrap. Mr. E.!. Asser, een bekende van directeur Alexander Mendel, was in de gelegenheid uit het fabrieksgebouw de korenmol en 'De Ruijter' te fotograferen, die vlakbij op bolwerk Outewaal stond. In 172 6 was hij wegens de overlast van bomen in de Plantage en het Muiderbos van grondzeiler tot bovenkruier gemaakt en daarbij met vierentwintig voeten verhoogd. In het najaar van

1863 is 'De Ruyter' afgebroken. Links van de molen kijken we de Oetewalerweg in, die sinds 1878 Linnaeusstraat heet.

76 In verband met de twee volgende briefkaarten wordt hier een tekening van]. Spaan van ongeveer

1 780 opgenomen. Het gaat am de stadswatermolens aan het Funen. Ze waren in 1682 gebouwd bij Zeeburg en, omdat zij daar weinig konden uitrichten voor het afmalen van het vervuilde

s tadswater, in 1 75 9 verplaatst naar het einde van de Kadijk bij de Oetewaler sluis. Op de vierkante voet van de voorste kwam in

1 8 14 de verplaatste 'Coover' te staan en zijn achtkant werd poldermolen bij Leimuiden en korenmolen in Heerenveen.

1.1 I'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek