Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. De vissersschepen zijn uit de Achterhaven verdwenen. Ze hebben plaats moeten maken voor een tweetal driemasters, de "G1enalton" en de "G1enesk". De Achterhaven werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw gegraven als tweede haven in dit gebied. Vandaar dat men vanouds sprak over de Nieuwe Haven, een naam die tot 1886 in zwang bleef

46. Ornstreeks 1929 kiekte de fotograaf dit 1euke tafereeltje aan de Achterhaven. Ret speelt zich af tegen het decor van het negentiende-eeuwse Hofje van Duyl, gelegen ten noorden van de Lange Dijkstraat. Dit hofje is in 1930 afgebroken.

47. De aanblik van de Buizenwaal met de achtererven van de huizen op de Havenstraat doet nogal rommelig aan. De Buizenwaal is in het begin van de zeventiende eeuw ontstaan, toen vanaf de kromming Westzeedijk-Havenstraat naar het Oosterhoofd een nieuwe dijk (de Waaldijk) werd aangelegd. Het water dankt zijn naam aan de haringbuizen, die hier hun ligplaats kregen,

48. Op 31 augustus 1911 bracht Piet Heyn weer eens een bezoek aan zijn geboorteplaats. In een drieta1 sloepen kwam de v1ootvoogd met groot gevo1g door de Achterhaven geroeid. Dit bezoek yond plaats ter ge1egenheid van de verjaardag van de Koningin en van de vijfentwintigjarige herdenking van de vereniging van De1fshaven met Rotterdam. Op de foto zien we een van de sloepen bij het Oosterhoofd.

49. Aan het Middenhoofd staat de moutmolen "De Distilleerketel". In de jaren dertig werden de wieken van de van 1727 daterende molen verwijderd. Dit was het begin van een gestadig verval van het eens zo fraaie bouwwerk. Wat er heden ten dage van het bouwwerk over is, mag de naam "mo1en" nauwelijks hebben. De Stichting Stadsherstel Rotterdam heeft echter plannen om de molen te restaureren. Helaas is enige jaren geleden de oude bebouwing in de directe omgeving van de molen gesloopt en vervangen door moderne woningen.

50. We zijn thans op de Voorhaven aangekomen. Een groot aantal binnenschepen heeft een ligplaats in deze haven gevonden. Door de ontbladerde bomen heen kunnen we een groot gedeelte van de bebouwing zien. Geheel rechts ontwaren we een fragment van het grote gebouw van distilleerderij Henkes (thans in gebruik als kunstenaarscentrum). Heel in de verte ontdekken we tussen de scheepsmasten het silhouet van de molen aan het Middenhoofd. Aan de oostzijde van de haven stond het geboortehuis van de schilder Kees van Dongen.

51. Als we ons omdraaien krijgen we dit gedeelte van de Voorhaven te zien. Het hoge pand dat gedeeltelijk achter de bomen schuilgaat, is het pakhuis "De Dubbelde Palmboom"; hierin is thans het Historisch Museum gevestigd , Achter de Piet Heynsbrug, die we achter de scheepsmasten zien, ligt de Aelbrechtskolk met de hervormde Oude Kerk.

52. We zien hier de in 1873 gebouwde ophaalbrug, die bekend staat onder de naam Piet Heynsburg, Daaronder ligt de sluis, die eveneens de naam van de vlootvoogd draagt, Aan de Aelbrechtskolk, die aan de andere zijde van de brug ligt, staat de Oude Kerk met haar achttiendeeeuwse barokgevel. Naast de kerk staat het voormalige raadhuis van Delfshaven, waarin sinds enige jaren de Atlas van Stolk is ondergebracht.

Groeten uit 1{otlerdam

de )oll< (Oud yelfshmn)

53. Aelbrechtskolk en Voorhaven waren eeuwenlang van groot belang voor de binnenscheepvaart. AIleen via deze beide wateren konden de schepen vanuit de Delfshavense Schie in de Nieuwe Maas komen. Op de foto zien we hoe enige binnenvaartschepen door de Piet Heynssluis varen.

54. Een van de bekendste gebouwen in Delfshaven is ongetwijfeid het van 1653 daterende Zakkendragershuisje. Dit gebouwtje werd vroeger ook weI "Kraanhuis" genoemd, omdat in een van de vertrekken de grote val- of schotdeur van de kraansluis hing, die door middel van raderen kon worden opgewonden. De bovenverdieping van het Zakkendragershuisie was in het verleden ais gevangenis ingericht.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek