Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

R.a'r:iam - parkhaven. Rivierpolitie

5. Ten zuiden van de Westzeedijk werd in het eerste decennium van deze eeuw een drietal havens aangelegd. Een van deze havens is de Parkhaven, gelegen ten westen van Ret Park. Sinds 1933 doet de Parkhaven niet aileen dienst als ligplaats van schepen. Toen in dat jaar de Parksluizen in de Westzeedijk gereedkwamen, werd de haven een onderdeel van de nieuwe waterverbinding tussen de Delfshavense Schie en de Nieuwe Maas. De foto toont de haven nog in haar oude staat met het houten bureau van de Rivierpolitie.

;'-.-..;. .. -~ - -

,- - ---~-.-

~- -- ---

---~~::fz=--

6. De Sint Jobshaven werd tussen 1906 en 1909 gegraven, In 1912 verrees aan deze haven het silopand Sint Job van de N.V. Blaauwhoedenveem. De naam Sint Job herinnert aan de kapel die in de middeleeuwen in Schoonderloo stond en, naar wordt beweerd, aan deze heilige was gewijd.

(t)r:oet~n uit -:Rotterrctom

7. De meest westelijke haven is de Schiehaven. Deze kwam in 1908 gereed. De foto moet omstreeks dat jaar genomen zijn. Rechts op de foto is men bezig met het verladen van kolen. Wat meer op de achtergrond liggen enige schepen van de Holland-Amerika Lijn voor anker. Daarachter zien we de contouren van de elektriciteitscentrale.

8. De Rotterdamsehe Lloyd vestigde zieh in 1908 ten zuiden van de zojuist gereedgekornen Sehiehaven. Aan de kade zien we reehts een gedeelte van het in 1907 gebouwde stoomsehip "Kawi". Dit schip werd in 192 7 naar Turkije verkoeht.

9. We nemen hier een kijkje op het erf van de boerderij van de veehouder A.I. van der Va1k Jzn. Deze boerderij, die omstreeks 1910 is afgebroken, stond aan de Westzeedijk ter hoogte van de huidige Pieter de Hoochweg. Op het erf zien we de boer, die op het punt staat er met paarden en wagen op uit te trekken.

10. Vanuit de Pieter de Hooehstraat zien we het oude gebouw van de Neder1andse Eeonomisehe Hogesehoo1 (voorheen Hogere Handelsschool) aan de Pieter de Hoochweg liggen. Links staat de Hogere Zeevaartschool, terwijl we reehts een gedeelte van de Anglicaanse Sint Mary's Church zien. Deze gebouwen zijn tussen 1910 en 1916 ten noorden van de Westzeedijk verrezen. In het oude gebouw van de hogeschool is thans het Rotterdams Conservatorium gevestigd.

11. In de jaren twintig van deze eeuw werd de Coolhaven gegraven. De totstandkoming van deze haven was een grote verbetering voor het scheepvaartverkeer, dat voordien gebruik moest maken van Aelbrechtskolk, Voorhaven en Schiemond met zijn vele sluizen. Over de Coolhaven werd de Pieter de Hoochbrug gebouwd als verbinding tussen de Pieter de Hoochweg en de Heemraadssingel. De brug werd op 1 november 1932 in gebruik genomen. De foto toont ons de brug kort na de opening met op de achtergrond de huizen aan de Rochussenstraat.

12. De Schoonebergerweg kwam in het verleden op de Westzeedijk uit. Aan deze weg, die even buiten de bebouwde kom van het oude De1fshaven lag, stond de openbare lagere school. Op de van 1918 daterende foto zien we de beide vleugels van het schoolgebouw met in het midden de woning van de hoofdonderwijzer. Ret schoolcomplex, dat ongeveer gelegen was ter plaatse waar thans de Eerste IJzerstraat de Willem Buijtewechstraat kruist, is eind 1927 afgebroken. In de laatste jaren van zijn bestaan was het gebouw in gebruik als kazerne van de Militaire Politie.

13. Ten westen van de Schoonebergerweg stonden onderaan de Westzeedijk enige woonhuizen. De foto toont de huizen, zoals deze er in de winter van 1905 uitzagen. Achter de huizen liep een pad dat de naam Decimaweg droeg. De huizen moeten omstreeks 1910 zijn gesloopt.

'.

14. Aan de Decimaweg lag de buitenplaats "Decima". Deze buitenplaats was van 1850 tot 1920 eigendom van de famille Van Staveren. Op de foto zien we de toegangspoort met de gotische letters, die door een matroos zijn vervaardigd tijdens de terugreis van het eiland Decima naar Nederland. Het pand, dat in verband met de ophoging van het terrein ten noorden van de Westzeedijk op de nominatie stond om gesloopt te worden, is op 10 okto ber 192 7 door brand verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek