Den Bommel in oude ansichten

Den Bommel in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakelaar
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3237-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Bommel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dank nu aller God

Met blijde ju bel zangen

Van hem is het heugelijk lot Wat wij van hem ontvangen Hij gaf ons als weleer

Een burgemeester weer Daarom in hem verblijd

Ons dank lied hem gewijd Laat ons nu al te saam

De burgemeester eren Mocht hij wijs en bekwaam Ons dorp nog lang regeren Regeer in rust en vree

Is onze kinder bee

17. Ter gelegenheid van de installatie van burgemeester jonkheer Stern (1910) is dezc foto voor het gemeentehuis genom en. Het klokje boven het gemeentehuis werd 's zondags bij het bekend maken van een huwelijksafkondiging geluid en wel om twaalf uur 's middags, Deze afkondiging werd toentertijd gedaan door Hoefnagel. Als het klokje luidde hadden de mensen een gezegde: "Er vaIt er weer een van de trap". Enkele namen van personen die op de foto staan zijn, van links naar rechts: Leen Westdijk, Izaak van Zan ten, Spiering uit Ooltgensplaat als rijksveldwachter, onbekend, Joost den Braber, drie onbekenden, Leen Wolfert, Rens Wolfert, burgemeester en mevrouw Stern, mejuffrouw Koos Bakker, J. Valentijn Holleman (met hoge zijden hoed), mejuffrouw Kee Tamboer, M.A. v.d, Sluijs (smid) en Jan Geelhoed (met pet). Van de meisjes in witte jurken kennen wij:

Lenemie Kerpel, Gerrie Veenstra, Jaantje Zuidijk, Jannetje Berkhof en Toos Snijder. Vermelden we nog dat de heer Johannis Mijs - toen de gemeente zelfstandig werd - de stichter is geweest van dit gemeentehuis.

18. Ret gemeentehuis van Den Bommel. Dit pand was eerst de woning van de famille Van Weel, Door de gemeente werd het na de verwoesting van het oude gemeentehuis in de oorlog 1940/45 tot secretarie ingericht. In 1947 werd dit pand aangekocht door de gemeente voor tienduizend gulden. Aan de achterzijde werd een nieuwe raadzaal bijgebouwd, die tevens als trouwzaal diende. Na de samenvoeging van de gemeenten Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude Tonge (nu Oostflakkee) is het pand verkocht en is er het garagebedrijf van M.A. v.d. Sluijs in ondergebracht. Ret tableau met het gemeentewapen van Den Bommel is boven de ingang ingemetseld.

19. De zitting van de gemeenteraad toen Den Bommelnog een zelfstandige gemeente was. Van links naar reehts ziet u de heren: De Baar, Zuidzijde, K.V.P.; 1. Vervloet, Achthuizen, K.V.P.; l.A. Jongeling, eerste wethouder, C.H.V.; burgerneester W.H. v.d. Harst, A.L. Munters, gemeentesecretaris; Jac. Hokke, tweede wethouder, A.R.; Abr. Lokker Antzn., A.R.; W.A. Lokker, C.H.V. en J. Prooij, P.v.d.A.

20. Deze boerenhofstede, thans bewoond door de familie A. Wesdorp, was vroeger een meestoof, "De Koningsstoof" genaamd, die werd gesticht in 1731. In de meestoof werden de meekrapwortels tot verfstof bereid. In het jaar 1750 waren er nog twee meestoven in Den Bommel. Rechts is de ingang van het Stoofhof.

21. Dit interessante straatje, Stoofhof genaamd (naam ontleend aan de vroegere meestoof), ligt links naast de Voorstraat. De bebouwing be staat uit schuren voor agrarische doeleinden. Het bestaat nog en wordt nog steeds gebruikt. De uitsparing in de eerste schuur aan de linkerzijde had destijds de naam van "Het Kattegat". Op de achtergrond staat de hervormde kerk. De schuren links staan achter de boerenhofstede "De Koningsstoof",

22. De Boven Oostdijk. De verlichting bestond to en uit gaslantarens. In de woning rechts op de foto, bij de tweede deur, was het snoepwinkeltje van Gerbrand Keuvelaar. De mevrouw met de keuvel is mevrouw Keuvelaar; haar meisjesnaam is Maria Roos. Op de achtergrond zien we het torentje van het gemeentehuis.

23. Nog een foto van de Boven Oostdijk. Aan belangstelling ontbrak het de fotograaf ook hier weer met. Misschien zullen er nog mensen zijn die zichzelf op deze foto herkennen. Ons is aileen maar de man met de zijden pet bekend: M. Melissant Matthzn.

24. De Oostdijk behoort tot het oudste gedeelte van het dorp. De bestrating, bestaande uit kinderkopjes, leverde in de winter nog al eens moeilijkheden op. Vele paarden gleden dan uit, vooral bij het bieten rijden. Van enkele personen kunnen we de naam noemen. Van links naar rechts zien we onder anderen: J.e. Melissant, mevrouw L. Melissant-Bakker (Lijdia) en David Wolfert (metselaar).

25. Deze foto geeft een beeld van de Boven Oostdijk. Dit was nog de tijd van lindebomen voor het huis en een oploop van de bevolking om tach maar allemaal op de foto te komen. Het huisje rechts op de voorgrond noemde men "Het Klompje"; het was een snoepwinkeltje van Keesje Roomijn. In 1910 is het afgebroken. Van links naar rechts zien we onder anderen: Arend Mijs Jobzn., A. van der Jacht en Bas Jongeling Azn., van beroep cornmissionair, die met de fiets rechts op deze foto staat. De meisjes liepen to en met lange schorten aan en breiden op straat zwarte kousen.

26. Een bekend dorpstafereel, vooral in het najaar en in de wintermaanden. Dit is kolenboer Willem Schouwenaar die met zijn witte paard voor de wagen zijn clienten aan huis bediende met kolen, sloffen en turf. Daarv66r was hij schippersknecht en leurde hij met vis langs de deuren. De kar is gemaakt van het onderstel van de omnibus die de passagiers van het Bommels station naar het dorp bracht. De foto is gemaakt op het oprel bij de Boven- en Beneden Oostdijk. Rechts ziet men nog de houten kolenschuur van Jaap Raap, later van zijn zoon Leen Raap. Nu is daar snackbar ,,'t Oprel" van Leen Geelhoed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek