Delden in oude ansichten deel 2

Delden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H. van Ommen
Gemeente
:   Ambt Delden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2262-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Toen Delden helemaal bevrijd was van de Duitsers, trokken er onophoudelijk vele bevrijders met hun voertuigen door Delden, om verder op te rukken naar het noorden. Vele jongens en meisjes klommen bovenop de tanks om de bevrijders te begroeten. U ziet hier Gerda Fikkert, glunderend temidden van de Canadese soldaten, bovenop een tank, die in de Molenstraat wat oponthoud had, omdat er eerst nog een weerstandsnest van de Duitsers door de Canadese infanterie opgeruimd moest worden.

70. Dat Delden tijdens de bevrijdingsgevechten veel te lijden had van het granaatvuur, kunt u hier zien aan de zwaar beschadigde torenspits van de rooms-katholieke kerk. De Duitsers had den hier een uitkijkpost in gevestigd. Dit werd doorgegeven aan de Canadese artillerie, die met enkele welgerichte schoten de toren onder vuur nam, zodat de Duitsers snel de benen namen. Gelukkig heeft het ziekenhuis, dat hier pal achter lag, weinig van het granaatvuur te lijden gehad, anders waren de gevolgen veel erger geweest.

71. Na de bevrijding, waarbij achttien geallieerde militairen sneuvelden tegenover vijfendertig Duitsers, vierde Delden feest. Overal werden buurtverenigingen opgericht, de straten werden versierd, er werden erebogen gebouwd en er werd een optocht gehouden. Hier zien we de buurt van de Kortestraat met enkele bevrijders voor hun ereboog, waarrnee ze de eerste prijs hadden gewonnen. Deze boog was gebouwd onder leiding van Gerad Averdijk, de verlichting was aangebracht door de Canadezen, terwijl de stroom werd betrokken vanuit cafe Bruins. Thanks to our Liberators (Dank aan onze bevrijders) stond er. Aan de andere kant stond (hier niet te zien): Oranje en volk een, De ereboog in de Marktstraat kreeg de tweede prijs, terwijl men op de Schoppenstee de derde prijs kreeg. U ziet op de bovenste ri], van links naar rechts: postbode Van het Bolscher, Riek Bruins-Veltink, Jo Veltink, Femia Veltink-Onland, Truus Veltink, mevrouw Harmsen, Jos Jansen, mevrouw Van het Bolscher, Hiebenbaal, mevrouw Baake, Aida Schneider, mevrouw Dikkers, Dikkers, juffrouw Temmink, meisje Van Oude Groeninger, Dien Spenkelink en slager Schulkes. Tweede rij: drie Canadezen (Henry, Cliff en ? ), Hendrik Veltink, Gerad Averdijk, Harrij Bruins, Hendrik van der Riet, Frans Bruins, Toon Bruins, Baake, Jan Nijland, Hanni van het Bolscher, Annie Reuvers, Paul van het Bolscher, Laura van Gemmert, Freddi Klumpers, Gerad Volkers, Riek Volkers-Brumrnelhuis, onbekend, mevrouw Klumpers, Jo Baake, mevrouw Annie Averdijk, Jo van het Bolscher, Lida Koning-ter Heege, Jo Hofstee, mevrouw Schulkes, Annie Willernsen-Veltink (met de baby), mevrouw Ter Braak en Tonni Willemsen. De kinderen op de voorgrond: jongen Baake, jongen Reuvers, Maria Schneider, onbekend, jongen en meisje Van het Bolscher, Gerad Reuvers, Cilia Veltink, meisje Nijland, Joke ter Doest en een onbekende. De onderste rij: onbekend, meisje Schneider, Jan Bruins, Johan van der Riet, twee jongens Schneider, meisje Schneider, Hans Willemsen en Wirn Elferink (die, net als de ene jongen van Schneider, al een Canadees pakje aan had).

72. De hoogste uiting van de vrijheid in mei 1945 was wel de arrestatie van onze onderdrukker Seyss-Inquart. Hij was gearresteerd in Hamburg en werd overgebracht naar Delden om verhoord te worden door generaal Crerar, de commandant van het eerste Canadese leger, die zijn hoofdkwartier toen nog op kasteel Twickel had. Seyss-Inquart werd bewaakt door Canadese soldaten en gevangen gezet in een tent bij de watertoren, tot groot genoegen van de Deldense bevolking, die belangstellend kwam kijken. We zien hem hier bij het verla ten van de watertoren, begeleid door Canadese officieren, om voorgeleid te worden voor de generaal. Tijdens het grote proces te Neurenberg tegen de Nazi-misdadigers werd ook hij ter dood veroordeeld en het vonnis is aldaar voltrokken.

73. Toen na het beeindigen van de Tweede Wereldoorlog het normale leven weer op gang kwam en ook in Delden de fabrieken weer beg onnen te draaien, liet men zich op de foto zetten toen de eerste produktie werd afgeleverd om vervoerd te worden naar de klanten. De werkers van de katoenweverij van de firma Schneider in de Peperkampweg poseren hier voor de auto van Anton Timmerman, die het vervoer regelde. Het zijn, van links naar rech ts: een wever, Frits Veltink, Willem Breukers, Jan Freriksen, mijnheer Van Loon, Bernhard Reef, J ohan Poelman, mijnheer De Wit, Jan Willem Schneider, Marie Pepers, Grada Raanhuis, Anton Timmerman, Jan Eftink, Extercate, Jan Eekers, Herman Spanjer (Koops), Baake, Meijer (uit de Es) en Gerrad Oude Groeninger.

74. Enige tijd na de bevrijding werd er op initiatief van burgemeester Van Nispen tot Sevenaer en de heren Haverkamp, Berghuis, Tinselboer, Leushuis, Aarnsen en Nijhuis een comite gevormd met als doel: autotochten voor ouden van dagen. Meestal ging men op een zaterdag in juni het uitstapje maken, met rnedewerking van particulieren die een auto hadden. Als de oudjes dan's avonds, blij en tevreden, terugkwamen, stond de muziekvereniging "Amicitia" hen bij de gemeentegrens al op te wachten en dan ging het in optocht door Delden. Lang van te voren hadden er al dames huis aan huis met een intekenlijst gelopen. Men begon altijd eerst bij de pastoor aan te bellen (die gaf het meest), De meest bekende dames die zich voor dit werk inzetten waren onder anderen: mevrouw Kernpers, mevrouw Paalberends en mevrouw Van Ommen. Zij mochten dan ook met het uitstapje mee! Hier ziet u een aantal deelnemers van zo'n uitstapje ergens onderweg, in de zomer van 1947. Op de voorgrond, van links naar rechts: Gerrad ten Voorde, mevrouw Van Ommen, Jan Keizer, mevrouw Paalberends, mevrouw Suters, mevrouw Keizer en mevrouw Kempers. Achter hen ziet u: mevrouw Visschedijk en de heer Suters,

75. In 1963 vierdede muziekvereniging .Arnicitta" haar veertigjarig jubileum. Beschermvrouwe was toen de baronesse van Twickel en voor deze gelegenheid mocht er een groepfoto gemaakt worden voor het kasteel. U ziet hier, steeds van links naar rechts, op de achterste rij: Gerad Klootwijk, een sluiswachter, Hans Poelman en een onbekende. Tweede rij: Jan Klootwijk, Jan Nijland, Willem Bruil, Johan Klootwijk, Dijkman, Bennie Mentink, Wolters, een onbekende, Jan Zengerink en Strikker. Derde rij:

Theo Kuipers, Bennie Strikker, Jan Dijkman, een onbekende, Hoek, Mentink, Dirk de Boer, Jan Sogtoen, Jan Strikker, Gerad Hietbrink, Johan Poelman, Henk Pasman, jongen Extercate, meisje Visschedijk, Ria de Jong, Johan Vos, Willem Vos, Bennie Mentink, Jan Nijland, Wolf, een onbekende, Johan Mosman en Jan Teusink. Onderste rij: jongen Dorenbusch, Paultje Vos, jongen Eftink, Bennie Dorenbusch, Joke Nijland, Ria Lammertink, meisje Dijkman, een onbekende en de tamboer-maitre van "Amiciti.a", Jan Egberink uit Borne, die zo geweldig hoog zijn stok kon opgooien en hem dan ook goed weer opving!

76. We besluiten deze serie met een opname van een van de laatste foto's die gemaakt zijn van de baronesse van Twickel, leunend op haar twee wandelstokken, op 25 mei 1971, bij de opening van de Olde Meule in Oele. Deze molen was jarenlang in het bezit geweest van Twickel en werd hierbij overgedragen aan de gemeente Hengelo. Deze molen, reeds gebouwd in 1334, brandde in 1600 af. Pas na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), in 1690, werd de molen herbouwd. Bij deze waterradmolen stonden ook nog een oliemolen, een kasteeltje en een boerderij. Rond 1800 werd het kasteeltje afgebroken en rond 19

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek