De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen

De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2732-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

SINT JANSTEEN

31. In Sint Jansteen heeft tot 1920 in het dorp een stenen baliemolen gestaan. Deze molen was in 1864 gebouwd, nadat een open standerdmolen, die bijna op dezelfde plaats stond, door storm was vernield. In 1847 kocht Ferd. van Helsland deze standerdmolen van Petrus J. van Helsland. In 1859 kocht de familie Seydlitz en Vogelvanger te Hulst deze molen van de erven van Ferd. van Helsland en zij lieten in 1864 de stenen molen bouwen. Deze werd later eigendom van de familie Van den Broecke te Sint-Nicolaas. De molen werd in 1920 voor afbraak verkocht. De gebroeders Van Helsland waren lang huurders van deze molen, tot 1893, na hen, tot 1900, A. de.Moor en dan, tot 1920, P. Dubois. Op kaarten van 1667, 1679, 1767 en later staat hier een molen!

HULST

32. In de vo1gende p1aats die we op onze mo1enroute aandoen, zien we de in 1792 gebouwde "Stadsmo1en" (in opdracht van het stadsbestuur). Het was oorspronkelijk een korenmo1en van het type stellingmolen, een zogenaamde "walmolen", die tot omstreeks 1931 in bedrijf was. De molen ligt uitermate fraai en dominerend op een bolwerk, aan de noordzijde van het oude, omwalde Hulst. De molen, die nooit bewoond is geweest, is een ronde stenen bovenkruier met stelling, licht getailleerd en met schuine stellingschoren. Het materiaa1 is gele baksteen met boogjes boven vensters en deuren van rode baksteen. De kap is van hout met dakleer en de windpeluw is ook van hout. De roeden zijn van ijzer van de firma Bremer uit Adorp. De as is van hout met een ijzeren kop en pen, een zogenaamde insteekas. De molen heeft een vlucht van 24,26 meter. De wiekvorm op beide roeden stroomlijn, systeem-Van Bussel (1956). De staartschoren, spruiten en de staartbalk zijn van hout. Er is een kruilier. De hoogte van de stelling bedraagt acht meter. Op de zuidzijde van de zuidelijke meelgoot op de maalzolder is in go tisch schrift, met zeer fraaie hoofdletters, in zwarte verf het volgende opschrift te lezen:

Victor de Schepper Begonnen te Maalen Als eerste moolenaar In Ret Jaar 1792.

Boven en onder deze tekst zijn twee fraaie toverknopen geschilderd.

De eerste eigenaar was Victor de Schepper. Nadat dertien personen deze molen in eigendom hadden, is vanaf 29 september 1951 de gemeente Hulst de eigenaresse. In 1956 is de molen gerestaureerd door J. Bos, molenmaker uit Almkerk, waarvoor door de Provinciale Staten, in hun zitting van 22 maart 1956, een subsidie van f 3.025,- is verleend in de totale kosten van herste1 ad. f 30.500,-. De schade aan de Hulster molen tijdens de storm van 12 januari 1978 was groot. De kassen werden door de rondvliegende stukken van een van de wieken volkomen beschadigd, terwij1 ook een dee1 van de omheining rand de molen schade opliep. De mo1en za1 zo spoedig mogelijk worden hersteld.

GRAAUW

33. In Graauw stonden destijds drie standerdmolens in de buurtschappen Dorp, Duivenhoek en Zandberg. We zien een afbeelding van de open standerdmo1en in de buurtschap Duivenhoek, waarvan het bouwjaar onbekend is. Op de kaart van 1675 stond op deze p1aats reeds een molen, zo ook op de kaarten van 1596,1667,1679,1767 en later. Het oudste jaartal in deze mo1en was 1844. Deze molen had verschillende eigenaars: J. Paasse, Jac. van Jole, E. van Leuven, Aug. Schelleman en A1ph. van Damme. Laatstgenoemde heeft in 1927 de molen verkocht aan de gebroeders De Schepper. Helaas ging deze molen door een storm in 1927 verloren en werd niet meer opgebouwd.

34. Links: omstreeks 1843 werd in Graauw deze stenen molen met Iage balie gebouwd, voor rekening van Lambregts. Na hem was Victor d'Haens jarenlang eigenaar; van 1874 tot 1923 A. van Waterschoot en na hem G. van Damme, die in het voorjaar van 1927 de molen, die zeer bouwvallig was, heeft afgebroken. Op een kaart van 1575 stond een molen bij het dorp Graauw. Dit oude dorp lag iets zuidelijker dan het huidige Graauw. De abdij van Duinen had hier lange tijd een uithof, waarschijnlijk het klooster ter Grouwe, bezeten, waarbij de molen weI zal hebben behoord. Het dorp verdween en op kaarten uit de zeventiende en achttiende eeuw staat geen molen!

STOPPELDIJK

Rechts: in Stoppeldijk stond destijds de van 1717 daterende open standerdmolen, waarvan we hier een mooie opname zien. De molen heeft verschillende eigenaars gehad, van wie Alph. Lansue de laatste was. Van de vele namen en jaartallen noemen we: Jacobus Lofman (1717), Judocus Sturm (1759), Adriaan Kopmels (1768) en Franciscus de Seyn tot Olsene (1769). Men vindt hier in Stoppeldijk een molen op de kaarten van 1645,1650, 1667 enzovoort. Helaas ging deze molen ten gevolge van een zware storm in 1924 verloren. De totaal vernielde standerdmolen keerde niet terug. Hij stond in de Dorpsstraat van Rapenburg, richting Hengstdijk. Behalve kerk en toren is hier bijna alles veranderd. Ook de molen is sinds lang verdwenen en ongeveer op dezelfde plaats is nu de Boerenleenbank gebouwd.

LAMSWAARDE

35. We zien hier een afbeelding van de gesloten standerdmolen in Lamswaarde, die in 1822 in het zuiden van dit dorp werd gebouwd. Na enige jaren werd deze molen een paar meter opgevijzeld om boven de bomen en gebouwen uit te kunnen komen in verb and met de windvang. In de molen stond het volgende opschrift: "Nic01aas van Dijke a1s baas begonnen te malen in 't jaar 1822 tot 1831". P. Lemsen was destijds eigenaar tot 1886 en van 1885 tot 1897 was dat Izaak en na hem C.N. van Dijke. Vanaf 1897 was Em.C. Fassaert enige tijd eigenaar, die in het begin van deze eeuw de molen he eft hersteld. Ook deze molen is na 1927 he1aas verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek