Delden in oude ansichten deel 1

Delden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H. van Ommen
Gemeente
:   Ambt Delden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2567-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Helemaal vertederend is de bewaarschool van juffrouw Van Heek in 1931, in het gebouw van de Christelijke Belangen in de Zwanesteeg. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Dien Dekker, Gerard ter Horst, Hermie ter Horst, Cor Bosma, Hans Koelers, Jan Eggink en juffrouw Van Heek. Op de tweede rij: Arie Horst, Jan Wiegerink, Wies Eshuis, Jansje Dekker, Riki Rook, Hiekje Hiddink, Letta Timmer, Dini Eshuis, Dinie Pelle en Ellie Eelderink. Op de onderste rij: Jaap Looier, Zusje Brinkers, Rikie Brinkers, Hermie van Ommen, Annie Engelaar, Jo ter Braak, Geurt van de Brink, Annie Kruisinga, Willem Hofman, een pleegkind van juffrouw Fikkert, Greetje Hiddink, Dini Eshuis en Frits Dekker.

60. In 1935 werd er een foto gemaakt van de p rotestant-christelijkc zangvereniging, tijdens een uitvoering in Raalte. Van links naar rechts zien we, op de voorste rij: Chris Hilbrink, Annie Nijhuis, Anneke de Wilde, Harmke Lindeman, Anne Rook, Riekie Bruins, Sientje Bruins, Rick Winkel, mevrouw Kempers en mevrouw Van Ommen. Op de voorgrond Japie Nijhuis en Geuit Bruggink. Op de middelste rij: Riek Hilbrink, Anneke ter Morsche, Aukje de Lange, Betje van de Kolk, mevrouw De Groot, mevrouw Frowijn, mevrouw Bakhuis, Antje de Lange, Zus Nijhuis en mevrouw Bruggink. Op de bovenste rij: ecn onbekende, Leo Nijhuis, Lammert van Til, Evert de Ruiter, Johan van Nieuwenhuizen, Hermie Bruins, Hendrik de Wilde, Karel Schildkamp (dirigent), Hennie Onland, Dijkman, Buitenweg, Frits Wes, Johan Derkink, Henk Bakhuis, Albert Hilbrink, Johan Hilbrink en Jan Frowijn.

61. Bernhard Nijhuis, beter bekend als "Tol Bernhard", gaat hier verkleed als "Hoonderkremer" mee in de optocht ter gelegenheid van het gouden jubileum van koningin Wilhelmina in 1948. Bernhard ging vroeger met nieuwjaar huis aan huis nieuwjaar wensen. Men stopte hem dan wat klein geld in de hand. We vermelden nog even dat hij altijd beenkappen aan had.

62. Nieuwjaarsvisite voor de oudste hervormde pastorie, op 1 januari 1932. Zit tend, van links naar rechts: W. Seppenwoolde, ds. De Jagher, G. Slinger en J. Fikkert. In het midden: Willy Schultze, Christien Vruchteman, Rick van Maanen, Anneke Protzman, Philipien de Jagher en Dien Leunk. Achteraan staan G. de Klark en M. Hietbrink.

63. In Delden had men vroeger drie schaapskooien. Hier een opname uit 1910 van schaapherder Looier met zijn kudde.

64. Op een zondagmiddag in 1906 wandelde een aantal inwoners in de laan bij het kasteel. Deze foto wordt hier geplaatst om te laten zien dat de vrouwen in en rond Delden ook de knipmuts hebben gedragen; de heron hadden vee1al cen hoge hoed op.

65. Willem Horek uit Wiene werd als midwinterhoornblazer bij een boerderij aan de weg van Delden naar Goor gefotografeerd.

66. A1 in de jaren dertig had Delden een zwembad, op De Mors. Bekendc zwemrneesters nit die dagen waren Maupie Staudt en Wilmink nit Hengelo. Voorts nag Hendrik Westcnberg en Piet Visser nit Delden.

67. De rooms-katholieke voetbalvereniging "Rood-Zwart" he eft een bewogen geschiedenis van meer dan vijftig jaar achter de rug. Hier de club tijdens het tienjarig bestaan in 1933. Allen worden genoemd van links naar rechts. Op de eerste rij: Joh, Poe 1m an, H. Keizer, R Breteler, A. Hemmelder, H. ten Doeschate, Alb. Strikker, H. Groothuijs, A. Haverkate, B. Bouwhuis, B. Freriksen, H. Freriksen en B. oude Sogtoen, Op de tweede rij: Th. Halenbeek, J. v.h. Bolscher, J. Vos, L. van Gemmert, H. Vos, kapelaan Lommersen, J. Rekveldt, B. Kamp, A. Meyer, J. Kemperink, H. Wegdam en W. Vrielink. Op de derde rij: Joh. Ros, Joh. Raanhuis, J. Timmerman, W. Spanjer, M. Nijland, H. Berg, F. ten Brummelhuis, G. Zalm, B. Baake, J. Meier, H. Spanjer, G. Extercatte en J. ter Beek. Op de vier de rij:

A. Spanjer, J. Freriksen, J. Verschoor, M. Schulkens, H. Eftink, A. Poelman, A. Engbersen, B. Lammersen, H. ten Brummelhuis, B. Keizer, Th. Vos, H. Leusink en G. ter Elst. Op de vijfde rij: A. Schothuis, A. v.d. Weide, H. Poelman, B. Extercatte, B. Extercatte (Pol), J. Baake, M. Gerritsjans, W. Poelman, B. ter Elst, Joh. Gerritsjans, Fr. v.h. Bolscher, J. Freriksen, H. Bruins, K. Gerritsjans, G. Bouwhuis en K. Schulkes.

68. Ook de muziekvereniging "Amicitia" heeft een bewogen geschiedenis. AI in 1893 is "het oole Amicitia" opgericht door J.F. Ressing; het vaandel dateert dan ook van 1896. Wegens de mobilisatie in 1914 ging de harmonie ter ziele. In 1923 werd ze heropgericht en vandaar deze foto genomen tijdens het twaalf-en-een-halfjarig bestaan in 1936, welk feest met een groat nationaal federatief muziekconcours werd gevierd, Ernstig lieten de 1eden zich ap een zonnige dag portretteren! Van links naar rechts, op de voorgrond: Fr. Poelman, B. Dunk, B. Keizer en J.J. Poelman jr. Op de eerste rij zitten:

G.F. Poelman, H. Pasrnan, W. Buitenweg, G. ter Borg, H. Haverkamp en H. Visschedijk. Op de tweede rij staan: J. de Leeuw, G. oude Sogtoen, G. Poelman, D. Boer, A. Strikker, G. Poelman, B. Poe1man, B. ter Braak, R. Stayen en W. Vos. Op de derde rij: J. oude Sogtoen, W. Bruit, J. Poelman, G. Dunk, P. Poelman, A. Meier, J. Strikker en J.J. Poelman sr.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek