De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 3

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2466-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7. In 1935 was de Haarlemmerweg verbreed en van de bebouwing rond "De Bloem" was veel verdwenen. In de verte de toren van de rooms-katholieke Boomkerk aan de Admiraal de Ruyterweg en reehts daarvan sehoorstenen van de lakfabriek van Vettewinkel. De bloemenkoopman voor de begraafplaats Vredenhof heeft zich zo ver verwijderd van zijn mand, dat daartussen plaats is voor een fietser, die zo hard reed dat hij als een sehirn op de foto kwam. Op de voorgrond rails van de Haarlemse tram.

8. Molenaar Schuurman, die in deel 1 op de nummers 21 en 22 druk aan het werk is in "De Bloem", rust in 1962 even uit voor zijn molen aan de Haarlemmerweg 465. Deze was in dat jaar op initiatief van de VVV "Amsterdam" in het toeristenseizoen opengesteld voor bezoekers en opgenomen in, in samenwerking met de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij georganiseerde, stadsrondritten. Om deze bezoeken mogelijk te maken, werden in de molen een keuken en toiletten aangebracht.

9. De Vennerpolder had een achttiende-eeuwse molen met een vlucht van slechts 12 meter. Hij stond aan de noordzijde van de Haarlemmertrekvaart ten westen van het dorp Sloterdijk. De molen, die wegens zijn korte, gedrongen bouw "De Bul" werd genoemd, is in 1925 afgebroken. In zijn plaats kwam een elektromotor met centrifugaalpomp. Deze foto werd in juli 1924 gemaakt.

10. "De Dikke Molen" van de Spieringhomerbinnenpolder aan de Haarlemmertrekvaart voordat de spoorlijn Amsterdam-Haarlem met ingang van de winterdienst 1927-1928 geelektrificeerd werd. De koeien rechts staan bij de vlotbrug, die van de Haarlemmerweg toegang gaf tot de molen. Deze was gebouwd in het midden van de zeventiende eeuw. In 1873 verving molenmaker T. Peppink voor f 10.000,- het scheprad door een vijzel. De Stoomketel-, Machine en Motorenfabriek D.H. Landeweer en Zoonen te Martenshoek bij Hoogezand vemieuwde in 1926 de vijzel voor f 1698,-.

11. De Spieringhornerbinnenpolder is jarenlang bemalen door leden van de familie Van Beem. In 1933 vervaardigde de te Sloterdijk woonachtige kunstschilder Georg Rueter (1875-1966) dit portret van een mevrouw Van Beem, die toen 87 jaar oud zou zijn geweest. Het doek werd in 1979 door mevrouw M. Hofker-Rueter geschonken aan het Amsterdams Historisch Museum. De afgebeelde vrouw heette Jannetje Bakker en was op 20 augustus 1862 geboren te Haarlemmermeer. Op het schilderij is zij dus 71 jaar oud. Zij was gehuwd met Hendrik van Beem (1855-1919), die evenals zijn vader Lambertus (1823-1896) "De Dikke Molen" heeft bemalen. In 1939 verhuisde zij van de inmiddels in een motorgemaal veranderde molen naar de Gang (Velserweg Ll C huis) te 510terdijk, waar haar in 1889 geboren zoon Jacobus Leendert fietsenmaker was. In 1955 vertrok mevrouw Van Beem-Bakker naar Haarlemmermeer, waar zij op 27 december 1956 overleed.

12. Op zondagmiddag 15 juli 1928 brandde "De Dikke Molen" af. In de vergadering van hoofdingelanden en poldermeesters sprak voorzitter H. Hoogland op 25 juli over de molen, die ettelijke jaren voor den Spieringhomerbinnenpolder een goede knecht (was) geweest.

WA7' ZR OVER BLEEF VAN DEN ,.DIKKPl MOLEN", - Gieteren: wert! brantf onl'!ekt in de" "Dikk. ,1101",," ,taande QQ" d'" Haarlemmerux:g tu.lsche1l Am.&terd.a.m en Hallweg. Da.a.r 4t; molt'" eeer <tieht bij de spoor-baan. stonĀ«. t-eroor.:aakte <leu f),rcn4 aa"" merk.eZ(jke .rtagnatfe en niet voor het geMde gtn;Garte een. smeulentte puin.h.oop tea'$. kon4en. de tlectrisChe trei~n.wecr stroom:

krii!Jen en hu.n toc1tt vtrt.'Oloe""

13. De brand in "De Dikke Molen" was waarschijnJijk ontstaan door uitspattende vonken van een stoomlocomotief, hoewel het baanvak Amsterdam-Haarlem een jaar tevoren geelektrificeerd was. Gedurende de brand werd de bovenleiding stroomloos gemaakt, zodat het treinverkeer ernstige vertraging ondervond. Marechaussee en brandweer kijken toe hoe de eerste trein het punt gaat passeren waar terwille van de nablussing een brandslang onder de spoorrails is geleid.

14. Bovenwiel, askop en delen van het achtkant en de roeden zijn te herkennen in deze puinhoop, die restte na de brand van "De Dikke Molen". Het van de molen overgebleven hout en ijzer werd voor f 25,- verkocht aan C.A. Cornelisse te Halfweg. De in 1926 geplaatste vijzel had de brand zo goed doorstaan dat hij gebruikt kon worden in het motorgemaal, dat in de plaats van de molen kwam. Gedurende het sloopwerk had Cornelisse de vijzel daarom moeten afdekken.

15. Het in 1928 gebouwde gemaal van de Spieringhornerbinnenpolder was tevens woning voor de tot motordrijver geworden molenaar en zijn gezin. De bouw vergde f 12.253,- en de Kromhout ruwoliemotor kwam op f 7.680,-. Uit de verzekerde herbouwwaarde van de molen ad f 27.987,-, die de Brandwaarborg-Maatschappij enkel voor poldergemalen opgericht in 1819 prompt uitbetaald had, konden deze kosten makkelijk voldaan worden. Op deze foto uit april 1957 staat het gemaal van de spoorbaan gezien er nog goed bij, maar enige jaren later werd het in verband met de aanleg van het westelijke havengebied afgebroken.

16. De in 1876 bij het begin van de vervening gebouwde molen van de Middelveldsche Akerpolder aan de Ringvaart tussen Noorder en Zuider Akerweg rond 1900. Aanvankelijk had deze molen een scheprad, maar nadat de polder geheel was verveend en op diepte gebracht, werd dit in 1896 door een vijzel vervangen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek