Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2838-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

j(old jYiiddcndorp

.FOlO ell ui~_ S. TCOJnl)(:t.t.er. Deveuter

Hotel Middendorp (sinds kart na de Tweede Wereldoorlog dependance van het gerneentehuis, waarin oak de raads-tevens trouwzaal) stand in de omgeving uitstekend bekend; de eigenaar was tevens stalhouder en hieJd er ook een rokerij op na. Het koetshuis is nog te zien onmiddellijk links van het hotel. De weg was ten tijde van het nemen van de foto, zo omstreeks 1900, al geplaveid met veldkeien. Geheel rechts de woning van de Jantaarnopsteker tevens dorpsomroeper en daarom in de volksmond de .Jclepperman" genoemd.

. den }(am

13

Hot I . tiddendurp - den Ham

14

Op deze foto uit 1905 van het hotel Middendorp staan ook nog de woning van de "klepperman" (tevens (petroleum-) lantaarnopsteker) Pas - zijn trapje ligt nog tegen de muur - en de zeer schilderachtige woning, toen bewoond door H. Schotman en wed. Ten Brinke, later cafe Poel, respectievelijk Van Waveren en Van den Berg. Op de straat is aan 't werk de gerneentewerkman G. J. Bosch. Er liggen hopen keien te wachten op gebruik als wegverharding; de stoepen voor de woningen zijn al voorzien van veldkeitjes.

Burgemeester W. Beukenkamp had een vrij groot gezin; de ruimte in het gemeentehuis overblijvend voor zijn gezin bleek spoedig te krap te zijn. Het gemeentehuis werd daarom van 1912-1920 verplaatst naar de voorste twee lokalen van de school aan de Grotestraat (linkerzijde), die leeg waren komen te staan na de ingebruikneming van de Hervormde school. Op deze foto uit 1917 burgemeester Beukenkamp en de heren Prange (later gem. secr.), Hartenhoff en Flim.

15

16

De Hammer gemeenteraad gefotografeerd in 1917, toen men vergaderde in de linkerzijde (2e lokaal) van de openbare school aan de Grotestraat. Zittend v.l.n.r. de heren Schuurman, Prange (later gem. secr.), Meesters (wethouder), Beukenkamp (burgemeester), Hartgers (wethouder) en Klein Nijenhuis. Staand v.l.n.r. de heren Heino, Van Laar, Staarman, Middendorp (logementhouder), Visscher en Gerrits.

Hoofdstraat - Den Ham.

Van west naar oost gezien de Grotestraat op deze ansicht, postaal gesternpeld in 1916. De trottoirs zijn nag vrij primitief aangelegd door het aanbrengen van wat hobbelige keien; de straat zelf - toen nog Hoofdstraat genoemd - zag er al wat beter uit. Links op de voorgrond het hekwerk voor de openbare school A.B.; daarnaast bakker Venebrugge (later Schuurman), schilder Wernekarnp-Ardesch, kleerrnaker Ten Brinke en vervolgens de woning van veldwachter Flim; de kerktoren op de achtergrond,

17

18

De Grotestraat (toen nog Hoofdstraat genoemd) gezien van west naar oost en genomen ter hoogte van de vroegere garage van Heikens. De foto dateert van omstreeks 1920. Rechts de woningen van Groot-Evers (later Heikens, nu Tjonk), Schotman, Poel en Flim. Links naast de school de woning van de manufacturier (later ook wethouder) Kuiper.

Op de hoek van de Grotestraat en de Roggestraat woonden de notarissen Buddingh, Schrader, Van Tright en ook de tegenwoordige; aIleen de eerste notaris ter plaatse (H. Jonkers) heeft nog gewoond in het pand later bewoond door de heer Middendorp, tegenover cafe Harwig, Hier de notariswoning gefotografeerd omstreeks 1920 toen er notaris J. H. Schrader woonde. Geheellinks de woning met bedrijfsruimte van G. J. Heersink, de blauwverver genoemd, omdat hij allerlei textiel desgewenst verfde, vaak in een blauwe kleur.

19

20

De Grotestraat ter hoogte van (links) de afweg naar de Ganzenmars op een foto genomen ongeveer in 1895. De waning van de notaris is net niet meer te zien, wel het hekwerk van de oprit (geheel Jinks). Rechts de woning thans bewoond door mej. J. ten Brinke. In het midden de woningen (toen eigendom van Hartgers, later van Heino), die in de dertiger jaren door nieuwe werden vervangen; de kelder onder die oude woningen stond voordurend vol water!

Recht tegenover het bekende cafe "Harwig" aan het begin van de Ommerweg, op een stuk grond genaamd "De Tije" stond vroeger ook een molen, in 1848 gebouwd door M. Schuurman, hier opeenfoto in de winter 1925/1926. De molen bleefbijkans eeneeuw in het bezit van deze familie en werd in 1941 verkocht aan de aannemer Ardesch, die nog datzelfdejaar overging tot de sloop van de toen sterk vervallen restanten. Laatstelijk waren molenaars Kiers Sr. en Kiers Jr.

21

Gereformeerde Kerk, Den ham (Ov.)

22

De Gereformeerde gemeente, die in 1836 in Den Ham was ontstaan, kerkte aanvankelijk in het noordelijk bouwhuis van de havezathe Mennegeshave. In 1870 werd ten tijde van Ds. J. J. Kuiper aan de Ornmerweg het tegenwoordige kerkgebouw opgericht; het orgel daarin dateert uit de negentiger jaren. De kerk werd verbouwd in 1910; net voor de Tweede Wereldoorlog werd er een bescheiden toren aan toegevoegd, De foto dateert van voor de torenbouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek