Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2

Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A.P. van Mook
Gemeente
:   Geldermalsen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5449-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

16. Vanaf de dijk kijken we naarde Dorpsstoepvan Deil anna 1935. Links staat Aaike de long, afkomstig uit Vuren. Zijn paard is gespannen voor de grutterskar, waarmee hij de boer op ging om zijn handel aan de man te brengen. In zijn winkel links verkocht hij boter, kaas en eieren, maar ook kleding. Later werd hij grossier. Geheellinks poseert Cornelia van Zanten, geboren aan de Appeldijk. De vrouw met het mooi aangeklede kindje is de echtgenote van Aaike. Na het vertrek van de familie De long was er in dit pand geen winkel meer. De Pool Filaski woonde er een aantaljaren; hij was journalist, gespecialiseerd in schaken en bridgen. Voor 1935 oefende hier schoenmaker Henk Stam uit Tricht zijn yak uit.

Onder aan de Dorpsstoep in het midden staat de ruime boerderij van Dirk Kievit, in 1863 te Deil geboren. Hij was niet alleen boer, maar ook commissionair in aardappelen. Zijn vrouw heette Hermina van Mourik en werd in 1868 in Beusichem geboren. Zoon Dirk woonde hier ook lange tijd met zijn vrouw Mina Key. Omstreeks 1965 werd de boerderij afgebroken om plaats te maken voor een k!euterschool. De familie Kievit trok toen naar een boerderij op de Poldersteeg. In de deuropening bekijkt vrouw Hermien de bezigheden van de fotograaf.

In het huis rechts vooraan woonde M.l.D. Veldkamp, in 1883 geboren te Brummen en smid van beroep. Na enige jaren dit vak te hebben uitgeoefend, stapte hij gedeeltelijk over op de fabricage van draad, omdat daar steeds meer vraag naar kwam. De zaken liepen voorspoedig en vooral na de Eerste WereJdoorlog werd er regelmatig uitgebreid en gemoderniseerd. Zo werd er in 1919 een vrachtauto gekocht met massieve banden om de rollen draad te vervoeren. In 1922 werd de petroleummotor vervangen door een elektromotor. Achter het woonhuis van Veldkamp was zijn werkplaats en op de zolder daarvan had hij zijn kantoor ingericht. Winkels en het ministerie van Defensie waren zijn beste klanten. Nadat Veldkamp zelf een nieuwe, grotere woning had laten bouwen, woonde hier Geert van Mourik, bedrijfsleider van de fabriek. Om het bedrijf verder te kunnen uitbreiden werd de woning later afgebroken. Ook werd het huis van Piet Willemse gekocht om opnieuw meer ruimte te scheppen om de vlechtwerkfabricage te kunnen verhogen.

17. In het jaar 1936 werden de kinderen van de bewaarschool te Deil op de foto gezet. Ze werden onder anaere bezig gehouden met knutselen en zij hebben de werkstukjes, zoals vlechtmatjes en -doosjes voor zich op de bank liggen.

Hier zitten, van links naar rechts: 1. Henk Ouburg, 2. Piet van Gelderen, 3. Neeltje Hakkert, 4. Jan van Haaften, 5. Wim Boudewijn, 6. Aartje van Santen, 7. Bertus Versluis, 8. Jan Kruisselbrink , 9. eenonbekende, 10. Nellie Beverloo , 11. Theo Terrneer, 12. Bart van Kranenburg, 13. Frits van Kranenburg (zijn broer), of Paul de Wit, 14. Jan Krul ontbreekt geheel rechts op de foto, 15. (achter 12) Alida Philipsen (met strik) en 16. Pieter Dirk van Mourik.

Links staat juffrouw Willy de Lang, dochter van Aart de Lang uit Dei. Rechts zien we juffrouw Antonia W. Arnold.

De vereniging "Kinderzegen" stichtte in september 1902 de bewaar- en handwerkschool, nadat zij f 200,subsidie had toegewezen gekregen van de gemeente Deil. Als "juffrouw van de bewaarschool" werd aangesteld A. W. Arnold, die deze functie 36 jaar lang zou uitoefenen. In 1924 werd de bewaarschool overgenomen door het dorp Deil. Juffrouw Arnold bleef ondertussen schoolhoofd. Op 1 januari 1934 werd de bewaarschool door de gemeente opgeheven, maar de exploitatie werd voortgezet door een vereniging, "Ons Gebouw" genoemd.

Omdat Arnold zo'n lange periode aan de school was verbonden, is haar invloed op de Deilse jeugd groot geweest. De ijzeren wil en de opgewektheid waarmee zij altijd haar werk verrichtte, dwong steeds bewondering af. Ook in het verenigingsleven was zij actief: zij was bestuurslid van "Deil's Tonee!".

Het grootste gedeelte van de Deilse inwoners en velen daarbuiten hebben enkele prettige jeugdjaren op de bewaarschool bij juf Arnold doorgebracht.

18. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van muziekvereniging "De Volharding" werd in februari 1937 bijgaande foto gemaakt. Hiervoor kwam men bij elkaar in het zaaltje van cafe" 't Klaverblad".

Zittend van links naar rechts kennen we de volgende muzikanten: 1. Hendje van Dooijewaard, 2. Dirk van Kranenburg, 3. directeur Philipse uit Gorinchem (tegenwoordig dirigent genoemd), 4. Kees van Ewijk en 5. Wouter Beverloo.

Tweede rij van onderen, van links naar rechts: 1. Harmen van Kranenburg, 2. Jan de Heus, 3. Piet de Gram uit Geldermalsen, 4. Teunis van Mourik , 5. Wouter Drost, 6. Lambertus de Jong, 7. Ad Hakkert, 8. Leendert de Jong Lzn, 9. Leendert Bouman, 10. Jan van Gelderen en 11. Huib Boskaljon uit Enspijk. Achteraan staan, van links naar rechts: 1. Arie Kerkhof, 2. Benjamin van Ewijk, 3. Jasper Hakkert, 4. Cor van Ewijk (vaandeldrager), 5. Marinus van Kranenburg en 6. een onbekende.

De oprichter van de fanfare, Hendje van Dooijewaard, vertelde bij dit jubileum dat de Deilenaren voor 1902 naar omliggende dorpen moesten om naar muziek te gaan luisteren. Daar wilde Hendje een eind aan maken en hij stapte naar de burgemeester om vergunning te vragen tot het houden van een vergadering en deze had daar niets op tegen. Zo kwamen Hendje en zijn mannen bijeen in cafe Ringelenstein en werd de "Volharding" op poten gezet, want het regende leden die zich direct al opgaven.

De volgende dag gingen Steven van de Pol, L. van Welij en H. Ganzeman met een lijst Deil door en zo werd er ruim 400 gulden opgehaald. De liefde voor de muziek was er.

De eerste directeur kwam uit Leerdam en de oefeningen begonnen in de Achterstraat in de bewaarschool. Op koninginnedag 31 augustus liet het jeugdige fanfarekorps voor het eerst in het openbaar vrolijke tonen horen. De muzikanten kregen overal een gunstig onthaal en hun optreden werd zeer op prijs gesteld. Verschillende festivals en concoursen werden in deze 35 jaar bezocht en vele me dailies werden meegebracht. Zelf schreef het bestuur ook enige mal en een festival uit, dat werd gehouden op weiland "Palmesteijn". Elk jaar trok "De Volharding" met koninginnedag door Deillangs de huizen, speelde dat het een lust was en werd beloond met giften om de kas te spekken, want een muziekvereniging is een dure vereniging. Door de vele diensten die Hendje aan de vereniging heeft bewezen, heeft hij liefst 22 me dailies en een ketting in de wacht gesleept. Op de foto zien we hoe trots hij daar op is, want de muziek, dat was zijn leven.

19. Deze opname dateert van het jaar 1937. De draadfabriek van Veldkamp draait op volle toeren en er is veel vraag naar heining. Links zien we draadvlechter Jan van Gelderen, die dan ongeveer 30 jaar oud is. De man achter het stuur is niet bekend, maar is niet de bestuurder. Dat is Geert Sijmen van Mourik, op de voorgrond, 45 jaar oud, ijzerdraaier en draadvlechter, maar ook de chauffeur van de T-ford.

De rollen heining uit de fabriek werden op deze wagen geladen en naar de voorraadschuur gereden, die langs de Lingekant van de dijk stond. Na verkoop werd het materiaal per schip door de Linge vervoerd in de richting van Gorinchem en vandaar verder verspreid naar de klanten.

Linksachter is het schaftlokaal deels zichtbaar. In een huis rechtsachter en eigendom van Veldkamp woonde de chauffeur van het vrachtwagentje. Op de houten plank, bevestigd op het dak van de auto, lezen we "M.l.D. Veldkamp, Deil, tel. 2".

Deze vlechtwerkfabrikant was een vurig voorstander van aansluiting op het elektriciteitsnet teneinde de machines meer het werk te laten doen. Hij pleitte daar al voor in 1914, maar het zou nog tot 1921 duren voor zijn wens bewaarheid werd. De gemeente Deil schrok steeds terug voor de hoge prijs van het elektriciteitsgebruik.

In de jaren zestig werd de draadfabriek gesloten. Later werden de gebouwen gesloopt en op de vrijgekomen plaats werden moderne woningen gebouwd.

20. Op zaterdag 10 juni 1939 was het 25 jaar geleden dat mr. W.M. Kolff als burgemeester van de gemeente Deil benoemd werd. AI vroeg wapperden er vlaggenvan de huizen. Op uitdrukkelijk verzoek van de jubilaris mocht er geen feest georganiseerd worden. Voor de middag werd de burgemeester al door verschillende mensen gefeliciteerd. Speciaal waren ten gemeentehuize gekomen het gemeentepersoneel, het onderwijzend personeel, de ambtenaren tel' secretarie en de politie. Als huldeblijk boden zij de jubilaris een inktstel met inscriptie aan. 's Namiddags was er een drukbezochte receptie op huize Luchtenburg.

Burgemeester W.M. Kolff had een moeilijke ambtsperiode achter de rug, beginnend met de oorlogsjaren 1914-1918, om daarna de crisisjaren na 1930 door te maken. Vanwege de oorlogsdreiging in Europa wenste hij geen feest. Toch is deze foto als herinnering bewaard gebleven.

Zittend, van links naar rechts, noemen wij: 1. Marius Merkens, Rhenoy, werkte op het kantoor van de gemeente; 2. de heel' Adriaan Vermeulen, die op het secretarie werkte, later werd hij burgemeester van Herwijnen; 3. B. van Muiswinkel, gemeentesecretaris sinds 1 februari 1920 (reeds waarnemend sinds 1914 en al in 1904 benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand; 4. mr. Willem Marinus Kolff, burgemeester van 1914 tot 1944; 5. Albert van Gellicum, gemeenteontvanger; 6. juffrouw Gerrigje van Mourik uit Geldermalsen, onderwijzeres aan de lagere school te Enspijk sinds 1917; 7. juffrouw Clasina Agatha Broeders, sinds 1934 onderwijzeres aan de rooms-katholieke lagere school te Gellicum.

Staande: 1. J.F. Kruisselbrink, veldwachter del' gemeente, sedert 1929 eerst te Rumpt en daarna vanaf 1934 te Deil; 2. Koos Versteegh (1898-1987) uit Gellicum, nauw betrokken bij de aanleg van de waterleiding in 1935 en later in dienst van Waterleiding Maatschappij Gelderland als opzichter; 3. Piet Boudewijn, lid van de gemeenteraad en postkantoorhouder te Deil; 4. Ros Lokhorst, 33 jaar lang hoofd van de open bare lagere school te Deil (1925-1958); 5. Hendrikus A. van Erkom, gerneente-architect, woonde in Geldermalsen; 6. Pieter Jacobus Nicolaas Visser, hoofd van de openbare lagere school in Rumpt van 1935 tot 1954; 7. Eimert Versluis, onderwijzer te Deil; 8. Matthijs Nicolaas Zeijlemaker uit Haaften, schoolhoofd te Enspijk vanaf 1930, later ook secretaris van de dorpspolder Enspijk; 9. een onbekende; 10. Antonius Arnoldus Abbing, hoofd van de rooms-katholieke lagere school te Gellicum van 1934 tot 1940; 11. Aart (Arnoldus Henricus) Tucker (1896-1940), sedert 1934 opzichter van de gemeentelanderijen; hij was ook belast met de dagelijkse lei ding van werkverschaffing; en 12. Henri Herman van Bergen, rijksveldwachter te Rumpt van 1934 tot 1950.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek