Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

105. De Schietbaanstraat komt uit in de Van Speykstraat. Op de hoek van deze straat en de Nieuwe Binnenweg stond tot 1906 de villa die op de foto is afgebeeld. De villa, die grensde aan het Kinderhuis, werd onder anderen bewoond door ir. J.1. van Waning en ir. C.A. Jolles.

106. Op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Josephstraat heeft de fotograaf heel wat belangstelling gekregen van de buurtbewoners. Het hoekpand is enige tijd geleden onder de slopershamer gevallen. Rechts is een gedeelte te zien van het nog niet bebouwde Land van Hoboken.

107. We wandelen even verderop de Mathenesserlaan in. Aan deze laan (niet aan de 's-Gravendijkwal, zoals de foto vermeldt) werd op 26 april 1898 het weeshuis van de Israelitische Gemeente geopend. Ret was een schepping van architect W. Mo1enbroek. Ret gebouw b1eef tot 26 februari 1943 als weeshuis in gebruik. Op die datum werd het op last van de bezetter ontruimd. Na de oorlog werd er een postkantoor in gevestigd. In 1982 is het gebouw afgebroken en vervangen door een kantoorgebouw. Ret woonhuis links op de foto is onlangs ges1oopt.

roeten uit 'Rotterdam

108. We maken even een uitstapje naar de 's-Gravendijkwal. Aan deze weg zien we de hervormde Nieuwe Kerk staan. De straat op de voorgrond is de Zwaerdecroonstraat. De door architect B. Hooykaas ontworpen kerk werd op 23 juni 1903 in gebruik genomen. Ruim zeventig jaar later, op zondag 12 mei 1974, yond de laatste dienst in deze kerk plaats, Korte tiid daama viel ze onder de s1opershamer. Op de plaats van de kerk wordt thans een complex voor klein ere bedrijven gebouwd.

Rottcrdru - :3('1, rm laan

109. Een van de zijstraten van de 's-Gravendijkwal is de Schermlaan. Ret uiterlijk van deze laan is in de loop der jaren weinig veranderd. De naam van de laan houdt de herinnering levend aan de schermen van de schietbanen, die hier vroeger lagen.

------.,

R.K. St. Elisabethskerk aan de Mathenesserlaan tf Rotterdam. r-: Architect P. G. BUSKENS.

110. We vervo1gen onze wandeling in de Mathenesserlaan en zien daar de kathedra1e kerk van de H.H. Laurentius en Elizabeth staan. De foto's tonen ons het oorspronkelijke ontwerp van architect Buskens. Voor dit kerkgebouw werd op 1 april 1907 de eerste steen gelegd, Voor1opig werd slechts tweederde gedeelte van het gebouw opgetrokken. In het begin van de jaren twintig is de kerk voltooid. De voorgeve1 en de toren ziin anders uitgevoerd dan in het ontwerp was aangegeven.

Groeten uit ~ otter dam

)'<~~mraadsiIl9el

111. De monumenta1e Heemraadsbrug werd in 1903 gebouwd in de Mathenesserlaan over de Heemraadssingel. Op de foto heeft de brug nog haar vier lantaarns. Deze ziin reeds lang geleden verdwenen. Rechts zien we het door architect J. Verheul ontworpen gebouw van het Rotterdamsch Sanatorium. In dit op 2 april 1903 in ge bruik genomen pand was na de oorlog het hoofdkantoor van de Ogem gevestigd. Het gebouw werd in de jaren zestig gesloopt en vervangen door een nieuw groot kantoorpand.

112. Niet ver van de Heemraadsbrug ligt over de Heemraadssingel het zogenaamde takkenbruggetje , Dit bruggetje werd in 1983 afgebroken. Op deze plaats is een nieuwe brug gebouwd, die evenals haar voorgangster, een fraai onderdeel van het singel-landschap vormt. Op de achtergrond zien we de Schietbaanlaan met haar middenpad en de dubbele rij bomen.

113. Op deze foto zien we dr. K. Schilder in de studeerkamer van zijn waning aan de Mathenesserlaan 456. Schilder was van 1928 tot 1933 als predikant aan de Gereformeerde Kerk van Delfshaven verbonden. In 1944 had onder zijn leiding de scheuring binnen de Gereformeerde Kerken plaats, die in onze vaderlandse kerkgeschiedenis bekend staat als de Vrijrnaking.

114. We keren op onze schreden terug en wandelen via de Claes de Vriese1aan naar de Nieuwe Binnenweg. Op een mooie dag omstreeks 1900 wandelt mevrouw G.M. Maas Geesteranus-van Nus met haar beide kinderen over de Nieuwe Binnenweg. De wandelaars steken juist de rijweg van de Claes de Vrieselaan over. In het hoekpand zetelde in die tijd de Koninklijke Confederatie, een handel in fijne v1eeswaren.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek