Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2838-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Landgoed de Rohorst bij den Ham (0.)

Het landgoed De Rohorst stond waar nu A. Fokkert, Rohorst 5 een boerderij exploiteert. In 1841 gebouwd voor rekening van de Hervormde predikant Bakker (14 dec. 1828 tot 3 juli 1866) werd het huis later bewoond door zijn twee ongehuwd gebleven dochters Anna en Walradina. Daarna kwam het in (verschillende) andere handen. Het huis, hier gefotografeerd in 1916, werd in 1937 afgebroken. De Rohorst omstreeks 1850 is beschreven in het boek "Jeugdherinneringen", van mevr. De Voogt-Ovink, een familielid van Burgemeester Helderman (2-1-1844 tot 1-5-1882).

23

Ned. Herv. School - den Ha;n (0.)

24

Nadat op 30 september 1909 onder leiding van Ds. C. B. Holland, Herv. predikant, de Hervormde schoolvereniging tot stand was gekomen, werd naar een ontwerp van arch. Lindenhovius uit Hellendoorn in 1911/1912 door G. J. van Dorth uit Vroornshoop, op grand aangekocht van Wemekamp, de Hervormde drieklassige school met onderwijzerswoning gebouwd aan de Smitstraat. Bouwsom: f. 10.000, -. De school werd met 1251eerlingen geopend op 1 juni 1912. Eerste hoofd werd de heer J. van Bruggen, daarvoor hoofd van een ChI. school in Vleuten. Foto van 1913.

Het woonhuis dat Dr. Van Brakel in 1912 door de timrnerrnan Kremer Iiet bouwen en dat tot op de huidige dag als dokterswoning in gebruik bleef. De hem voorafgaande geneesheren (Metelerkamp Cappenberg, Bakhuizen van den Brink, Dooijer en Ootmar) hebben gewoond in het later door de heer Middendorp gekochte herenhuis ("het pension") op de hoek van de Grotestraat en de Smitstraat, dat gebouwd werd in 1856 door de eerste notaris Jonkers, Foto van 1924.

Groet uit den H~m (0)

F'(){O &" Uitg S. 'Trompetterl Deventer

26

Vanuit de Dorpsstraat hoek Smitstraat het begin van de Brinkstraat gezien omstreeks 1900. Jammer genoeg zijn de bomen op de voorgrond gekapt bij de aanleg van trottoirs na de 2e Wereldoorlog. Links de winkel van J(ansen) Meijer met daarnaast diens koffiebranderij, tevens rokerij; daarvoor v.l.n.r. een zoon, J. Meijer zelf, een dochter en mej. Schrotenboer-ten Brinke, beide in klederdracht; vervolgens de melkrijder Pellewever Sr. Van een wegverharding is nog nauwelijks iets te bespeuren.

Ret bekende hotel van R. J. Bettman (eerder Van Munster) aan de Brinkstraat, in 1901, met op de achtergrond het gemeentehuis met burgerneesterswoning, Geboorte-aangiften e.d., moesten uiteraard geschieden op het gemeentehuis, maar het was niet ongebruikelijk, dat aangever en inschrijver dat heugelijke feit vervolgens gezamenlijk besproeiden in dit hotel, dat al heel gauw na de oprichting in 1883 van de A.N.W.B. als eerste in de gemeente erkend werd als bondshoteJ.

.7(ofe/ lJeffman

den J(am

27

Groet uit den Ham (0)

28

Hotel Bettman, gezien van noord naar zuid omstreeks 1925; daar tegenover de woning van Podde. Dr. P. J. van Brakel, hier arts van 1903-1934, was aanvankelijk in pension in dit hotel en oefende ook zijn praktijk er uit. Daar ook leerde hij zijn vrouw kennen, die een aangetrouwde nicht was van de hotelier en jarenlang bij de heer en mej, Bettman inwoonde. Zij huwden in december 1912 waarbij o.a. aanwezig was de wethouder Middendorp.

Groet u.t den Ham (0)

Het voltallige P.T.T.-personeel bijeen op een foto uit 1924, genomen naast het postkantoor. V.l.n.r. Kelder, Lindenhovius, Lindenhovius en Nijmeijer. Naast het gemeentehuis het autobusje van de op 1 februari 1924 door B. W. Winkel uit Vriezenveen begonnen busdienst Den Ham-Vroomshoop-Vriezenveen-Almelo; drie maal per dag werd van Den Ham naar Almelo en terug gereden; de lijndienst werd later doorgetrokken tot Ommen.

29

30

Het begin van de Brinkstraat (n1. bij het gemeentehuis) in 1924. Rechts het toenmalige postkantoor met daarvoor v.r.n.I. Lindenhovius, Lindenhovius en Weideman. Op de achtergrond de twee woningen, die voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1969 moesten worden weggebroken. Tegenover het gemeentehuis het gemeentelijk aanplakbord; links is nog juist het voetpad van "d'n dikk'n van d'n Brink" (H. J. Middendorp, wethouder van 18831915) te zien.

Dat de Brink rond het jaar 1900 geheel anders werd gebruikt dan thans, blijkt weI uit deze afbeelding, waar het middengedeelte nog een omheind grasveld was, waar veemarkt werd gehouden. Op dit grasveld zijn op de foto veIdkeien opgeslagen, gebruikt voor wegverharding, De foto werd genomen ongeveer vanuit de ingang der Hervormde kerk. Kennelijk heeft de veldwachter Te Kiefte net bezoek gehad!

31

32

De wegen over de Brink waren vroeger verhard met veldkeien; ook de steepen voor de woonhuizen V.l.n.r. postbode "Barts" (L. Weideman), Oldegberts en de schilders Ardesch en Wemekamp. De in 1912 uitgevoerde verbouwing van het gemeentehuis en burgemeesterswoning is op deze foto uit 1914 juist voltooid. De kaart werd uitgegeven door K. Pieltjes, die aan de Dorpsstraat een zaak in kruidenierswaren dreef.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek