Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. Op een terrein tussen de Westzeedijk en de Ruigeplaatweg verrees in de jaren 1909 tot 1911 het gebouw van de firma Stokvis. In 1926 woedde in dit gebouw een hevige brand. Stokvis verp1aatste in de jaren zeventig zijn bedrijf naar de S1aak. Thans is in het gebouw de Dienst van het Kadaster gevestigd.

Groeten uit 'Rotterdam

Ruige Plaat (Oud Delftshaven)

Uitg. J. G. Vlieger, Rotterdam.

16. Alvorens ons te begeven naar de straten en havens in het hart van het oude Delfshaven, gaan we een bezoek brengen aan de Ruigeplaat. Op deze zandplaat, gelegen in de Nieuwe Maas voor het oude stadje, vestigden zich in de loop der jaren enige bedrijven, zoals een cementfabriek en een houtkoperij. De foto toont de Ruigeplaat met zijn bedrijven en watertoren. Op de voorgrond ligt het water van de Middenkous.

17. De watertoren op de Ruigeplaat troont op deze foto uit de jaren twintig nog in volle glorie. Dit van 1888 daterende bouwwerk viel in 1968 onder de slopershamer.

18. Ten behoeve van het scheepvaartverkeer werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw de Ruigeplaat doorgraven. Zo ontstond de Schiemond, het water waardoor de schepen vanuit de Middenkous naar de Nieuwe Maas konden varen. In de Schiemond kwam een sluis te liggen, terwijl de beide delen van de Ruigeplaat door middel van een brug met elkaar werden verbonden.

Oost Kousdyk QuO. Delfshavcu,

19. Hier zien we de Oostkousdijk, die de Ruigeplaat met de Westzeedijk verbindt. Links van de dijk ligt de Middenkous, met het zwembad dat tot 1912 heeft dienst gedaan. Het bad is door mid del van een bruggetje vanaf de dijk te bereiken. Rechts op de ioto is de oliemolen "De Hoop" aan de Ke1dermakerswerf te zien.

Groeren uir Rotterdam

20. Ret oude zwembad aan de Oostkousdijk werd in 1912 vervangen door een fraaie zweminrichting, die ge1egen was ten oosten van de Koushaven. De bassins van deze inrichting waren gehee1 in de rivieroever ingegraven en van het buitenwater afgesloten. Door in- en uitlaatbuizen werd in de geregelde waterverversing voorzien. Op de foto zien we hoe enige dames in dit nieuwe bad les krijgen. Op de achtergrond ligt het stoornschip "Borneo" afgemeerd aan de Pelgrimskade.

21. Aan de Middenkous werd in 1932 een hal voor de visafslag in gebruik genomen. Deze hal werd in 1954 gemodemiseerd en vergroot. De foto is kort na de opening van de hal gemaakt. Op 14 mei 1965 yond de laatste visafslag plaats.

22. In 1904 werd de scheepswerf van Wilton van een terrein bij de nieuwe Parkhaven verplaatst naar de Westkousdijk, op het westelijke gedeelte van de Ruigep1aat. Op de omstreeks 1920 genomen foto zien we het stoomschip "Rijndam" van de HollandAmerika Lijn in het dok liggen. De huizen op de achtergrond staan aan de Hudsonstraat.

Achterhaven - Delfshaven

23. Vanaf de Ruigeplaat werpen we een blik op het oude Delfshaven. We zien in de verte de molens en het kerkje liggen, waaraan we nog de nodige aandacht zullen besteden. Ret water waarin de boten liggen, is niet de Achterhaven, maar de Middenkous.

24. In de Schoonderloostraat zien we enige gebouwen van kerkelijke signatuur, zoals de kerk van de Heilige Petrus. Dit kerkgebouw, dat in 1929 naar een ontwerp van architect Pierre Cuypers werd gebouwd, was oorspronkelijk bestemd voor de rooms-katholieke schippers. In 1952 werd het een parochiekerk. Ze werd in 1974 voor de eredienst gesloten en ruim een jaar later afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek