Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2

Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A.P. van Mook
Gemeente
:   Geldermalsen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5449-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

11. Hier zien wij een staatsiefoto van de gemeenteraad van Deil, zoals die was samengesteld gedurende de periode 1927-1931. Van links naar rechts zitten bijeen: 1. Albertus Petrus Kuppens (1875-1946, raadslid van 1915 tot 1931), Rumpt; 2. RoelofTheodorus van Dieden uit Enspijk, raadslid van 1893 tot 1931; 3. Brienen van Muiswinkel, secretaris; 4. mr. Willem Marinus Kolff, burgemeester van 1914 tot 1944; door zijn werk in het verzet werd hij op 8 augustus 1942 door de Duitsers gevangen gezet; hij is in gevangenschap in Polen overleden op 25 januari 1944; 5. Roelof Marius van Gellicum uit Rumpt, gedurende veertig jaar raadslid (1895-1935), waarvan vele jaren als wethouder; hij overleed op 31 december 1939; 6. Adrianus van Mourik, raadslid van 1928 tot 1934; 7. Huibert Carel Verstegen, raadslid van 1919 tot 1923, vervolgens van 1926 tot 1934 en ten slotte van 1935 tot 1939; vanaf 1931 was hij enige jaren wethouder; 8. Jacob Antonie Streef, lid van de raad van 1923 tot 1931; in 1939 is hij overleden.

De foto is genomen in de raadskamer van het gemeentehuis "Frissestein" te Dei!. Aan de muur hangen ingelijste portretten van leden van het Huis van Oranje. Voorts zien we links het "Gebedt", geschilderd in gouden, gotische letters, afkomstig uit het Rechthuis te Gellicum. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis te Deil in 1929 werd dit schilderij door het bestuur van de dorpspolder Gellicum aan de gemeente in bruikleen gegeven. Oudtijds werden de vergaderingen van het schoutambt Gellicum met dit gebed geopend. Thans hangt het te prijken in de trouwzaal van het gemeentehuis te Geldermalsen.

Het is vermeldenswaard dat R.Th. van Dieden van 1901 tot 1931 wethouder was van de gemeente, eerst onder burgemeester M. Kolff, later onder burgemeester W.M. Kolff, die door Van Dieden geinstalleerd werd. Van 1899 tot 1945 was hij president-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk te Enspijk. Ook was hij dertig jaar poldermeester en werd hij in 1926 gekozen in de commissie tot stichting van het elektrisch gemaa!. In augustus 1945 overleed hij op 91-jarige leeftijd.

12. Omstreeks het jaar 1929 werd deze foto van de kinderen van de openbare lagere school te Deil gemaakt. Het zijn niet aile kinderen van de school, maar vooral meer kinderen uit een gezin, zodat de kosten voor de ouders beperkt konden blijven tot de aankoop van een foto waar hun kroost op stond. Aldus zien we hier kinderen uit diverse klassen, waarschijnlijk vier, vijf en zes.

Vooraan op het grint liggen, van links naar rechts: 1. Jasje Hakkert, met bretels; 2. Janus Drost, languit liggend; 3. Gijs van Schaik, in kleermakerszit; 4. Dirk Verweij, met de benen languit naar rechts.

Op de tweede rij van onderen zitten: 1. Jan van Bavelgem, naast de knieen van de meester; 2. Jan Hakkert, 3. Dirk (?) van Kranenburg, 4. Frans de Kruik, 5. Gerrit Streef, met stropdasje, en 6. Wim de Lang.

Op de derde rij van onderen beginnen we met de twee meisjes links van de meester. 1. Tonnie Versluis, 2. Corrie de Lang, 3. schoolhoofd meester Ros Lokhorst, 4. Jannie Terrneer, 5. Arie van Mourik, 6. Sannie van Mameren (van Kees), 7. Hendrika van Bavelgern, 8. Johanna van Schaik, met geruite jurk, achter het bloementafeltje; 9. Berta van Mourik, 10. Annie de Kruik, 11. Willie van Ringelenstein, op de stoel; en 12. Woudien van Kranenburg.

Geheel bovenaan staan de jongens: 1. Kees van Ringelenstein (woont anna 1992 in Rumpt), 2. Teunis van Driel, 3. Aart van Bavelgem, 4. Henk van Mameren (broer van Sannie), 5. Wouter Drost, met donker colbert; 6. Jan van Mourik, 7. Gosewinus Hakkert, 8. Wouter van Kranenburg (werd later melkrijder en woonde te Rumpt), 9. Aart Streef en 10. Dick de Lang.

De groep staat opgesteld voor het schoolgebouw, dat naast de hervormde kerk staat. Tussen de kerk en de school woonde het schoolhoofd traditiegetrouw in het zogenaamde schoolhuis. In dit gevaJ was het R. Lokhorst, die aan de school was verbonden van 1925 tot 1957, het jaar waarin hij overleed. Hij onderwees 33 jaar de dorpsjeugd in Dei!. Als eerbetoon werd het nieuwe schoolgebouw naar hem vernoemd: de R. Lokhorstschool aan de Ringelensteinstraat.

13. Het waren anna 1930 vooral de fietsers die we over de Lingedijk te Deil zagen rijden. Ze gingen per rijwiel naar hun werk of boodschappen doen, als het te ver was om te lopen. Rechts woonde Gijs van Maren; hij had hier zijn schoenhandel. Aan de zijgevel was een levensgroot reclamebord bevestigd om de aandacht te vestigen op "Het Ideale Kindervoedse!", want later werd de winkel uitgebreid met kruideniersartikelen. In het volgende huis woonde Rut de Jong; hij dreef hier een slagerij en was ook huisslachter. De meeste huizen waarin tevens een winkel was gevestigd, kenden hier aan de Lingedijk dezelfde indeling in het voorhuis; in het midden de deur, waardoor men rechts in de winkel kwam, links was de woonkamer en daarachter de keuken, waarnaast de slaapkamer lag.

In het huis van De Jong werd 158 jaar lang het slagersvak uitgeoefend. Zoon at hielp al vroeg mee in de slachterij achter de winkel en slachtte op zijn negentiende jaar zelfstandig zijn eerste varken; dit hield hij 43 jaar lang vol, totdat hij op zijn 62ste om gezondheidsredenen stopte. Bij de grote brand van mei 1914, waarbij elf woningen in de as werden gelegd, brand de ook het huis dat hier stond af en werd er op de oude fundamenten door aannemer Van Mameren een nieuw gebouwd.

In het volgende huis woonde Willem Boskaljon, A.J .z, landbouwer van beroep; achter zijn huis stond een hooiberg; later werd het bedrijfvoortgezet door Pim Boskaljon. Aile afgebrande woningen werden in 1914 en 1915 herbouwd door de plaatselijke aannemers C.H. van Mameren, R. Th. van Dieden, C. Schroot en H.G. van Mameren.

Links zien we nog een deel van cafe" 't Scheepje" van Gert Klop. Daarnaast staat het knechtenhuis van boer Gijs Kolff, later bewoond door Jan van Alphen, die bij de spoorwegen werkte. In het volgende huis woonde Jan van Haaften, de grootvader van de bekende voetballer Jan. Verderop woonde Keij , die er boerde. In het witte huis ten slotte woonde Aart de Lang, die ook boer was, maar daarnaast doodsaanzegger en -graver.

Tussen De Lang en Keij was een afrit richting de Linge , waar een grintbollag. Het grint werd voornamelijk voor her onderhoud van de wegen gebruikt.

14. De achterkant van deze foto vermeldde de datum juli 1930 en het adres Lingedijk 11. Hier woonde en werkte schoenmaker Gijs van Maren, afkomstig uit Geldermalsen. Naast het repareren en verkopen van schoeisel werden er ook touw en halsters verkocht. Bovendien was er een assortiment drogisterijartikelen en met dat alles werd hier de kost verdiend. Op de ruit van de winkeldeur staat in sien: xe letters schuin naar boven geschilderd: G. van Maren. Links daarvan is een achttal prentbriefkaarten van Deil geplakt, maar die van hun eigen winkel is er niet bij. Links van de deur is een geernailleerd reclamebord van Erdal-schoensmeer op de muur geschroefd.

Op de etalageruit staat "schoenmagazijn" en daarachter zien we drie schappen waarop de artikelen zijn uitgestald. Als we nauwkeurig kijken ontdekken we daar een wit kartonnen vierkant met verschillende doosjes schoenpoets. In het midden wederom Erdal-reclame en rechts een matteklopper. Op de planken staan en liggen allerlei potjes, doosjes, flesjes en andere snuisterijen gerangschikt. Een gordijn met ringen vormt de achterzijde van de uitstalkast.

De voorgevel van dit pand ziet er solide en degelijk uit, puur vakwerk, enigszins verfraaid met vier rozetachtige muurankers. De twee witte stippen in het midden onder de nok van de gevel zijn porseleinen isolatoren voor de elektriciteit, die hier in Deil in 1921-1922 werd aangelegd. In het dorp werden vijftien elektrische lantaarns geplaatst om de straten 's avonds te verlichten.

Van links naar rechts zien we de volgende dorpelingen: 1. de baas zelf: Gijs van Maren , met op zijn hoofd een Lou Bandy-achtig hoedje; 2. zijn vrouw Jo Kars, 3. de jongedame Joke de Jong en 4. voor de winkeldeur de moeder van Jo Kars. Op de grond ligt de herdershond van de familie.

Vroeger stond hier de boerderij van Wim Keij , maar die brandde in mei 1914 met nog tien andere huizen af. Thans woont er Hans Vos, getrouwd met een dochter van Johannes Kerkhof. Ook Theo Wall heeft er een aantal jaren gewoond. Het huis is omstreeks 1925 gebouwd in opdracht van Van Maren.

Rechtsachter zien we nog iets van de twee hooibergen die later werden afgebroken. Op die plaats woont nu Ab Kerkhof.

15. In het jaar 1933 nam muziekvereniging "De Volharding" deel aan een muziekfestival te Opijnen. Ter gelegenheid daarvan werd er in een appelboomgaard een foto van de muzikanten gemaakt.

De namen van de jeugd, zittend, van links naar rechts: 1. Arie van Mourik, 2. Johannes van Leeuwen, 3. Wouter van Kranenburg, 4. Wouter Drost,S. Jasper Hakkert en 6. Teunis de Heus.

Tweede rij van onderen: 1. Johannes Zuurmond, 2. Dirk van Kranenburg, 3. Gijs Vos, 4. dirigent Philipsen uit Gorinchem, 5. Gerard Ridderhof, 6. Leendert de Jong, 7. Leendert Bouman en 8. Aart Kerkhof (grote trom).

Bovenste rij: 1. Marinus Vos (kleine trom) , 2. Jan van Gelderen, 3. Teunis van Mourik, 4. Manus van Kranenburg (met wit overhemd), 5. Aart van der Veen, 6. (achter 5) Wouter Beverloo, 7. Gerlinus van der Veen, 8. Bertus van Honk (rechts onder het vaandel), 9. Albert van Burk (rechts van het vaandel), 10. Roelof Beverloo, 11. (schuin boven 10) J an van Kranenburg en 12. Willem Philipsen (invaller, zoon van de dirigent).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek