Delden in oude ansichten deel 1

Delden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H. van Ommen
Gemeente
:   Ambt Delden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2567-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Dikke Boom in Oe1e. Deze boom is mccr dan duizendjaar oud geworden. In 1950 is deze reus, die totaal was vergaan, geveld.

50. Twee dames met grote zomerhoeden op in de zomer van 1919 aan de Twickelervaart, bij de watermolen in Azelo. Achter op de kaart staat geschreven: ,,Vij zijn op het ogenblik in Delden, wat is het hier heerlijk! "

.(ziehl ()!' 'I' H. K. Kvrk. DELDEX.

51. We komen weer terug in de bebouwde korn. Hier een prent uit 1905: gezicht vanaf de "M611endiek", nu Muldersweg, op de torens van Delden. Op de achtergrond het oude ziekenhuis, links het rooms-katholieke kerkhof; de bouwgrond op de voorgrond is daar nu bijgetrokken. De kaart is verstuurd door de Utrechtse orgelbouwer M. Maarschalkerweerd, die aan het orgel in de hervorrnde kerk heeft gewerkt.

DELDE N, - Ziekenhuis.

52. Bij menig oude Deldenaar gaat het hart open en komen vele herinneringen op wanneer hij terugdenkt aan het knusse ziekenhuis, dat in 1903 met steun van pastoor Van Groeningen en baron Van Heeckercn werd gebouwd. Liefderijk verzorgden de zusters hun patienten. Het ziekenhuis verdween, maar in plaats daarvan geeft I1U het verpleeghuis "Sint-Elisabeth" zorg en warmte aan heel langdurig zieken, in een omgeving die voldoet aan aile eisen van deze tijd.

1: "or' t ra: t.

53. Op 8 juli 1903 werd deze briefkaart in Delden tussen 12 en 1 afgestempeld; de PTT in Arnhem plaatste er dezelfde dag het ontvangststempel op; tussen 2 en 3 uur was zij er al! Blijkens de melkbussen is de fabriek van Ensink in de Kerkstraat in vol bedrijf. De dames en heren komen maar al te graag op het plaatje.

54. In tal van oude fotoalbums moeten nog kostelijke fete's rusten van de vele gebeurtenissen die in de loop van zoveel jaren ook in Delden plaatsvonden. Een herinnering aan een van de koninginnefeesten - op 31 augustus 1906 - is ongetwijfeld wat hier werd vastgelegd: een schitterende praalwagen,

55. In april 1913 kwam de rooms-katholieke toneelvereniging "Concordia" op de plaat. In de rn obilisatie 1914-1918 moesten de mannen veelal in militaire dienst, zodat de vereniging in die periode ophield te bestaan. Oudere lezers en kijkers zullen herkennen, van links naar rechts: Van Benthem, Johan Bolscher, Gerard Zengerink, Wolberts, Hofstee, Bernhard Zengerink, Bertus ten Voorde, Herman van Daalen, Bernhard Strikker en Gerard ten Voorde.

x~~ b~~~t~~:~~et;Vbe~:

den gehoudea piuimveetentoonstelling, waarvan we hierboven een ;oto geven, kende de lU~'y een eersten

en eereprus toe. Den

eiY;:.~rterdt~nO~~_er

den, ons compliment!

Hiernaast:

Het Bestuur van

.Nut ell Sport" te Detden, dat de aldaar gehouden en goedgeslaagde tentoonstctling orllaniĀ·t..e.r.ue..

56. "Nut en Sport" werd in het najaar van 1925 opgericht en in 1946 ontbonden. Het bestuur organiseerde een pluimveetentoonstelling, waar de Wyandotte haan van bijgaande "dubbelafbeelding" de ereprijs kreeg, met de her en Jan Kempers, Gerrit Naafs (Westerholt), Frits Smeenk (de postbode) en Kers en Dirk de Ruiter, genoemd van links naar rechts achter, en vooraan Seppenwoolde en Klaassen, pcnsionhouder uit de Noordwalstraat.

57. De l e Schoo1compagnie van het lie Regiment Infanterie, lichting 1923. Dit zijn allemaal Deldense soldaten, die zogenaamde vooroefeningen deden. Zij waren thuis onmisbaar wegens kostwinnerschap en dergelijke en oefenden daarom 's woensdagsavonds en's zaterdagsmiddags. Van links naar rechts, staand: Marinus Visschedijk, Wijnbergen, een onbekende, Bernhard Visschedijk, Jan de Bunte, Barend van Ommen, sergeant Kolbert, Siemerink, "De Kremer", Bernhard Meier, Johan Schulkes, Willem Westerink, Herman Witten, Hagreis en een onbekende. Knielend: Willem Mosman, Gerrit te Vaanholt, Leo Nijhuis, Voorthuis, Hendrik Rosbergen, Wim de Jager, Jan de Wilde en Jan ter Braak. Liggend:

Mau (Maurits) Jacobs en Jan Lammersen.

58. Het magazijnpersoneel van Ficker en Wapp poseert op deze foto, die ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van baas Ros werd gemaakt. Van links naar rechts, staand: Jan Dekker, Jan Wolters, Herman Extercate, Ros, Hendrik Nijhof', Barend van Ommen en Jan Dijkman. Zittend: Gerrit ter Braak en Jan Zwijnenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek