De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen

De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2732-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

CADZAND

6. Links: we vervo1gen onze mo1enroute en komen in Cadzand, waar in het noordwesten van het dorp, op de weg naar .Jiet strand", deze grondmo1en stond, die pas in 1848 voor rekening van De Graaf werd gebouwd. Vanaf 1852 kwam hij in bezit van de familie Aa1bregtse, van wie hij een aantal jaren eigendom is geweest. Na het overlijden van de molenaar werd de weduwe Aa1bregtse de eigenares, die er niet over dacht de mo1en af te breken. Rechts: helaas werd deze molen in 1931 onttake1d (van de wieken ontdaan). De romp houdt de herinnering aan deze eenmaa1 in bedrijf geweest zijnde korenmolen in Cadzand levend.

7. Aan de Zuidlandseweg in Cadzand staat de korenmolen "Nooitgedacht", die tot 1951 als zodanig in bedrijf was. De molen, die in 1898 werd gebouwd, ligt vijfhonderd meter ten zuidoosten van de dorpskern op een belt van 3,70 meter. Het is een zware, stenen bovenkruier zonder stelling, beltmolen, iets buikvormig. Het materiaal is rode baksteen, tot een meter boven de belt geteerd en daarboven gewit. De kap is van hout met dakleer. Ook de windpeluw is van hout. De roeden zijn van ijzer, de binnenroede is van Belgisch fabrikaat en de buitenroede is van de gebroeders Pot uit Kinderdijk, afkomstig uit Groede (1947). De as is ook van ijzer van de fabriek F.J. Penn & Compo Dordrecht (1866). De molen heeft een vlucht van 23,34 meter. De wiekvorm heeft een stroomlijn van het systeem-Van Bussel (1947) met op de buitenroede twee kleppen, die in 1960 zijn verwijderd. De staartschoren en korte spruit zijn van hout en de staartbalk en lange spruit van ijzer. Er is een kruilier. Gedichten, opschriften en een gevelsteen ontbreken. Zowel de baard als de plank onder de achterkeuvelens zijn van hout, groen geschilderd, wit afgebiesd, aan de onderrand accolade-vormig en zonder tekst. Voor zover bekend, is er nooit windrecht betaald. De bovenas is afkomstig uit de standerdmolen "De Kat". Tijdens de bouw viel deze uit de takels, doch is nog in gebruik. De lange spruit, een ijzeren Pot-roede, komt uit de standerdmolen te Scherpbier; daarvoor vond men deze in de standerdmolen te Breskens. De staartbalk, eveneens een oude Pot-roede, komt van de stenen grondzeiler "Prins Willem" uit Oostburg. Het Engels kruiwerk en kruilier zijn afkomstig van de in 1944 verwoeste beltkorenmolen te Afferden (Limburg). De hoepelvang komt uit de standerdmolen te Groede en het bovenste wiel uit de stenen stellingmolen van molenaar Risseeuw, staande in Groede. De molen werd gebouwd naar een ontwerp van A. Lombaard jr. te Groede voor A. de Hullu en de aanbesteding vond plaats op dinsdag 16 november 1897. De molenmaker was Rombouts uit Wachtebeke (Belgic) en het metselwerk werd uitgevoerd door Adr. van Dale.

8. Een opname van de op 12 februari 1974 verbrande korenmolen in Cadzand. De technische recherche heeft later wat materiaal, dat men een dag na de brand uit de puinhoop heeft opgevist, onderzocht. Dit onderzoek had plaats in het politie-Iaboratorium. Men schatte de schade zeker weI op enkele tonnen. Het gevaar dat de wieken, die op de avond van de brand al naar beneden dreigden te komen, naar beneden zouden komen, was al vIug geweken. De dag na de brand, 13 februari 1974, werden de wieken vastgelegd met kettingen.

RETRANCHEMENT

9. In het volgende dorp dat we aandoen op onze molenroute staat aan de Molenstraat een standerdmolen, die de functie van korenmolen vervulde. Deze molen, die vermoedelijk in 1643 werd gebouwd, ligt onmiddellijk ten noordoosten van de dorpskern, binnen de wallen op een molenberg van 2,50 meter. Hij is geheel van hout, gebouwd op vier teerlingen van gele baksteen en is nooit bewoond geweest. Het materiaal aan de voorzijde is gepotdekseld hout, geheel steenrood geschilderd en op de hoeken wit afgebiesd. Aan de achterzijde zijn het vensterIuik en de deur groen gekleurd. De kap is van hout met dakleer en de windpeluw is ook van hout. De roeden zijn van ijzer van de gebroeders Pot uit Kinderdijk. De as is ook van ijzer van de firma Boddaert & Co. te Middelburg. De molen heeft een vlucht van 20,64 meter. De wiekvorm is een fokwiek van het systeern-Fauel. Er is een kruirad. De hoogte van de galerij bedraagt 4,70 meter. Vroeger werd f 15,- aan windrecht betaald. Door oorlogsgeweld is de molen op II oktober 1944 zwaar beschadigd, in 1948 geheel hersteld en op 23 oktober 1948 door de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland weer in gebruik gesteld. Jammer dat het karakter van deze Vlaamse molen is bedorven door het aanbrengen van een bordes en dat de .zok" van de bebording te kort is afgezaagd.

Ingevolge een besluit, genomen door de Provinciale Staten, is een subsidie verleend in de geraamde kosten van herstel (f 3.412,-) tot een maximum van f 340,-. De gemeenteraad van Sluis heeft in 1977 deze molen overgenomen van mevrouw M.S. Vcogdt-Visser, voor wie het niet mogelijk was deze open standerdmolen zelf te onderhouden. De molen is dan ook aan een flinke opknapbeurt toe. .Een molen is een onvervangbaar monument", aId us mevrouw Voogdt, die de molen voor f65.000,- verkocht, met dien verstande dat zij zelfbij de molen een woning zou mogen bouwen! De eerste eigenaar was J. de Haas.

10. In de buurt Terhofstede stond destijds, voor 1948, de baliemolen "De Meermin". Op een steen staat de inscriptie: "De Meermin gebouwd voor Abraham Risseeuw en Suzanna Magdalena Risseeuw door Abraham de Groote, molenmaker te Nieuwvliet en Matthijs van Dale, metselaar aIhier 1896". Abraham Risseeuw is jarenlang eigenaar van deze molen geweest. Sinds 1948 is er van deze molen niets anders meer over dan de huidige romp, die een triest beeld vormt van wat eens in dit dorpje een korenmolen was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek