Delden in oude ansichten deel 1

Delden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H. van Ommen
Gemeente
:   Ambt Delden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2567-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Ret postkantoor van vandaag stond er al in 1911, maar was toentertijd voorzien van een torentje, dat nodig was voor het telegraafverkeer. Ook hier is het struikgewas inmiddels fors gegroeid, wat bepaald wei beter staat dan de telefoon- en elektrieiteitspalen.

Station - Delden.

,.

30. Het station van De/den dateert al van 1866. Duidelijk waren de eerste- en de twecdeklas wachtkamers van elkaar te onderscheiden. Men moet toch weI goed kijken naar wat er intussen is veranderd: het perron is aanzienlijk opgehoogd, de reclames en de aanwijsbordjes zijn vernieuwd en de isolatoren van de telegraafdraden zijn verdwenen, maar de apparatuur voor de wissels en seinen staat nog op dezelfde plaats, In 1920 zwaaide de heer Rengerink het spiegelei op het station. Ging de baron op reis en was deze wat aan de late kant, dan liet de chef de trein zo lang wachten tot de hoge reiziger was gearriveerd.

31. Een oude prent uit het begin van deze eeuw. De enige verbindingsweg naar de Vossen brink was een zandweg met bovengrondse lichtleiding zoals men ziet. Links de Nieuweweg, de snelste verbinding van het kasteel naar het station. In "Huize Bagatelle" woonde eerst dokter Winkler Prins. Toen stationschef Rengerink met pensioen ging, kwam hij daar te wonen, nadat dokter Winkler Prins er uit was getrokken. Later werd het de woning van burgemeester jonkheer mr. L.O.M. van Nispen tot Sevenaer, die er thans nog woont.

·'1·

Delden. Watertoren.

32. Het schoolpad zoals het vroeger was, met links en rechts valkstuintjes. Het huis van de familie Thurner - vader en zoon waren de laatste chefs van de Deldense waterleiding in dienst van Twickel -, later Goeman, aan de vaet van de watertoren, is inmiddels voor de rondweg verdwenen, Vlak voor de albraak waande daar, al kamperend, gemeentesecretaris Van de Werdt nog.

Electrisch

entrale en Watertore n - Delden.

33. Dank zij de voortvarendheid van de baron van Twiekel, had men in Delden a1 vroeg strom end water en elektrieiteit. Beide partieuliere nutsbedrijven, de watertoren en de elektrieiteitseentra1e, ziet men hier bijeen in het midden van de jaren twintig.

34. De Eschmolen werd in 1556 gebouwd. Tijdens een storm in 1925 zijn de wieken er afgewaaid; deze wieken hebben er lang naast gelegen. De molen, uniek in het landschap op de Deldenereseh, is op 28 juli 1959 afgebrand.

De E chrno! I. bij Delden.

35. De weg naar Almelo was in 1910 nog een grindweg. In het huis op de voorgrond woonde Dunk, de schareslijper. In de dubbele woning woonde links Muien, timmerman op Twickel, en rcchts Pasman, wegwerker aan de wegen naar Almelo en Borne. Op de achtergrond het huis van politieagent De Haas. In het verschiet nog heel duidelijk de Eschmolen.

G. 2.$3F l R v,

Omgeving van den Huize Twickel

Delden.

r

36. Geleidelijk aan zijn we in het buitengebicd, waarin het kasteel "Twickel" een heel bclangrijke plaats inneemt, terechtgekomen. Tegenover het kasteel stond in 1907 nog dit begroeide gebouwtje, dat jarenlang dienst deed als wildkelder. Op deze plaats ligt nu een gedenksteen, een zwerfkei, op 16 september 1959 door de Deldense bevolking aan de barones geschonken, op haar tachtigste verjaardag. Het opschrift op de steen luidt: "Versta Uw Historic - Bewaar Uw glorie - Delden ontwikkel - Laat Twickel Twickel."

Twickeler La~~

37. In de loop van de meer dan vijftig jaar sinds deze foto werd genomen, is er in de Twickelerlaan niet zo veel veranderd. Reehts merken we de Twiekelboerderij op.

~

I Yo

38. Nag eens de Twickelerlaan, maar nu in 1920. Uiterst rechts zien we nag juist een gedeelte van het begroeide gebouwtje, dat lang als wildkelder heeft dienst gcdaan,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek