Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

25. In 1884 werd aan de Schoonderloostraat een rooms-katholieke meisjesschoo1 gesticht. Ret onderwijs aan deze lagere school was in handen van de zusters franciscanessen van Dongen. Ret gebouw waarin de school gevestigd was, is inmiddels afgebroken. Geheel rechts op de foto is nog een fragment van het dak van de in 1898 gestichte jongensschool te zien.

Y.a'l~nsbat 'Oud Delfshaven)

3roe'rn ut otterdam

26. De notabelen wonen op een kluitje aan de Hoofdstraat, in enkele villa ~ benedendijks en in een aantal bescheiden herenhuizen bovendijks. Aldus Kees Rijnsdorp in zijn boek "De Schuldige". De Hoofdstraat is de Havenstraat, de belangrijkste straat in het oude Delfshaven. Rechts op de foto zien we de herenhuizen en op de achtergrond staan de bornen waarachter de benedendijkse bebouwing ligt.

27. In het grote pand op de Havenstraat 183 was rond de eeuwwisseling de apotheek van I.A.M. Vuy1steke gevestigd. Later werd deze verplaatst naar de Schiedamseweg. Het pand staat er nog en doet thans dienst als praktijkruimte voor twee huisartsen. Voorts heeft de Bewonersorganisatie De1fshaven hierin enige vertrekken tot haar beschikking.

28. Rond de eeuwwisseling wandelen op de Havenstraat twee dames, die zo uit een boek van Couperus lijken te zijn gestapt. Ret zijn de dames A. Lourens en N.J.W. van Mens. Zojuist zijn ze de Korte Schoonderloostraat gepasseerd. Vermoedelijk zijn ze op weg naar het huis van laatstgenoemde, het notarishuis op nummer 146.

29. Een ander beeld uit dezelfde tijd geeft deze foto. We zien hier de kinderen A. en W. Benz en J. van der Mark, die zich op het trottoir aan de oostzijde van de Havenstraat vermaken. Ret torentje behoort toe aan het nog bestaande herenhuis "Nooit volmaakt". In het pand geheellinks was in die tijd Uitgeversmaatschappij v/h J.W. van Leenhoff & Zoon gevestigd.

30. We blijven nog even op de Havenstraat en komen daar mevrouw B. VerrneijdenRotscheidt tegen, die vermoedelijk inkopen heeft gedaan. Ze passeert hier het huis van notaris A. van Mens. Achter haar zien we de paardetram aankomen, die op weg is naar het Lage Erf.

31. We nemen nu een kijkje in het in 1863 ingewijde kerkgebouw van de Heilige Antonius Abt, waarvan u op de vorige foto het exterieur reeds zag. De kerk had qua vorm meer weg van een protestants bedehuis. Het was een langwerpige ruimte zonder pilaren, die geheel gevuld was met banken. De foto toont ons het interieur zoals dat er in het begin van deze eeuw uitzag, Achter het altaar hangt het zogenaamde Piet Heynskruis, dat volgens de overlevering nog afkomstig is van de in 1628 veroverde Zilvervloot.

32. Omdat het ve1e gebreken ging vertonen, werd het kerkgebouw in 1918 buiten gebruik geste1d. De rooms-katholieke bewoners van De1fshaven gingen voor1opig ter kerke in een noodgebouw aan de Mathenesserdijk. Het oude kerkgebouw werd daarna a1s ops1agplaats gebruikt. In 1933 kwam het definitieve einde van het gebouw. Deze foto uit 1929 toont het kerkgebouw in een onttake1de toestand. In de voormalige pastorie, links op de foto, was de Eerste Neder1andsche Fabriek van Manometers gevestigd.

33. De Havenstraat is voor de bewoners van het oude Delfshaven altijd de winkelstraat bij uitstek geweest. De foto laat ons enige van de winkels zien. Links poseert kapper W. Manifarges in de deuropening van zijn zaak. Daarnaast zien we de melkhandel van C. van Holst. Ook hier een open winkeldeur. Hier staat Bartha van Roon, schoonzuster van Van Holst. Het daarnaast gelegen pand met de goedgevulde etalage herbergt de manufacturenzaak van de gezusters Troost. In het linker klokgevelpand werd in 1894 de literator Kees Rijnsdorp geboren.

34. De ouders van de heer C. van Holst (zie vorige foto) had den eveneens een melkhandel op de Havenstraat. Op deze foto uit de jaren dertig poseert het echtpaar Van Holst-Poot achter de toonbank in hun winkel. Behalve zuivelprodukten waren er in de winkel oak diverse vleeswaren te koop, getuige het bard dat op de achtergrond te zien is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek