Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2838-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Uit 1905 dateert deze foto in de Dorpsstraat genomen met links de boerderij Marsman en daar tegenover de woning toen van Bosch, waar nu de woning van het hoofd del' Geref. school staat; naast Marsman de boerderij van de wed. Remmink. De Gereforrneerde school was nog niet gebouwd getuige de hoge heg aan de Zuidzijde van de Dorpsstraat ; oak de Coop. Zuivelfabriek was nag niet tot stand gekomen.

43

Gerelormeerde chool - D n H

44

Op 17 juli 1905 werd de Gereformeerde schoolvereniging opgericht; voorzitter werd de Gereformeerde predikant Ds. Kerssies, secretaris: burgemeester W. Beukenkamp. Laatstgenoemde legde ook de eerste steen van de in 1906 voor ruim f 3.000, - aan de Dorpsstraat gebouwde tweeklassige school, die op 2 januari 1907 met 80 leerlingen werd geopend. Het schoolbestuur was door geldgebrek genoopt voor de nieuwe school in Amsterdam afgekeurde banken te kopen! Eerste hoofd werd de heer K. Ypey. Het derde schoollokaal werd bijgebouwd in 1910.

"0:-

Groete uit -den Ham

?

Op deze charmante foto uit 1905, genomen op de hoek van de Brinkstraat en de Dorpsstraat zijn de jongens en meisjes nog duidelijk gescheiden. Rechts het pand thans bewoond door Roelofs Sr. Links op de achtergrond de boerderij van Marsman, daarnaast de boerderij van Rernmink, Paard en wagen ('s zondags ook rijtuigen om naar de kerk te gaan) waren nog dagelijks vervoerrniddel op de dorpswegen.

45

46

Door de op 27 september 1915 opgerichte woningbouwvereniging "Betel' Wonen" werden in 1919/1920 een 38-tal zgn. woningwetwoningen gebouwd in Vroomshoop aan de Eikstraat, De activiteiten van deze vereniging bleven daartoe beperkt, vooral ook door de vervolgens intredende crisis in de dertiger jaren en de Tweede Wereldoorlog. De uitgebreide woningbouw daarna kwam tot stand op initiatief van de gemeentelijke woningstichting. Foto van 1925.

Een der oudste huizen van Vroomshoop is de woning, die tot voor enige jaren een vijftigtal meters westelijk van de Beatrixstraat stond, aan de Hammerweg. Dit huis werd in 1853 gebouwd door pionier Boes uit Vollenhove; daarna heeft zeer lang Jan Boes (een der zonen van de stichter) er gewoond. De foto dateert van omstreeks 1915 en toont het echtpaar Boes, met hun dochter.

47

48

Op deze omstreeks 1910 gemaakte foto van de vrachtwagen der meubelfabriek G. Bolhuis staat geheel links de tegenwoordige heer Bolhuis Sr. en geheel rechts de toenmalige eigenaar zelf; daartussen een knecht. Ortwillekeurig gaat men bij het zien van dit geval een vergelijking trekken met de thans door Bolhuis' bedrijf in de verhuiswagensector gebruikte irnmens grate meubel-vervoerwagens.

De Hammerstraat gefotografeerd omstreeks 1920 vanaf de Tonnendijkbrug. Duidelijk is te zien, dat deze straat in aanzet al begint te gelijken op een winkelstraat. GeheeI rechts de (grote) tuin van Kottier. Op de achtergrond blijkt de spoorwegovergang toen nog slechts bevciligd te zijn door een zgn. Andreaskruis, De zuidzijde van de Hamrnerweg wordt neg begrensd door bomen!

49

50

Op de hoek van de Harnrnerstraat en de Hoofdstraat hier, omstreeks 1905 gefotografeerd, het cafe Gerrits, Hammerstraat I. De (Hammer)kJederdracht was bepaald nog in zwang! Tegen de boom rechts een voerbak voor paarden; de voerlui plachten in het cafe niet aIleen aan zichzelf te denken, maar ook aan hun buiten wachtende paarden!

..

L. Gerrits

choen- Boek en aaimachmehandel enz Vroomshoop.

Oak omstreeks 1905 moet deze foto gedateerd worden van L. Gerrits' schoen-, boek- en naaimachinehandel (enz. vermeldt de ansicht er nog bij, alsof dat naar tegenwoordige begrippen nog niet voldoende gevarieerde bedrijfstakken omvatte). Een foto maken was een he Ie gebeurtenis in die dagen: 24 mensen en een hand werden hier afgebeeld voor het pand Hammerstraat 3.

51

Groet uit Vroomshoop.

52

Deze kaart toont de Tonnendijkbrug met de Hoofdstraat omstreeks 1910 vanaf de Schoolstraat. Van een brug is op dar moment nog nauwelijks sprake. De plaatselijke bevolking noemde dit geval "de scholle bie Vaartjes", Op de achtergrond is nog de molen van Keddeman Sf. te zien met rechts daarvan het hoge dak van de Vroomshoopse Gereformeerde kerk, die Keddeman de (no orden) wind uit de zeilen nam!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek