Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

65. Hier zien we het emplacement van de havenspoorweg bij de Vierhavenstraat en de Hudsonstraat. Van laatstgenoemde straat zijn de huizen op de foto afgebee1d. De foto is genomen in 1916. In dat jaar werd de voetgangersbrug, die beide straten met e1kaar verbond, gebouwd.

66. De havenspoorlijn werd in het begin van deze eeuw aangelegd als een verbinding tussen het havengebied en de bestaande spoorlijn. In de loop der jaren werd deze lijn de natuurlijke westgrens van de wijken Bospolder en Spangen. Bij het aanleggen van de spoorlijn deden zich nogal wat problemen voor. Op de foto uit 1905 is te zien dat tijdens het opspuiten van de grond ten behoeve van de onderbouw van de spoorbaan een grondverschuiving plaatsvond.

67. We ver1aten de havenspoorlijn en begeven ons naar de ten noorden van de Bospo1der ge1egen Schiedamseweg. Deze weg werd rond 1910 aangelegd a1s een rechtstreekse verbinding tussen De1fshaven en Schiedam. Voor het verkeer was dat een he1e vooruitgang. Voordien was men namelijk aangewezen op de bochtige Mathenesserdijk. Op de foto zien we lijn 8 aankomen, die op weg is naar Schiedam. Links ligt het terras van cafe Concordia, terwijl we rechts het begin van de Schans zien.

... ---- ----

68. Van de Schiedamseweg naar de Mathenesserdijk loopt de Noordschans. V66r de aanleg van eerstgenoemde weg kwam dit straatje op de Schans uit. De foto toont ons de wagenmakerij van A.G. Homberg aan de Noordschans. Het van 1892 daterende pand staat er nog en is thans in gebruik bij de Industrie- en Handelsonderneming Inhuro.

Rotterdam - Schiedamscheweg

69. Op deze foto zien we het gedee1te van de Schiedamseweg dat op 31 maart 1943 werd verwoest ten gevolge van een Amerikaans bombardement. Bij dat bombardement werden grote delen van de wijken Tussendijken en Bospolder met de grond gelijk gemaakt.

70. Aan de Schiedamseweg verrezen in 1929 het klooster "Regina Pads" en een tweeta1 jongensscholen voor rooms-katholiek lager onderwijs. Geheel rechts op de foto zien we het houten politiebureau, dat na het gereedkomen van het k1ooster- en scholencomp1ex naar het Marconiplein werd verp1aatst. Ret gehele complex werd bij het bombardement in 1943 verwoest.

1

71. Het Mareonip1ein is op deze foto van omstreeks 1935 nog een open v1akte. Links ligt het nieuwe gedeelte van de Sehiedamseweg. Uit de riehting Sehiedam is lijn 8 op het plein aangekomen. Gehee1 reehts zien we een gedeelte van het houten politiebureau, dat tot 1929 aan de Sehiedamseweg stand.

72. Voor de bemaling van de bouwterreinen in de polder Spangen werd in 1915 aan de Spaansebocht in de nabijheid van de havenspoorlijn een rioolgemaal gebouwd. De foto toont ons het vrijwel voltooide gemaal. Op de achtergrond is de Mathenesserdijk te zien.

73. Ten westen van de Spaansebocht ligt de Laanslootseweg. Voor de Tweede Wereldoorlog was het een 1andweg, waaraan boerderijen stonden. In 1941 werd de laatste boerderij, "Vree1ust" genaamd, gesloopt. Op de foto uit de jaren twintig zien we de achterzijde van deze boerderij, Naast de ingang van het me1khuis staat het dienstmeisje van de veehouder .L.P. van der Enden. De andere meisjes zijn de zusjes A.I. en A.A. Hofstede, dochters van de latere eigenaar van de boerderij.

74. De Mathenesserdijk is van oorsprong een onderdee1 van Schielands Hoge Zeedijk. Gedeeltelijk ligt de dijk langs de De1fshavense Schie. Ret andere gedeelte slingert zich tussen de Nieuw-Mathenesserpo1der en de Spangesepolder door. Onder 1angs de dijk reed van 1881 tot 1906 de stoomtram naar Schiedam. De foto laat de tweede bocht in de dijk zien. Deze bevindt zich ter hoogte van het huidige P.C. Hooftplein,

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek