Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

115. Enige jaren later treffen we bij hetzelfde hoekpand dit gezelschap aan. In het pand is sinds kort de slagerij van A.C. Ammerlaan gevestigd, De eigenaar en zijn knechts poseren voor de ingang van de winkel. De foto dateert vermoedelijk van 1906, het jaar waarin Ammerlaan zijn slagerij in dit pand vestigde.

/

/

Ro terdam. Claes de IIrieselaan.

116. Omstreeks 1930 is het nog vrij rustig in de Claes de Vrieselaan. De foto toont de 1aan ter hoogte van de Nieuwe Binnenweg. Rechts staat het pand dat op beide voorgaande foto's te zien is. Het hoekpand met de zonneschermen, waarin de winkel van C. Jamin is gevestigd, is in 1983 gesloopt. Op de plaats van de "artistieke bloembinderij" staat thans een patattent.

117. We zien hier het Heemraadsplein, gefotografeerd omstreeks 1907. Op de achtergrond staan de huizen aan de Heemraadssinge1 tussen de Volmarijnstraat en de Nieuwe Binnenweg, Van deze huizen zijn de meeste inmiddels afgebroken. In het nog bestaande pand op de hoek van de Nieuwe Binnenweg was destijds de brood- en banketbakker R. van Eck gevestigd.

Rotterdam

118. Op de hoek van het Heemraadsplein en de Heemraadsstraat treffen we een grote groep kinderen aan. Verrnoedelijk zijn ze door de fotograaf in hun spel gestoord. In de verte zijn nog enige huizen aan de Pupillenstraat te zien. In het tweede huis reehts op de foto woonde in de jaren dertig de bekende koordirigent en eomponist Marinus Egberts (I888-1967).

119. Omstreeks 1885 verrees op een terrein aan de Nieuwe Binnenweg het pand van de Rotterdamsche Broodfabriek "De Korenaar". De fabriek, die ge1egen was tussen het Heemraadsplein en de Korenaarstraat, werd in 1atere jaren met een nieuw gebouw aan de straatzijde uitgebreid. "De Korenaar" was, blijkens opschrift en wapen aan de geve1, "hofleverancier" .

Ruilstraat

120. Vanaf de Nieuwe Binnenweg kijken we in de Ruilstraat. Deze straat, die rand de eeuwwisseling werd bebouwd, is nog een eehte woonstraat gebleven. Er zijn enige buurtwinkels en kleine bedrijfjes gevestigd. Verder staat in deze straat de Rehobothsehool voor protestants-christelijk lager onderwijs. Op de foto zien we geheel reehts nog een klein gedeelte van een wagen van lijn 8, die op weg is naar Sehiedam.

Gro~~ ·un ~otterdam

121. We zijn inmiddels bij de Duyststraat aangekomen. Van deze straat is links op de foto het begin te zien. Ret paard, waarvan een gedeelte is te zien, zal waarschijnlijk behoren bij de paardetram, die in de Duyststraat zijn eindpunt had.

122. We gaan even in de Duyststraat een kijkje nemen. Het be1angrijkste bouwwerk in deze straat is de van 1902 daterende gereformeerde kerk. Naast woonhuizen en scho1en treffen we in deze straat ook enige pakhuizen en winkels aan. Gehee1links op de foto van omstreeks 1914 zien we de aardappelen- en groentenhandel van G. van Heiigen; daarnaast staat de kruidenierszaak van mevrouw Kok-van Boven.

123. Aan de Passere1straat, een zijstraat van de Duyststraat en de Schoonebergerweg, stond de Openbare ULO-schoo1 voor meisjes. Jaren1ang werd deze school geleid door mevrouw S.C. Pieterse-Wiltschut. Op de foto van omstreeks 1916 is een van de "k1assen" te zien.

AeJbre htstraa Rot ram.

-

124. De 1aatste ziistraat van de Nieuwe Binnenweg, waar we 1angskomen, is de Ae1brechtsstraat. De straat werd in het 1aatste decennium van de vorige eeuw bebouwd. De huizen op de achtergrond staan aan de Van der Hilststraat. De foto geeft het gewone straatbeeld te zien: spelende kinderen op een autoloze middenweg, moeders in de deuropening, een lege handkar. Kortom een beeld waarvan een zekere rust uitgaat.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek