Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2

Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A.P. van Mook
Gemeente
:   Geldermalsen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5449-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deil en Enspijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

21. Op 31 augustus 1939 was koningin Wilhelmina jarig. Dit heuglijke feit werd alom in den lande op verschillende manieren gevierd. In Deil zetten de bewoners van elke straat een boog in elkaar, die fraai werd versierd met groen, bloemen en een korte spreuk. De hier afgebeelde boog stand halverwege de Bulkstraat en getuigt , gezien de tekst , ,Oranje boven", van aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis. Middenboven is de letter W van Wilhelmina aangebracht. Met deze boog werd een eerste prijs gewonnen.

Ongeveer de hele buurt staat hier voor de boog. De kinderen vooraan zijn, van links naar rechts: 1. Aart Boudewijn, 2. Keesje van der Pol, 3. Wientje van der Pol, 4. Diny van Mourik, 5. Roelofje van Kranenburg, 6. rechts van de kinderwagen Jan van Honk, 7. Jaap van Honk, 8. Barto van Honk, 9. Antje van Zandwijk, 10. Joke van Kranenburg, 11. Alie van Kranenburg, 12. Tonnie ? van Kranenburg, 13. Ditje van Zandwijk, 14. Piet van Gelderen, 15. met wit bloesje Wim Boudewijn, 16. Aartje van Santen, 17. met wit mutsje Jennie van Malsen, 18. gehurkt Leida van Asch, 19. Johan van Kranenburg, 20. bukkend Job Bouman, 21. Jantje Hakkert en 22. Hannes van Kranenburg.

De merendeels volwassenen zijn: 1. met hoed Nel van Kranenburg, 2. Willy Boudewijn, 3. Nel Boudewijn, 4. (boven 3) Rina van der Pol,S. Gijsje van der Pol, 6. achter de kinderwagen Jan van Dooijewaard, 7. (achter 6) Cornelia van der Pol, 8. (achter 7) Bertha Boudewijn, 9. met bril Arie van Honk, 10. een onbekende, 11. Wout Bouman, 12. Sarah van Honk, 13. met hoed Piet van Kranenburg, 14. (naast 12) Alie Beverloo, 15. met grote strik Bet van Kranenburg, 16. met pet Jan van Gelderen, 17. Jaan van Ringelensteijn, 18. Dina Beverloo?, 19. Jan van Ringelensteijn, 20. Stien van Kranenburg (met bril), 21. Aart Middelkoop (pet), 22. Cor van Ewijk, 23. jongen: Dickie van Kranenburg, 24. Maas Bouman (pet), 25. Gerrie van Kranenburg, 26. Rieske van Kranenburg (pet), 27. Drik (Hendrika) van Gelderen, 28. Piet van Dooijewaard, 29. Jan Ouburg (zijden pet), 30. Evert van Zandwijk, 31. Hend van Dooijewaard, 32. Marinus van Dooijewaard, 33. Jantje van Zandwijk, 34. Janna van Gelderen, 35. Dirk Ouburg, 36. Dirk de Jong, 37. vrouw: Aartje de Jong, 38. Rut Boudewijn (pet), 39. Cornelia van Asch, 40. vrouw Van Malsen en 41. Jaan Boudewijn met een kindje op de arm, waarschijnlijk Ditje.

22. Ook Deil bleef niet aehter met het vieren van het Bevrijdingsfeest in september 1945. Oud en jong deed op voorbeeldige wijze mee. 's Morgens trok een allegorische optocht door het dorp. Het was een lange stoet met vele prachtige wagens; de jury had dan ook geen gemakkelijke taak met het toekennen van de prijzen. Op het voor feesten zo schitterend gelegen Palmensteyn werden onder enorme belangstelling de kinderfeesten gehouden. Er werden volksspelen gehouden en er werd op twee plaatsen gedanst.

Op deze versierde boerenwagen werd met behulp van oude klederdrachten de goeie oude tijd van vrede uitgebeeld, compleet met witte schortjes en mutsjes uit grootmoeders tijd.

De koetsiers op de bok zijn Marius Bouman (links, met pet) en Tinus Bouman (met pijp).

Verder zien we, van links naar rechts: 1. vrouw Van Malsen, 2. een jongedame uit Waardenburg, 3. Driek van Gelderen, 4. Berta Boudewijn, 5. Dit van Kranenburg en 6. Dit van Santen.

De meeste personen op deze praalwagen woonden op de Bulk.

23. Dei! bleef in 1945 oak niet achter met het vieren van het Bevrijdingsfeest en de verjaardag van koningin Wilhelmina. Liefst acht fraaie erebogen waren opgesteld in het dorp.

De foto, daterend van september 1945, bewijst datjongen oud aan het feest deelnam. Voorde boog met de tekst "Hulde aan koningin en bevrijders" staan vrijwel aile bewoners uit de buurt van de Beemd opgesteld. Het zijn, van links naar rechts, eerste rij vooraan: 1. met hondje onbekend, 2. Raaike de Kock, 3. Leendert de Kock, 4. Jan Bouman, 5. Hennie Bouman, 6. Willie van Kranenburg, 7. het peutertje met de witte strik is Willie Bouman, 8. Sjaan Bouman, 9. Mien van Dooijewaard, 10. Geertje de Jong en 11. Lenka van Honk. Tweede rij van onderen: 1. onbekend, 2. Maas van Dooijewaard, 3. Job van Dooijewaard, 4. met stropdas Johan de Jong, 5. Jan Drost (?), 6. Bartho van Honk, 7. Mienie van Kranenburg, 8. Nellie Ouburg, 9. met bloemetjesjurk Gertje Ouburg, 10. Berta de Jong, 11. Annie Kohsiek, 12. met hondje onder de arm Ditje de Lang en 13. Riek de Wit, met hondje aan haar linkerzijde.

Derde rij van onderen: 1. de geknielde jongen is onbekend, 2. Kees van Dooijewaard, 3. diens vrouw Leen van Dooijewaard met haar zoontje Kees op schoot, 4. Daatje Bouman met haar man, 5. Bertus Bouman, 6. Hanneke en Driekus van Lith, 7. Anna Ouburg, 8. Jan Ouburg, 9. Dit Ouburg, met op haar schoot Jan Ouburg jr.: 10. Kaatje de Jong, naast haar man, 11. Leen de Jong met pet en 12. Teun Bouman.

Vierde rij van onderen: 1. Dirk van Mourik, 2. diens vrouw Dit van Mourik, 3. Kees de Lang en diens vrouw 4. Gert de Lang, 5. Kees de Jong en diens vrouw 6. Marie de Jong, 7. en 8. Sander de Kock en diens vrouw Gert, 9. een onbekende, 10. met bril Gardje de Jong, metdiens vrouw 11. Gertje, 12. Dirk van Kranenburg, 13. Kee Philipsen-Ouburg met haar man 14. Gerrit Philipsen, 15. Piet Ouburg, 16. en 17. Marieke en haar man Adriaan Vos, 18. en 19. Henk en Mien Kohsiek.

Vijfde rij van onderen: 1. Jaap van Honk. 2. Albert de Jong, met stropdas; 3. Jan van Honk, 4. Jan (van Gertje) de long, 5. Wil Verbeek, naast haar zus 6. Riek , beiden dochters van Pieter Verbeek, 7. en 8. echtpaar Woutje en Johannes Drost, 9. en 10. Paul de Wit en echtgenote Cornelia, 11. met gebloemde jurk Pietje van Kranenburg, 12. Nies Ouburg, 13. Rien Philipsen, 14. Albert van Mourik, met scheiding in zijn haar, en 15. Carolien Philipsen.

Zesde rij , geheel bovenaan: 1. Wim de long, 2. Jan Ouburg, 3. Piet Verbeek, 4. Janus Drost, 5. Jan Bouman, 6. RoelofDrost, 7. Cees Ouburg, 8. Toon Bouman, 9. Karel Verbeek, 10. Johanna de Jong, 11. Jan de Lang, 12. Geertje Philipsen, 13. Ardje Bouman en 14. Gijsje de Lang.

24. Zelden werd het Oranjefeest in Deil zo uitbundig gevierd als in het jaar 1945, maar het was tegelijk ook Bevrijdingsfeest. Hier zien we de buurtgenoten van het Oosteneind, de Deilsedijk en Dominestoep tezamen poseren voor hun fraaie schepping. Boven in het midden van de boog prijkt een afbeelding van koningin Wilhelmina, omgeven door een kroon. Daaronder is een groot portret bevestigd van de in de oorlog orngekomen burgerneester mr. W.M. Kolff, gecompleteerd met de spreuk: "Den vaderland getrouwe bleef ick tot in den doet".

Op de achterste rij staan, van links naar rechts: 1. Janna van Haaften, 2. Chris Termeer, 3. Geert de Jager, 4. Jan van Alphen, 5. Marinus Bos, 6. Ot de Jong (de slager), 7. Ries Bouman, 8. Jan van Haaften sr., 9. Toon van Kuilenburg, 10. Gosje Verweij, 11. Aart de long, 12. Piet Leemans, 13. Aai van Mourik en 14. Nol Bouman.

Op de tweede rij van boven herkennen we: 1. Kees Bos, 2. Jannie Terrneer , 3. Linda Budding, 4. Wim Boskaljon, 5. Joke Boskaljon, 6. Ditvan Alphen, 7. Gijs van Schaik, 8. Johanna van Schaik, 9. Jo van Ewijk, 10. Alida de Jong, 11. Dinie Smits, verloofde van 12. Kees van Alphen, 13. Willie Key, 14. Nel BoumanBoudewijn , 15. Janus van Asch, 16. Hannes Bouman, gehuwd met nr. 14.,17. Berta van Schaik, 18. Kees van Mourik, 19. Gijsje de Jong (dochtervan Aart), 20. Alie van Es, 21. Sien van Kuilenburg, 22. Martina de long-van Doorn (met bril), 23. Alie Bouman, 24. met kind op de arm Pietje de Jong-van Mourik met zoontje Rut, 25. Jan van Es, 26. Janus van Ooien, 27. Theo Wall sr., 28. Albert de Jong, 29. Berend Verweij , 30. Johan (van Leendert) de Jong, 31. Kees Kievit, 32. Hannes Zuurmond en 33. Hend van Asch.

Op de derde rij van boven zitten op de stoelen: 1. mevrouw Terrneer, 2. Sjaak van Es, 3. met bril Sjaan Velthoven (vrouwvan Mijndert de Bruin), 4. Cornelia Leemans, 5. Marie van Haaften, 6. Gijsje deJong, 7. Dit Boudewijn (bril), 8. Janneke de Lang, 9. Pim Boskaljon, 10. Jo Boskaljon, 11. Door Ganzeman, 12 . Jo de Lang, 13. Betje Bouman (met witte knoopjes), 14. Lieke van Mourik, 15. vrouw van Hannes Zuurmond (met lichte jurk), 16. vrouw van Kees Kievit, met 17. dochter Tineke.

Geheel vooraan, overwegend geknield: 1. Jennie Kievit, 2 . Jannie Boskaljon, 3. Ruda de long, 4. Mieke Budding,S. Dineke de Lang, 6. Jan van Haaftenjr., 7. Theo Termeer, 8. zoon van kandidaat-notaris, onbekend, 9. Henk Zuurmond, 10. tweeling Maartje en 11. Rien van Haaften, 12. Theo van Ewijk, 13. Joop van Ewijk, 14. Janus Bouman, 15. Bertus van Kuilenburg, 16. Gerard van Kuilenburg, 17. met witte strik Marietje van Kuilenburg, 18. Sjaan Bouman, 19. onbekend, 20. Lena Bouman, 21. onbekend en 22. Jan Kruisselbrink, met hondo

25. Ter herinnering aan het feest te Enspijk 10 augustus 1905.

Het was donderdag 10 Augustus 1905 een drukke dag in de gemeente Dei!. Dat was de dag, waarop Mr. Marius Kolff v66r 25 jaren tot de grootsche taak van burgemeester dier gemeente werd geroepen. De gemeentenaren hadden besloten dien dag feestelijk te herdenken. De feestcommissies der vier dorpen hadden een gezamenlijken paardenoptocht op tOUlV gezet en deze zou des morgens 8 uur te Deil worden opgesteld. En waarlijk, men keek zich de oogen uit naar die met blauwe of roode sjerpen versierde ruiters, op fiere keurig opgetoomde paarden gezeten, twee aan twee achter elkander rijdende. Drie muziekkorpsen luisterden den optocht op met hunne vrolijke marschen. Nadat de burgemeester eene toespraak had gehouden voor zijn huis, steeg hij in zijn gereedstaanden landauer en zette de stoet zieh in beweging, geescorteerd door eene lijfwaeht van vier ruiters, am een toeht door de gemeente te houden.

Bij Enspijk gekomen ging de stoet onder een lief eerepoortje door, waarin aan de voorzijde het woord " Welkom" getuigde, hoe gaarne de dorpelingen hunnen beminden burgemeester zagen binnenkomen. Achter de kerk om, nam de stoet zijnen weg naar den Lingedijk en verder door de Dorpsstraat. Hier wachtte den Burgemeester en aile deelnemers aan den optocht een grootseh sehouwspel. Eene majestueuze Eerepoort, rijk met bloemen, vlaggen en draperieen versierd, was midden in het dorp opgericht, aan de voorzijde over haare geheele breedte voorzien van de woorden "Hulde aan den Jubelar", waar boven twee schilden met" 1880" en ,,1905". Den vreemdeling deden de woorden "Dorp" "Enspik" zien, wie den jubilaris hier die hulde braeht:

Enspijk, het kleinste der vier dorpen, doeh dat geenzins de minste wilde wezen. Aan de aehterzijde droeg deze boog eene spade, eene hark en een hooivork, kruisgewijze er tegen gehangen, geflankeerd door een bijenkorf en een kaasnap, als zinnebeelden van landbouw en nijverheid, met het opsehrift , .Heden rust".

Hoewel in een klein dorpje opgericht, lokte deze eereboog de volgende dagen en vooral Zondag vele toeschouwers, die eenparig het kunstwerk roemden. Zelden werd zulk een boog op een dorp opgerieht, waarom hij als bezienswaardigheid eenige dagen zou blijven staan, terwijl een photograaf het de moeite waardig keurde, er photografieen voor ansichten van te nemen.

Hoewel Enspijk geen muziekkorps rijk is, had het er toeh voor gezorgd dien dag een korps te hebben, dat des morgens aan het hoofd van den stoet reed. Buurmalsenseh Harmonie" Wilhelmina" spande hare beste kraehten in en droeg er toe bij den toeht zoo aangenaam mogelijk te maken. Na den middag werden er in de versehillende dorpen volksspelen gehouden, opgeluisterd door muziek, en in voorbeeldige harmonie nam de [eestvreugde diep in den nacht een einde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek