Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2838-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Voorstraat op een ansicht uitgegeven door J. Meijer omstreeks 1920. Rechts de bakkerij van H(erman) Bossink, links de textielwinkel van Bramer Sf. De Voorstraat (trouwens ook de belangrijkste andere dorpswegen) waren in 1920 al vrij redelijk verhard. Geheel rechts op de foto bakker Bossink; Mej. Marsman-Bossink heeft haar baby op de arm.

33

Magele Dorpstraat

De buurtschap Magele heeft van oudsher een belangrijke agrarische funk tie gehad; verschillende "erven" daar zijn b.v. reeds vermeld op archief-lijsten van belastingaanslagen over 1427. Op de top van de Mageler Es - in 1951 ruil-verkaveld en's zomers prachtig gestoffeerd met wuivend graan - ligt een oude Israelische begraafplaats ; de afweg daarheen is links vooraan nog te zien op deze foto van de Esweg uit 1924; links staand: J. H Kuiper, H. Ros-

34 man en twee (overleden) Kuiper's; rechts smid J. H. Dekkers met vrouw en twee kinderen.

Deze foto uit 1910 is op ongeveer dezelfde plaats aan de Esweg genomen als de voorgaande, V.I.n.r. zijn de volgende woningen te zien: de boerderij Kuiper, de woningen van mej. Heino, bakker Heino en de kleermaker Groters. Geheel rechts de schuur van Kuiper.

3S

/'IolenSlraat

Den Ham (0)

36

De zogenaamde .mleuwe molen" aan de Molenstraat in 1924. "De goede hoop" werd definitief gesloopt in 1949. Eigenaren hiervan waren achtereenvolgens: G. J. Reuvers, J. van den Berg, E. Lindenhovius, H. Rosman en E. Lindenhovius en zonen. Links de woningen van Lubbers en bakker Bossink; achter de molen het huis van de Pellewevers. De molen was blijkens een gevelsteen gebouwd in 1819; op de kaart van Den Ham in de bekende atlas uit 1865 van Hugo Suringar uit Leeuwarden staat deze ook al vermeld.

Groete uit Den Ham

..J

De "oude molen" aan de Dorpsstraat (hier op een foto uit 1910) werd gebouwd voor C. W. Overweg onmiddellijk na de Franse overheersing yap. 1810-1813. Later kwam deze in 't bezit van de families Lindenhovius en Hartgers, om tenslotte in handen van de Coop. Aankoopvereniging te komen in de twintiger jaren van deze eeuw. Duidelijk is te zien dat het hier een z.g.n. beltmolen betreft d.w.z. dat de molen is gebouwd op een kunstmatige stelling, Er is op deze foto nog geen verdere bebouwing te zien.

37

Den Bam (0)

38

Op de molenomloop van "De Korenschoof'", zoals de "oude molen" later werd genoemd, zijn in 1924 te zien de molenaar Grevink en diens zoon. De aankoopvereniging verkocht in 1938 de molenwieken, am daarmede een molen elders te kunnen laten restaureren! Na totaal verval werd deze molen in 1963 voor 1625, - verkocht aan een sloper. Rechts de huizen van Meijer en slager Wemekamp.

Roombotertabriek "de Eensgezindheid" - den Ham (0.)

Vooral door toedoen van burgemeester W. Beukenkamp (ook voorzitter van de Landbouwver. "Vroomshoop en omstreken", die des winters beurtelings in Den Ham en Vroomshoop vergaderde), de arts dr. P. J. van Brakel, de logernent- (tevens vee-) houder A. Middendorpen het hoofd der Linderschool H. J. de Vries werd op 12 maart 1914 besloten een Coop. Stoomzuivelfabriek in Den Ham op te richten. Op 20 maart 1915 werd de nieuwe fabriek geopend. Directeur werd de heer G. Posthumus. Op deze foto v.r.n.l, mej. Zandbergen, mej, v. Os; geheellinks J. H. Voort.

39

Lenteleven

Den Ham (0)

40

De Zomerweg - zo genoemd omdat deze weg aileen's zomers als verbindingsweg met het zuiden werd gebruikt; in de winter bezigde men de hoger gelegen weg naar Daarle - gefotografeerd omstreeks 1924. Bebouwing kwam daaraan toen nauwelijks voor; de weg was ook nog onverhard en werd in de volksmond "de Vriezendiek" genoemd. Op de achtergrond de boerderij van Oudelaar, later bewoond door zijn schoonzoon Voort.

Groet uit den Ham (0)

Van de Zomerweg af keek men in 1924 z6 op de Zuivelfabriek. Op de foto erv66r het pand van Lindenhovius; links daarvan de (nog niet verbouwde) boerderij van Soepenberg en daarnaast weer het pand van G. Lindenhovius, aanvankelijk bewoond door de tweede Hammer arts, later woonhuis van de directeur der zuivelfabriek.

41

Stoom - Zuivelfabriek

Den Ham (0)

42

De Zuivelfabriek uit noordelijke richting gezien in 1922. De te verwerken hoeveelheid melk was sinds de oprichting ongeveer verdubbeld, het ketelhuis vergroot en een directeurswoning bijgebouwd. Voor de Ie Wereldoorlog haalden fabrieken in omliggende gemeenten hier de melk en het overblijvende werd verwerkt in een handkrachtfabriekje staande aan de Brink (in de 2e Wereldoorlog: distributiekantoor), Op de foto links de postbode uit Vroomshoop; in het ketelhuis: de botermakers Hogenberk en Schepers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek