Den Dungen en de Dungenaren in oude ansichten

Den Dungen en de Dungenaren in oude ansichten

Auteur
:   H. H.V.M. Maas
Gemeente
:   Sint-Michielsgestel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4706-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Dungen en de Dungenaren in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

26. Tot 1921 was er in Den Dungen een openbare jongensschool. Deze was gehuisvest in het pand waarin tegenwoordig de bibliotheek is ondergebracht. In 1921 werd door het kerkbestuur aan het gemeentebestuur het verzoek gericht om een bijzondere rooms-katholieke jongensschool voor het lagere onderwijs te mogen stichten en het bestaande openbare schoolgebouw daarvoor te mogen gebruiken. In de kerk werden de parochianen van de gewenste verandering op de hoogte gebracht. Spoedig hierna bleek dat er niet genoeg ouders meer waren voor instandhouding van het openbaar onderwijs in Den Dungen. Het verzoekschrift werd dan ook door de gemeenteraad gehonoreerd.

De verandering hield onder meer in dat de gemeente niet langer het bestuur van de school in handen had, maar dat het overging naar het kerkbestuur. Het gehele onderwijs in Den Dungen was daarmee onder de hoede van het kerkbestuur gekomen, Tot 1971 bleefhet kerkbestuur tevens schoolbestuur. Met het verdwijnen van het openbaar onderwijs in 1921 verdween ook meester Francis van Laarschot, die in 1906 meester Groos als schoolhoofd was opgevolgd. Na een korte periode Smeets kwam in 1925 meester Kustermans als hoofd van de school.

In 1931 werd deze klassefoto gemaakt. Rij 1 (achteraan): Bart Sleutjes, Toon van de Veerdonk, Jan van de Koevering, Frans van Alebeek, Toon van Alebeek, Jan Steenbergen, Pieter Steenbergen en Nard van Boxtel. Rij 2: me ester Hommes, Toon van de Koevering, Piet van Hintum, T. van der Steen, Wim van Alebeek van de Groene Weide, Nol Kluitmans en Jan Voets. Rij 3: Mies van Hintum, Toon van Hintum, Theo van der Donk, Wim Groenendaal, Jan Kluitmans, Bert Kluitmans, Jos Voets en Jos van Boxtel. Rij 4: meester Kustermans, Piet van de Vecht, Sanders, Toon van Alebeek, Mies van der Donk, Jos Groenendaal, Wim van Alebeek van de Horzik, Marinus Voets en Harrie van Boxtel. Rij 5 (vooraan): Theo van Roosmalen, Theo Kuipers, Harrie Goossens, Wim Goossens, Jo Broeren, Jos van Alebeek, Piet van der Steen en Piet van Lamoen.

De kinderen op deze foto zijn niet allemaal even oud. Broers van elkaar werden meestal tezamen gefotografeerd. AIle kinderen op een foto kostte voor de ouders ook niet zo veel geld.

27. Deze foto werd in 1919 gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Piet van Osch en Dora Ondersteijn. De kinderen achteraan zijn: Bertha Ondersteijn, Antje Smits, Anna van Osch, Betsie van Osch en Harrie Ondersteijn. De personen die daarvoor staan zijn: Klaas Spierings, Frans van de Westelaken, Theo Brekelmans, Toon van Houtum en zijn vrouw Bertha Kroon, Harrie van Osch, Mina (van Toon van N611ekes) van Grinsven, Marinus van Osch, Jans (gehuwd met) Brekelmans en Lien van de Westelaken. Zittend:

Jan Smits en zijn vrouw Jans Ondersteijn, Jan (kloosternaam Milo) Ondersteijn, het bruidspaar, Piet Ondersteijn en zijn vrouw Kaat van de Pas. De kinderen op de voorgrond zijn: Toon Smits, Wim Smits en Jet Smits, Jet van Osch en Martien Ondersteijn. Piet van Osch was gemeente-ontvanger van beroep.

Bij een huwelijk was het gebruik dat, als de aanstaande bruidegom naar het gemeentehuis ging om aan te tekenen, hij door de buurt werd "los geschoten". Hij werd dan met veel kabaal en het schieten met een j achtgeweer uitgeleide gedaan. Na het aantekenen werden de jongens uit de buurt op een flinke hoeveelheid bier getrakteerd. De meisjes kregen echter niets. Als er niet of onvoldoende werd getrakteerd, werden twee poppen, voorstellende het aanstaande bruidspaar, in een boom gehangen als teken voor iedereen dat het huwelijkspaar in gebreke was gebleven. Als spreuk hing vaak bij de poppen: , ,Hier offert men voor de arme man, die geen bier betalen kan." Het gebeurde wel eens dat het aan het huwelijk voorafgaande feest voor de buurjongens uit de hand liep. Voor pastoor Goulmy was dat aanleiding om vanaf de kansel de parochianen op het hart te drukken dat het met dit gebruik, het moeten trakteren van bier op straffe van "in d'n boom gehangen te worden" , maar eens afgelopen moest zijn. Het eerst volgende bruidsstel werd echter prompt in de boom gehangen, toen het niet trakteerde. De pastoor liet het hier echter niet bij zitten en vanaf het begin van de jaren dertig was het met dit gebruik dan ook gedaan. Als het bruidspaar het kon betalen, werd na het huwelijk nog een aparte meidenvisite voor de buurmeisjes gehouden. Op zo'n meidenvisite werden vaak stukjes voorgedragen en werden liederen gezongen.

28. Een Dungense zilveren bruiloft in het jaar 1924. Het feestvierend paar is Piet Spierings en Mieke van Oploo. Deze hadden in de Paterstraat een boerenbedrijf. De dag werd 's morgens ingezet met een misviering. Werd een zilveren bruiloft in die dagen meestal thuis gevierd, deze keer ging het zilveren bruidspaar met de naaste familie en enige goede kennissen na de mis naar het huis van Mina van Oploo op het Maaskantje.

Mina van Oploo, een zus van de zilveren bruid, was bekend vanwege haar kookkunst. Vele malen werd zij bij familiefeesten gevraagd om voor het eten te zorgen. Om er zeker van te zijn dat toeh alles goed geregeld zou worden, ging zij dan al dagen van tevoren horen wat er voorradig was in de kelder, wat er nog gekoeht moest worden en of er wel pannen genoeg waren. Maar deze keer speelde zij dus een thuiswedstrijd. Begonnen werd met een Brabantse koffietafel, waarna een stevig borreltje werd gedronken. 's Morgens kwam ook nog de naaste buurt van de Paterstraat, die als hulde de vlag voor het zilveren bruidspaar had uitgehangen, felieiteren. Zij bleven eehter niet al te lang, want de volgende dag was er een apart feest voor de buurt. In de middag yond het warm eten plaats.

Tussen de feestelijkheden door werd deze foto gemaakt. Staand, van links naar reehts: Jaantje Steenbakkers-van Oploo, Mina van Oploo, Lena van Oploo, Toon Spierings (met wit hemd), Jaap Bakker (afkomstig uit Lutjebroek; hij was in 1916 in Den Dungen ingekwartierd en was sindsdien met de familie bevriend), Piet oftewel Puk Broeren, Marie Spierings, Johan Cooijmans, Toon Cooijmans, Janus van Op100 (met glas), Nellie Berkel uit Amsterdam, Klaas Spierings (met glas; hij was de vader van de bruidegom), Jans Cooijmans-van Oploo, Jos Cooijmans, Lien Sleutjes-Spierings, Kee Spierings, Jan Spierings, Grard van Oploo (bijna onziehtbaar) en Lien Spierings. De kinderen voor het jubilerende paar zijn: in het midden Jaan, Huub en Harrie Spierings; aan de zijkanten twee kinderen van de eerder genoemde Nellie Berkel. 's Avonds werd het feest al "buurtend" voortgezet, waarbij tussentijds spontaan een aantalliederen werd gezongen. Andere muziek was er niet. Het was toen immers nog niet gebruikelijk dat er op feesten gedanst werd.

29. In 1937 vierden Jan Kivits en Bets van Gernert hun 50- j arig huweli jksfeest. Door de buurt werd voor hun huis aan het Grinsel een grote ereboog opgericht en meisjes uit de buurt zorgden voor een extra opluistering van het feest door verkleed als bruidje het gouden paarhulde te brengen. Hierna werd deze foto gemaakt. Op de achterste rij, van links naar rechts: Piet van Hem Kivits, de volgende drie personen zijn Betsie van Hem Kivits, haar man en hun kind Ellie; Jo Kivits, Harne Kivits, An van Oers, Betsie Kuypers-Kivi

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek