Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

95. We gaan een van de boerderijen binnen en nernen een kijkje in de gezellige keuken. Volgens een vroegere bewoner droeg deze boerderij de naarn "Ruirnzicht". De foto is ornstreeks 1905 genornen.

96. Op 17 december 1926 werd de rooms-katholieke Willibrordkerk ingewijd , Dit kerkgebouw van architect P.G. Buskens was verrezen op de hoek van de Beukelsdijk en de Jagthuisstraat, ongeveer op de p1aats waar tot 1915 de boerderij "J agthuis" stand.

97. Ten zuiden van de Beukelsdijk ligt de Burgerneester Meineszlaan, De bebouwing in deze laan heeft in de loop der jaren nauwelijks een verandering ondergaan. De foto is genomen vanaf het Burgerneester Meineszplein. Geheel links is het begin van de Van Oosterzeestraat te zien. Op de hoek van de Burgemeester Meineszlaan en de Van Oosterzeestraat heeft van 1911 tot 1924 een gereformeerde noodkerk gestaan.

98. In de Van Oosterzeestraat staat de kleine Martha Stok, kleindochter van de bekende Rotterdamse gereformeerde predikant A. van Veelo, op een nog niet met auto's gevulde rijweg, Op de achtergrond is de rij huizen tussen de Burgemeester Meineszlaan en de Gerrit van de Lindestraat te zien.

99. Op 2 februari 1924 vond de eerstesteenlegging van het gereformeerde kerkgebouw aan de Tidemanstraat plaats. Deze plechtigheid werd verricht door dominee R. Zijlstra, van 1916 tot 1941 predikant bij de Gereformeerde Kerk van Delfshaven. Op de foto zien we dominee Zijlstra met in zijn hand de stichtingsoorkonde, die in de muur wordt gemetseld. Het kerkgebouw is in 1974 gesloten en afgebroken.

.. -~

100. Als we de Tidemanstraat uitlopen, komen we in de Vierambachtsstraat. Met haar vele winkels vormt deze straat een trekpleister vo or de buurtbewoners. Op de foto is links het begin van de De Jagerstraat te zien. Rechts, achter de wagen van liin 4, ligt de Gerrit Jan Mulderstraat.

101. In het verlengde van de Vierambachtsstraat liggen de Eerste en Tweede Middellandstraat. In de Eerste Middellandstraat rijdt Iijn 5 met een open bijwagen, op weg naar de Oude Dijk, Geheel rechts op de foto ligt het Tiendplein. In de pan den met de torentjes zijn de slagerij van Rosenthal en de winkel in koloniale waren en comestibles van Maaten gevestigd. De straat waarvan het begin links te zien is, is de Korte Bajonetstraat.

Wcstkruiskade

102. Als we bij het Tiendplein blijven staan en ons omdraaien, dan krijgen we dit beeld van de Westkruiskade te zien. Het is een beeld van deze straat zoals we ons dat nauwelijks voor de geest kunnen halen. Achter de buurtbewoners, die ten gerieve van de fotograaf de voorgrond vullen, zien we de reeds lang geleden verdwenen rij lage huisjes aan de Adrianastraat. Geheel links ontdekken we een bekend punt: de lage huizen tussen de Palmstraat en de Coolsestraat (eens de grens tussen Rotterdam en Delfshaven).

103. Ten westen van de Adrianastraat ligt de Bajonetstraat. Vanuit de Sehietbaanstraat kijken we in deze lange, smalle straat. In de laatste jaren heeft de Bajonetstraat nogal wat veranderingen ondergaan. Veel huizen zijn gerenoveerd; andere zijn door nieuwbouw vervangen, zoals de panden reehts op de foto.

<;
"
..,
<:
~
,~,
r':':,
.g ~
?... c::
~
~ -'
<;
c
ai
(L'
;(0
5
F.i
r-- 104. Aan de Schietbaanstraat staat het in 1889 door architect A.C. Hijde1aar ontworpen kerkgebouw van de Katholiek Apostolische Gemeente. Even verderop is een van de gebouwen van het Kinderhuis van de Hervormde Gemeente te zien, Op de gevel van dit pand zijn de volgende bijbelteksten aangebracht: Ik ben de Goede Herder en Ik zal u geen Weezen laten. Het grote gebouw naast het Kinderhuis is de Industrieschool (thans scholengerneenschap voor lager beroepsonderwijs).

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek