De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1623-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

77 Toenin 1881 in Heerenveen de laatste nieuwe molen gebouwd werd, werden daarbij onderdelen gebruikt van een molen van de Wassenaarse polder onder Leimuiden. Daar was hij rond 18 14 gebouwd met gebruikmaking van het achtkant van de stadsvuilwatermolen aan het Funen, op het hoge onderstuk waarvan 'De Gooyer' gesteld was am in zijn windvang niet belemmerd te worden door de kazerne St. Charles, de tegenwoordige Oranj e- N assaukazerne. De door molenmaker Murk Visser gebouwde 'Volharding' is in 1934 afgebroken. (Foro uit Langs oude Friese windmolens.)

78 Op deze kaart van 'De Gooyer' is goed te zien hoe het vierkante onderstuk van de stadsvuilwatermolen overgaat in het achtkant van de korenmolen. Dat achtkant dateert van 1 725, toen 'De Gooyer' van standerdmolen in bovenkruier veranderd werd. De fijne tekening van de oudhollands opgehekte roeden komt fraai uit tegen de lucht.

. J{msterdam

)Yrolen de Eiooller

79 'De Gooyer' gezien over de Nieuwe Vaart met de Dageraadsbrug op de voorgrond. Deze brug werd in 1 877 van ophaalbrug in draaibrug veranderd. De stereofoto dateert van 1869,

toen 'De Gooyer' een nieuwe bovenas kreeg. Deze was gemerkt: Penn. no. 1001857 - ]hr. IN. ]antzon van Erffrenten van Babylonienbroek. Dat betekent dat zij in 1857 gegoten was door

de ijzergieterij Penn en Bauduin te Dordrecht. Waarschijnlijk was de as gemaakt voor de molen van de Zuidpolder bij Dordrecht en kwam zij, nadat deze polder op stoom-

bemaling was overgegaan, naar Amsterdam.

80 Zo keek men dertig jaar later van de Nieuwe Vaart naar 'De Gooyer' . In 1884 waren reparaties aan de as uitgevoerd en nadat in 1889 een wiek was afgeslagen, waren de houten roeden door ijzeren vervangen. Op 24 augustus 1893 sloeg de bliksem in 'De Gooyer' , gelukkig zander ernstige schade aan te richten. Rand de eeuwwisseling was het hier nag helemaal havengebied met loodsen en een spoorlijn langs de oostelijke eilanden. Door al die bedrijvigheid was het zicht op de Oosterkerk en brouwerij 'De Parel' links daarnaast maar beperkt. In het midden het vrachtschip 'Etna' van de

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Amsterdam.

Nieuwe Vaart,

1) Jfmn KUNiTAtlST"l.T LAUTZ ok a"LZ ..?.. R, DARMSTADT.

81 Op de stelling van 'De Gooyer' staan op 1 november 1896 molenaar Gerardus Hendrikus de Boer en twee knechten. 'De Gooyer' behoordetoen voor de ene helft aan Take Gerbens Pendraat en voor de andere helft aan ]annetj e Aufenacker, weduwe van Daniel Volcker.

We kijken met]acob Olie over de Nieuwe Vaart en zien het torentje van de in 1669-1671 gebouwde hervormde Oosterkerk.

82 Dit zagen de molenaars van 'De Gooyer' als ze naar beneden keken: de Nieuwe Vaart tussen de Hoogte Kadijk links en de eilanden Oostenburg, Wittenburg en Kattenburg rechts. Voor de Oosterkerk de stoomwolk van de locomotief van een goederentrein.

83 'De Gooyer' en omgeving omstreeks 1890. Op de voorgrand de in 1 879 gebouwde brug over de Singelgracht voor de Zeeburgerstraat. Links van de mol en een van de twee houten waning en voor de molenaarsknechts en rechts een in 1863 gebouwd wachthuisje voor de ambtenaren van de tot 1 mei 1866 geheven stedelijke accijnzen. Dit gebouwtje werd in 1943 op last van de Duitse bezettende macht afgebraken. Op de achtergrand goederenwagons op de spoorlijn RietlandenNieuwe Vaart en huizen aan de Czaar Peterstraat.

Molen vooru:a1lt: Funen fl? 4? .~~sterdam

I~~ ., U!tiC;,jlu~rm~l~I' Jl:l~. ~n)<lcrd"l:l, vr. ~.-A _ L

84 'De Gooyer' en omgeving in 1892. Opvallend is op deze foto rechts in het vierkante onderstuk van de molen de oude waterloop uit de tijd dat hij stadsvuilwatermolen was. Als we goed kijken zien we op de vijfde hekpaal rechts daarvan een speelmolen. Een blijk van liefde van de molenaar voor zijn molen, dat veel vaker bij poldermolens dan bij industriemolens wordt aangetroffen. Op de voorgrond het Zeeburgerpad, dat in 1891 met de daarbij behorende brug was aangelegd. Links de gereformeerde Funenkerk uit 1889 en daarnaast een stalhouderij.

85 Op koninginnedag 31 augustus 1900 nam Jacob Olie deze foto tijdens de uitreiking van de in Atjeh verdiende Militaire Willemsorde der 4e klasse aan de gegageerde, dat wil zeggen op volle soldij gepensioneerde, fuselier M. van Tent. De plechtigheid had plaats op het terrein achter de Oranje-Nassaukazerne. 'De Gooyer' op de achtergrond gaat voor een groat deel schuil achter de Funenkerk.

86 'De Gooyer' gezien van de Mauritskade, waar lijn 8 juist een urinoir van het klassieke krul-model passeert. Daar de win terse bomen zander blad staan, zijn oak de spoorbrug naar de Doklaan en de Funenkerk en -school duidelijk te onderscheiden, alsmede de in 1902 tot stand gekomen bebouwing langs de Zeeburgerstraat, die de onderbouw van de molen aan het oog onttrekt.

flmslerdam

jrfaurilskade mel malen: a)(el Funen"

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek